hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 04/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính thức: Tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% từ 4/5/2023

Tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% từ 4/5/2023 đó là thông tin mới đây từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước tình hình giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, giá thành điện năm 2023 cao hơn năm 2022.

Tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% từ 4/5/2023

Ngày 27/4/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 377/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 55,9 đồng, lên là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4/5/2023.

Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì việc điều chỉnh tăng giá điện được tập đoàn thực hiện căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và căn cứ văn bản số 304/BCT-ĐTĐL ngày 27/4/2023 của Bộ Công Thương.

Trước đó vào ngày 31/3, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Năm 2023 theo tính toán, do giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, giá thành điện năm 2023 cao hơn năm 2022. Để đảm bảo ảnh hưởng tối thiểu đến nền kinh tế cũng như đời sống người dân, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

tăng giá điện bán lẻ bình quân từ 4/5/2023Chính thức tăng giá điện bán lẻ bình quân từ 4/5/2023.

Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Ngày 03/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, tại Điều 2 Quyết định này quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

1. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh;

2. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Quyết định này cũng nêu rõ khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công Thương ban hành mới bảng giá bán lẻ điện

Cùng ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó bảng giá bán lẻ điện mới như sau:

 

Bán lẻ điện sinh hoạt

Giá bán lẻ điện
(đồng/kWh)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.728

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.786

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.074

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.612

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.919

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

3.015

Bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

Giá bán lẻ điện
(đồng/kWh)

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

1.584

b) Giờ thấp điểm

999

c) Giờ cao điểm

2.844

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

a) Giờ bình thường

1.604

b) Giờ thấp điểm

1.037

c) Giờ cao điểm

2.959

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

a) Giờ bình thường

1.661

b) Giờ thấp điểm

1.075

c) Giờ cao điểm

3.055

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

a) Giờ bình thường

1.738

b) Giờ thấp điểm

1.133

c) Giờ cao điểm

3.171

Bán lẻ điện cho kinh doanh

Giá bán điện
(đồng/kWh)

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

2.516

b) Giờ thấp điểm

1.402

c) Giờ cao điểm

4.378

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

a) Giờ bình thường

2.708

b) Giờ thấp điểm

1.594

c) Giờ cao điểm

4.532

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

a) Giờ bình thường

2.746

b) Giờ thấp điểm

1.671

c) Giờ cao điểm

4.724

Hieuluat vừa thông tin về việc tăng giá điện bán lẻ bình quân. Nếu còn bạn còn vướng mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X