hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thay đổi tại Thông tư 08, giáo viên tiểu học được lợi gì?

Những thay đổi với giáo viên tiểu học theo Thông tư 08 từ 30/5/2023 gồm những gì? Với những thay đổi này, giáo viên tiểu học hưởng lợi thế nào?

Mục lục bài viết
  • Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng
  • Bỏ quy định có bằng thạc sĩ với giáo viên tiểu học hạng 1
  • Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh
  • Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý nhất tại Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp.

Nếu như tại điểm b khoản 3 Điều 3,  điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định một trong những Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học như sau:

- Đối với giáo viên tiểu học hạng 3 (Mã số V.07.03.29)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3.

Với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào hạng 3 phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Đối với Giáo viên tiểu học hạng 2 (Mã số: V.07.03.28)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2.

Đối với Giáo viên tiểu học hạng 1 (Mã số: V.07.03.27)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1.

Thì tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 đã sửa đổi về quy định này. Theo đó từ 30/5, với tiêu chuẩn này,  giáo viên các hạng chỉ cần:

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.”

Như vậy, từ 30/5/2023 giáo viên tiểu học tất cả các hạng đều chỉ cần chứng chỉ chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 08 cũng quy định rõ giáo viên được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nếu đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022.

thay đổi với giáo viên tiểu học theo thông tư 08 giáo viên không cần chứng chỉ CDNN theo hạngTừ 30/5/2023 bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng đối với giáo viên tiểu học.

Bỏ quy định có bằng thạc sĩ với giáo viên tiểu học hạng 1

Không chỉ bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên tiểu học Thông tư 08/2023 còn sửa đổi về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng 1.

Quy định cũ tại Thông tư 02/2021

(điểm a khoản 3 Điều 5)

Quy định mới tại Thông tư 08/2023

(điểm a khoản 5 Điều 2)

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học

- Hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy

- Hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

- Có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học trở lên.

Đối với môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thì giáo viên đó phải có:

- Bằng cử nhân với chuyên ngành phù hợp

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (cho giáo viên tiểu học)

nới quy định về bằng cấp với giáo viên tiểu học

Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh

Quy định cũ tại Thông tư 02/2021

(Điều 7)

Quy định mới tại Thông tư 08/2023

(khoản 7 Điều 2)

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

-  Giáo viên tiểu học hạng 4 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 mới.


- Hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 mới.

- Hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 mới.

- Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 mới khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 mới.

- Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.

- Giáo viên tiểu học hạng 4 đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới thì được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- Giáo viên hạng 3 cũ đạt chuẩn trình độ hạng 3 mới được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- Giáo viên hạng 2 cũ có tổng thời gian giữ hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.

- Giáo viên tiểu học hạng 2 mới được bổ nhiệm vào hạng 1 mới nếu trúng tuyển thăng hạng chức danh từ hạng 2 lên hạng 1.

- Giáo viên chưa đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm như trên thì giữ hạng, mã số và hệ số lương cũ. Khi đáp ứng thì bổ nhiệm theo quy định trên mà không phải thăng hạng.


- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn nhưng không phải nâng chuẩn thì giữ hạng cũ và mã số, hệ số lương đang hưởng đến khi nghỉ hưu.

Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023 thì, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp. Đó đồng thời là căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đáp ứng.

Do vậy, điều khoản này đã quy định:

“…Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

HieuLuat vừa thông tin về thay đổi với giáo viên tiểu học theo Thông tư 08. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X