hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 27/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Thay đổi lớn với giáo viên mầm non từ cuối tháng 5/2023

Một số thay đổi đối với giáo viên mầm non từ 30/5/2023 được quy định tại Thông tư 08. Cụ thể đó là những thay đổi nào, với những thay đổi này thì giáo viên mầm non được lợi ra sao?

Mục lục bài viết
  • Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên mầm non
  • Sửa thời gian giữ hạng thấp khi thăng hạng
  • Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh
  • Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên mầm non

Tại Thông tư 08 đã quy định bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo hạng trong đó bao gồm cả giáo viên mầm non.

Theo đó, từ 30/5/2023 giáo viên mầm non các hạng chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non (theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 08)

Hiện hành tại Thông tư 01/2021 quy định:

- Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng)

- Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25

Điểm b khoản 3 Điều 4 quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

- Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24

Điểm b khoản 3 Điều 5 quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

thay đổi với giáo viên mầm non theo Thông tư 08 bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạngTừ 30/5/2023 bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng đối với giáo viên mầm non.

Bên cạnh đó Thông tư 08 còn quy định nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 đã được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (theo 3 Điều 5)

Có nghĩa, giáo viên có thể sử dụng chứng chỉ này và không phải học chương trình bồi dưỡng tương ứng với từng cấp học trong cuộc thi hoặc xét thăng hạn.

Đối với giáo viên tuyển dụng mới thì trong thời gian tập sự mới phải có chứng chỉ này. Sau khi được tuyển dụng mà chưa có, phải bổ sung trong thời hạn 01 năm (kể từ ngày được tuyển dụng)

Sửa thời gian giữ hạng thấp khi thăng hạng

Một trong những thay đổi với giáo viên mầm non theo Thông tư 08 là việc thay đổi thời gian giữ hạng thấp hơn khi xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên mầm non. Cụ thể:

Thăng hạng

Quy định cũ

(điểm e khoản 4 Điều 4)

Quy định mới

(khoản 6 Điều 1)

Thăng lên hạng 2

Thời gian giữ hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Thời gian giữ hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Thăng lên hạng 1

Thời gian giữ hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

 

Thời gian giữ hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Có thể thấy quy định mới đã có sự chỉnh sửa về thời gian giữ hạng cũ khi muốn thăng lên hạng mới đối với giáo viên mầm non.

Cụ thể, GVMN thăng từ hạng 3 lên hạng 2: Giảm từ đủ 09 năm xuống còn từ đủ 03 năm; từ hạng 2 thăng lên hạng 1 thì tăng từ đủ 06 năm lên từ đủ 09 năm.

Bên cạnh đó, mốc thời gian được dùng để tính giữ hạng là đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng thay vì hiệ hành là chỉ tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh

Quy định cũ

(Điều 7 Thông tư 01/2021)

Quy định mới

(khoản 9 Điều 1 Thông tư 08)

- GVMN hạng 4 cũ được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- GVMN hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- GVMN hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.

- Giáo viên hạng 2 mới bổ nhiệm vào hạng 1 mới khi trúng tuyển thăng hạng chức danh.

- Giáo viên mầm non hạng 2 cũ chưa đạt chuẩn được bổ nhiệm vào hạng 3 mới. Sau khi đạt chuẩn hạng 2 mới, bổ nhiệm vào hạng 2 mới mà không phải thăng hạng.

- Bổ nhiệm đúng hạng chức danh đã trúng tuyển khi hết thời gan tập sự nếu mới được tuyển dụng.

- GVMN hạng 4 chưa đạt chuẩn trình độ thì giữ nguyên hạng 4, áp dụng lương của viên chức loại B; khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu là đối tượng không phải nâng chuẩn trình độ.

- Hạng 4 cũ đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới, được bổ nhiệm giáo viên hạng 3 mới.

- Hạng 3 cũ được bổ nhiệm hạng 3 mới.

- Hạng 2 cũ được bổ nhiệm hạng 2 mới.

- Hạng 2 mới được bổ nhiệm vào hạng 1 mới khi trúng tuyển thi hoặc xét thăng hạng từ hạng 2 lên hạng 1.

- GVMN chưa đáp ứng điều kiện thì giữ nguyên hạng cũ, mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi đáp ứng được yêu cầu thì được bổ nhiệm theo quy định trên, không phải thăng hạng.

- GVMN chưa đáp ứng trình độ chuẩn trình độ nhưng không phải nâng chuẩn thì giữ hạng cũ, mã số, hệ số lương cũ cho đến khi nghỉ hưu.

Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Giống với giáo viên các cấp học khác, giáo viên mầm non không cần phải nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới. Quy định này được nêu cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023.

“…Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Bởi thực tế, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm cũng như trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, đồng thời cũng là minh chứng được dùng để làm căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đáp ứng.

Vừa rồi là những thông tin về thay đổi với giáo viên mầm non theo Thông tư 08. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X