hieuluat
Chia sẻ email

Người đang thuê đất cần lưu ý thay đổi mới này tại dự thảo Luật mới

Một số thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất theo Dự thảo Luật Đất đai vừa kết thúc lần lấy ý kiến rộng rãi của người dân (từ 1/3/2023 - 15/3/2023) gồm những gì? Cùng chúng tôi cập nhật trong bài viết sau đây.

 

Thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất: Mở rộng quyền lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần

Người thuê đất trả tiền thuê hàng năm có ít quyền lợi hơn so với người thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 33 của Dự thảo Luật Đất đai mở rộng quyền của người đang thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang đất thuê trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê như sau:

 • Người sử dụng đất trả tiền thuê hàng năm được phép chuyển sang hình thức thuê trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê nếu thuộc trường hợp quy định là thuê trả tiền một lần theo Dự thảo;

 • Người sử dụng đất đang sử dụng đất được quyền lựa chọn hình thức thuê đất gồm:

  • Tổ chức kinh tế;

  • Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

  • Cá nhân;

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Người sử dụng đất được phép chuyển đổi hình thức trả tiền thuê đất từ hàng năm sang một lần cho cả thời gian thuê phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển hình thức thuê đất;

Lưu ý rằng:

 • Theo Dự thảo, giá đất trong bảng giá đất được sử dụng để tính toán tiền thuê đất trả tiền thuê hàng năm còn giá đất cụ thể được sử dụng để tính tiền thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê;

 • Tuy rằng mở rộng về quyền thuê chuyển từ hàng năm sang một lần cho cả thời gian thuê, nhưng so với khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai hiện hành, người sử dụng đất không được quy định về quyền lựa chọn hình thức thuê trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê:

Điều 172. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

...

Như vậy, thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất đầu tiên được Dự thảo Luật Đất đai đề cập là mở rộng quyền lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm, thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Ngoài ra, thay đổi liên quan đến hình thức thuê đất còn được Dự thảo quy định theo hướng bổ sung thêm các quyền đối với người sử dụng đất được thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất theo Dự thảo Luật Đất đai mớiThay đổi về hình thức trả tiền thuê đất theo Dự thảo Luật Đất đai mới

Thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất: Mở rộng quyền của người thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Nhằm mục đích thương mại hóa quyền sử dụng đất, khai thác tối ưu lợi thế từ nguồn tài nguyên này cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề trong xã hội phát triển, Dự thảo đã bổ sung thêm các quyền đối với người thuê đất trả tiền thuê hàng năm như:

Đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập trong nước (Điều 36, Điều 39 Dự thảo):

 • Được quyền bán hoặc cho thuê quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi có đủ điều kiện chuyển nhượng:

c) Bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này; người mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được xác định;

 • Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm để xây dựng công trình ngầm, công trình trên không cũng có các quyền, nghĩa vụ tương tự như tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 36 của Dự thảo;

 • Đối với trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam (Điều 44 Dự thảo): Không có sự thay đổi về quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm;

 • Đối với trường hợp tổ chức kinh tế liên doanh sử dụng đất do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất/hoặc tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư nước ngoài được chuyển đổi từ tổ chức kinh tế liên doanh (Điều 45 Dự thảo): Thì bị hạn chế quyền so với các trường hợp khác nếu đất sử dụng là đất thuê trả tiền thuê hàng năm;

 • Mở rộng quyền thuê đất đối với đất nông nghiệp:

  • Đây là một trong những thay đổi trong dự thảo hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngành nông nghiệp có những bước phát triển mới theo hướng hiện đại, tập trung và có quy hoạch hơn;

  • Ví dụ quyền thuê đất chăn nuôi tập trung theo Điều 177 Dự thảo, thuê đất trồng lúa để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, cho thuê đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý mà tổ chức đã giải thể và diện tích đất đã bàn giao cho địa phương, hoặc cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên/rừng trồng…;

Như vậy, một vài thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất như quyền lựa chọn hình thức thuê đất, mở rộng quyền thuê các loại đất, quyền đối với người sử dụng đất trả tiền thuê hàng năm đang là những quy định được nhiều ý kiến đóng góp trong dự thảo sửa đổi lần này.

Việc thay đổi về hình thức thuê dự kiến sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực đối với nền kinh tế cũng như có thể sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai hiện có.

Trên đây là những thông tin vấn đề thay đổi về hình thức trả tiền thuê đất, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được giải đáp kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X