hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 22/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nhiều tin vui với giáo viên trung học theo quy định tại Thông tư 08

Thông tư 08 được ban hành mang đến nhiều tin vui cho giáo viên các cấp, giáo viên trung học cũng không ngoại lệ. Cùng tìm hiểu về những thay đổi với giáo viên trung học từ ngày 30/5/2023 có sự thay đổi như thế nào?

Mục lục bài viết
  • Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng đối với giáo viên trung học
  • Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS
  • Giáo viên THCS hạng 1 không bắt buộc phải có bằng thạc sĩ
  • Giáo viên trung học không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng đối với giáo viên trung học

Theo đó, từ ngày 30/5/2023:

- Giáo viên THCS các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THCS (khoản 2 Điều 3 Thông tư 08)

- Giáo viên THPT các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THPT (khoản 2 Điều 4 Thông tư 08)

Giáo viên được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nếu đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 (khoản 3 Điều 5 Thông tư 08).

Có nghĩa, giáo viên có thể sử dụng chứng chỉ này mà không phải học chương trình bồi dưỡng tương ứng với từng cấp học trong trong cuộc thi/xét thăng hạng.

Riêng giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ này trong thời gian tập sự. Sau khi được tuyển dụng mà chưa có thì phải bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

thay đổi với giáo viên trung học theo thông tư 08 bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hàng

Quy định trước đây:

Tại điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 (mã số V.07.04.32) phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức -danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 (mã số V.07.04.31) phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2.

- Giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1.

Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Nội dung này được nêu cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023. Cụ thể:

Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Lý giải cho quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Do đó, đây được xem là các minh chứng được dùng để làm căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đó đã đáp ứng. Bởi vậy, không cần phải đưa ra các minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.

Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS

Quy định cũ

(Điều 7 Thông tư 03/2021)

Quy định mới

(Khoản 8 Điều 3 Thông tư 08/2023)

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở như sau:

- Giáo viên THCS hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3 mới

- Giáo viên hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 mới.

- Giáo viên hạng I cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 mới.

- Giáo viên hạng 2 cũ chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3 cũ;

Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 mới.

Giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở đã trúng tuyển.

- Giáo viên THCS hạng 3 cũ đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- Giáo viên hạng 2 cũ có tổng thời gian giữ hạng 3 cũ và hạng 2 cũ hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.

- Giáo viên hạng 1 cũ được bổ nhiệm vào hạng 1 mới.

- Giáo viên chưa đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm như trên thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới thì bổ nhiệm vào chức danh tương ứng, không cần thăng hạng.

- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo nhưng không phải nâng chuẩn tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương hiện giữ cho đến khi nghỉ hưu.

Giáo viên THCS hạng 1 không bắt buộc phải có bằng thạc sĩ

Thông tư 08/2023 của Bộ giáo dục Đào tại còn sửa đổi về trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng 1 như sau:

Quy định cũ

(điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021)

Quy định mới
(điểm a khoản 6 Điều 3 Thông tư 08/2023)

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên với giáo viên THCS; Hoặc

- Bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy; Hoặc

- Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

- Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên THCS trở lên.

- Môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thì phải có:

Bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS.

Giáo viên trung học không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Giống với giáo viên các cấp học khác, theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023.

...Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Bởi nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cũng là căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đáp ứng. Do vậy, không cần phải đưa ra các minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.


HieuLuat vừa thông tin về thay đổi với giáo viên trung học theo Thông tư 08​. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X