hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 06/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thay đổi tiêu chuẩn đối với trưởng thôn từ 01/01/2024 [Đề xuất]

Thay đổi tiêu chuẩn đối với trưởng thôn từ 01/01/2024 là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đó về tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được quy định tại Điều 13 Dự thảo như sau:

Về tiêu chuẩn chung:

Thứ nhất, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố.

Tiêu chuẩn thứ hai là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

Tiêu chuẩn thứ ba là có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức thực hiện và vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Thứ tư là không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương;

Về tiêu chuẩn cụ thể của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố cho phù hợp căn cứ vào đặc điểm của từng loại thôn, tổ dân phố.

Như vậy, nếu như đề xuất trên được thông qua, từ năm 2024 theo tiêu chuẩn mới thì về độ tuổi công dân chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên là đã có thể làm trưởng thôn.

thay đổi tiêu chuẩn đối với trưởng thôn từ 01/01/2024Dự kiến sẽ thay đổi tiêu chuẩn đối với trưởng thôn từ 01/01/2024.


Về các tiêu chuẩn khác, cơ bản giống với quy định hiện hành tại Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV.

Hiện nay quy định về tiêu chuẩn bầu Trưởng thôn cũng như Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2012 của Bộ Nội vụ như sau:

- Về độ tuổi: Từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ tốt.

- Về nơi cư trú: Là người có hộ khẩu thường trú tại thôn hoặc tổ dân phố được bầu làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Đồng thời, người này phải cư trú thường xuyên để nắm bắt chủ trương cũng chính sách mới nhất, thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Về tinh thần trách nhiệm

Người được bầu làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tính nhiệm.

- Về chấp hành quy định

Ttrưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các quy định của địa phương. Người này còn phải có gia đình đáp ứng điều kiện nêu trên.

- Đối với các điều kiện khác

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có kiến thức văn hoá, năng lực cũng như kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của thôn, tổ dân phố đó và công việc do cấp trên giao xuống.

Trên đây là thông tin về việc thay đổi tiêu chuẩn đối với trưởng thôn từ 01/01/2024​. Nếu còn vướng mắc, vui lòng liên hệ đến tổng đài:  19006199 để được tư vấn và hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X