hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 05/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sắp tăng thời hạn giấy xác nhận thông tin cư trú lên 1 năm?

Bộ Công an đang đề xuất tăng thời hạn của giấy xác nhận cư trú lên 1 năm tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 55/2021/TT-BCA

Mục lục bài viết
  • Sẽ tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm
  • Công dân sẽ được cấp xác nhận thông tin cư trú ngay
  • Có thể xin xác nhận cư trú qua ứng dụng điện thoại

Sẽ tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm

Hiện nay, thời hạn của giấy xác nhận thông tin cư trú được quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021 của Bộ Công an. Cụ thể:

2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Dự thảo Thông tư đã sửa đổi “ xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú”

Như vậy, theo đề xuất thì trường hợp công dân không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nghĩa là nơi ở hiện tại của người đó thì xác nhận cư trú của họ có giá trị trong vòng 06 tháng như quy định cũ

Trường hợp xác nhận thông tin về cư trú, cụ thể là xác nhận thường trú hay tạm trú, giấy này được sẽ có thời hạn là 01 năm so với 30 ngày theo quy định hiện hành. Như vậy, việc tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục cần loại giấy này, không cần phải xin lại nhiều lần.

tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 nămĐề xuất tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm.

Công dân sẽ được cấp xác nhận thông tin cư trú ngay

Cụ thể dự thảo đã sửa đổi nội dung tại khoản 4 Điều 17 Thông tư 55 như sau”

4. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân. Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Như vậy, sau khi có đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay. Trường hợp cần xác nhận thông tin thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày.

Quy định hiện hành là trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú.

Có thể xin xác nhận cư trú qua ứng dụng điện thoại

Khoản 7 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi bổ sung về xác nhận thông tin cư trú như sau:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Như vậy so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung quy định xin cấp giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng trên điện thoại.

Theo đó, công dân có có thể yêu cầu xác nhận thông tin bằng một trong 03 hình thức:

1. Trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân

2. Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công;

3. Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Như vậy, dự thảo thông tư đã bổ sung quy định xin cấp giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng trên điện thoại.

Trên đây HieuLuat đã thông tin về vấn đề tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X