hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 06/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn mới về thủ tục cấp Sổ đỏ online từ 20/5/2023

Thủ tục cấp Sổ đỏ online từ 20/5/2023 được quy định rõ ràng hơn so với hiện hành tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thủ tục cấp Sổ đỏ online từ 20/5/2023

Cụ thể tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử như sau:

- Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện theo trình tự:

Đầu tiên, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trong trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo trong đó nêu rõ lý do cho người yêu cầu bằng:

  • Văn bản
  • Hoặc qua Cổng dịch vụ công
  • Hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu.

Tiếp theo, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức:

  • Trực tiếp
  • Hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Kế đó, cơ quan tiếp nhận (cơ quan giải quyết hồ sơ) sẽ thông báo về việc nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Cuối cùng, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại:

  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ
  • Hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
  • Hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Theo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thì căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Như vậy Nghị định mới đã quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thủ tục cấp Sổ đỏ online từ 20/5/2023.

thủ tục cấp sổ đỏ online từ 20/5/2023 đã được quy định rõ ràng hơn

Thủ tục cấp sổ đỏ online từ 20/5/2023 đã được quy định rõ ràng hơn.

Trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai Tại khoản 7 và khoản 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Bên cạnh đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, đồng thời không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Ngoài ra, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan là nhằm mục đích thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về:

  • Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  • Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trên đây là thông tin về thủ tục cấp sổ đỏ online từ 20/5/2023, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X