hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 18/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thay đổi mới sinh viên sư phạm cần lưu ý từ năm học 2023 - 2024 [Dự kiến]

Thay đổi mới với sinh viên sư phạm từ năm học 2023 - 2024 về việc xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí được đề xuất tại dự thảo mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Sinh viên đạt loại yếu không được hỗ trợ sinh hoạt phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP như sau:

Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Từ năm thứ hai và các năm học tiếp theo, sinh viên sư phạm có điểm trung bình chung học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí. Cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện việc xét hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo năm học.

Trước đó, điều khoản này quy định như sau:

b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Và tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 116/2020 quy định, sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian này.

Như vậy, theo nội dung dự thảo thì từ năm thứ 2 trở đi và các năm học tiếp theo nếu sinh viên sư phạm mà có điểm trung bình hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu thì sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí. Hiện hành, Nghị định 116 năm 2020 chưa quy định nội dung này.

Nếu như đề xuất trên được thông qua thì quy định này sẽ được áp dụng luôn từ năm học 2023 - 2024.

thay đổi mới với sinh viên sư phạm từ năm học 2023-2024Thay đổi mới sinh viên sư phạm cần lưu ý từ năm học 2023-2024.

Bổ sung quy định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Khoản 8 Điều 1 dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị như sau:

Giữ nguyên trách nhiệm đối với cơ sở đào tạo vào UBND cấp tỉnh. Theo đó:

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, đồng thời theo dõi và ra thông báo bồi hoàn kinh phí đối với các sinh viên sư phạm đang học tại các cơ sở đào tạo:

- Chuyển ngành

- Nghỉ học hoặc thôi học.

UBND cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi và ra thông báo bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên sư phạm thường trú tại địa phương thuộc các đối tượng sau:

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định.

Bổ sung quy định đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng đặt hàng, giao nhiệm vụ thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí thì cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm hoặc gia đình thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo cơ quan kho bạc các địa phương hướng dẫn sinh viên sư phạm nộp tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ vào ngân sách Nhà nước và báo cáo tổng số kinh phí bồi hoàn của sinh viên sư phạm với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hằng năm.

Bên cạnh đó, nội dung dự thảo cung quy định rõ:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền theo dõi, hướng dẫn ra thông báo thu hồi kinh phí, sinh viên hoặc gia đình phải có trách nhiệm nộp số tiền bồi hoàn vào kho bạc nhà nước và gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước (bản sao) tới cơ quan theo dõi thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ bồi hoàn.

Quy định hiện hành tại Nghị định 116 như sau:

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc gia đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn.

Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ giữ nguyên như hiện hành tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí.

Ngoài ra các quy định khác liên quan cũng giữ nguyên như hiện hành.

- Nếu sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn.

- Nếu Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí nếu thuộc đối tượng chính sách, khó khăn thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, đặc thù của sinh viên sư phạm, UBND cấp tỉnh quyết định chính sách miễn, giảm hoặc xóa kinh phí bồi hoàn.

Cơ quan có thẩm quyền theo dõi, ra thông báo thu hồi kinh phí có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật trong trường hợp sinh viên sư phạm hoặc gia đình không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

Trên đây là thay đổi mới với sinh viên sư phạm từ năm học 2023 - 2024Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X