hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 17/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính thức: Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023

Việc thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023 được quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi về xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023

Thực tế khi Thông tư số 01, 02, 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo được triển khai thực hiện đã nảy sinh một số vướng mắc.

Ví dụ như giáo viên mầm non (GVMN) khi chưa đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hạng II mới thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III mới; chuyển xếp lương từ viên chức loại A1 (2,34) sang A0 (2,10), tuy nhiên, trường hợp này chưa được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 01.

Hay như giáo viên tiểu học, THCS khi đạt tiêu chuẩn để bổ nhiệm hạng II mới và chuyển xếp lương từ viên chức loại A1 (2,34) sang A2.2 (4,0) thì nhiều đối tượng giáo viên đang được hưởng hệ số lương 2,34, 2,67, 3,00 và 3,33, 3,66, 3,99 đều được chuyển xếp vào hệ số lương 4,0.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT được ban hành sau khi nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan và của gần 600 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông.

Theo đó, tại Thông tư này Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định vẫn giữ nguyên quy địnhgiáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành nhằm bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc xếp lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đồng thời, Thông tư 08 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 02 tiêu chuẩn:

+ Trình độ đào tạo

+ Thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề.

không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác.

- Nếu giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp hiện đang được xếp, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề.

Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

Việc sửa đổi, bổ sung giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương thực hiện đơn giản hơn, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp nhiều minh chứng không cần thiết.

Bên cạnh đó còn khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non, cũng như không có trường hợp giáo viên tiểu học, THCS mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương thấp hơn được bổ nhiệm hạng II mới, chuyển xếp hệ số lương 4,00.

Sẽ thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023Sẽ thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023.

Điều chỉnh thời gian giữ chức danh nghề nghiệp GVMN

Tại Thông tư số 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục thì thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III là 9 năm đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Tuy nhiên, chênh lệch hệ số lương giữa hạng III (viên chức loại A0 với hệ số lương khởi điểm 2,10) và hạng II (viên chức loại A1, hệ số lương khởi điểm là 2,34) là không nhiều. Do đó, thời gian giữ hạng 9 năm được cho là sẽ làm giảm động lực phấn đấu của các giáo viên.

Tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian giữ CDNN giáo viên mầm non hạng III từ 9 năm xuống còn 3 năm (khoản 6 Điều 1) để thống nhất với các ngành, lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, điều chỉnh,thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II tăng từ 6 năm lên 9 năm (khoản 8 Điều 1) nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP và cũng thống nhất với quy định thời gian giữ hạng III đối với giáo viên phổ thông cũng như quy định thời gian giữ ngạch, hạng đối với các chức danh cùng được áp dụng bảng lương của công chức, viên chức loại A1 khác.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 08 cũng quy định giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Trên đây là thông tin về việc thay đổi cách xếp lương giáo viên từ 30/5/2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X