hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tin vui: Tăng biên chế cán bộ, công chức cấp xã thêm hàng nghìn người [Dự kiến]

Sẽ tăng biên chế công chức cấp xã thêm hàng nghìn người là một trong những đề xuất đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã

Tăng biên chế công chức cấp xã thêm hàng nghìn người

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 6 Dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất với những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng công chức ở cấp xã.

Và tại Điều 33 của Dự thảo đề xuất những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Như vậy, căn cứ theo đề xuất tại Điều 6 và Điều 33 của Dự thảo thì quy định về việc tăng têm số lượng công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã được tăng thêm theo quy mô dân số như sau:

Đơn vị hành chính

Số dân tăng thêm

Công chức tăng thêm

Số người hoạt động không chuyên trách tăng thêm

Phường thuộc quận

Cứ tăng thêm đủ 5.000 người

Được tính thêm 01 công chức

Được tính thêm 01 người hoạt động không chuyên trách

Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Cứ tăng thêm đủ 3.500 người

Phường thuộc thị xã và xã miền núi, vùng cao

Cứ tăng thêm đủ 2.500 người

Thị trấn và xã đồng bằng

Cứ tăng thêm đủ 4.000 người

Xã và thị trấn ở hải đảo

Cứ tăng thêm đủ 1.600 người

Phường ở hải đảo

Cứ tăng thêm đủ 1.400 người

Quy mô dân số để xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã  thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Cũng theo Bộ Nội vụ, nếu xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã và được tăng thêm theo dân số của từng cấp xã, dự kiến số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ tăng lên hơn 7.400 người trên cả nước, đồng thời cũng tăng thêm 7.400 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trường hợp Chính phủ đồng ý với phương án tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo Nghị định của Bộ Nội vụ sẽ cần xin ý kiến Bộ Chính trị.

tăng biên chế công chức cấp xã thêm hàng nghìn ngườiSắp tới, sẽ tăng biên chế công chức cấp xã thêm hàng nghìn người?

Điều kiện thi công chức cấp xã hiện nay

Muốn dự tuyển công chức cấp xã phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn của công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BNV như sau:

Thứ nhất, người dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên.

Thứ hai, tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thứ ba, tốt nghiệp đại học trở lên.

Riêng công chức tư pháp hộ tịch chỉ cần tốt nghiệp trung cấp Luật trở lên.

Nếu công chức xã làm việc ở miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

Thứ tư là có chứng chỉ tin học cơ bản.

Bên cạnh đó công chức cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP như có hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; có thể vận động nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đủ năng lực cũng như sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ…

Những người đạt các điều kiện như sau đây sẽ được tiếp nhận vào công chức xã mà không phải qua thi tuyển:
Tốt nghiệp loại giỏi trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển; người có 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển, tốt nghiệp đại học trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc… (theo điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011 sửa đổi, bởi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP)

Trên đây là thông tin về việc tăng thêm biên chế công chức cấp xã. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X