hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 05/02/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024 [Dự kiến]

Thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024 được đề xuất tại dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử mới đây.

Thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024

Về thủ tục đăng ký Căn cước điện tử, khoản 2 và khoản 3 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định như sau:

Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước

Bước 1:

Công dân đến Công an xã/phường/thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước để làm thủ tục cấp căn cước điện tử.

Công dân xuất trình thẻ Căn cước đồng thời cung cấp thông tin về:

- Số thuê bao di động đã đăng ký thông tin thuê bao

- Hoặc địa chỉ thư điện tử (nếu có)

Và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào căn cước điện tử;

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục (áp dụng với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên) để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước.

Công dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập căn cước điện tử;

Bước 3:

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp căn cước điện tử và thông báo kết quả đăng ký cấp căn cước điện tử qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử;

Người đại diện, người giám hộ đã có Căn cước điện tử đưa công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện đến cơ quan Công an và sử dụng số điện thoại di động đã đăng ký thông tin thuê bao của mình để thực hiện đăng ký cấp căn cước điện tử cho công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024Thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024.

Đối với công dân chưa được cấp thẻ Căn cước

Bước 1:

Công dân đến cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Căn Cước.

Tiếp đó, cung cấp thông tin về số thuê bao di động đã đăng ký thông tin thuê bao, địa chỉ thư điện tử (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào căn cước điện tử;

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Công dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử;

Bước 3:

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp căn cước điện tử và thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử;

Người đại diện, người giám hộ đã có Căn cước điện tử đưa công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện đến cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước và sử dụng số điện thoại di động đã đăng ký thông tin thuê bao của mình để thực hiện đăng ký cấp căn cước điện tử cho công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Thời hạn cấp Căn cước điện tử theo đề xuất

Điều 13 của dự thảo Nghị định quy định về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử như sau:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử trong thời hạn như sau:

- Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước:

+ Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1;

+ Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp căn cước điện tử.

- Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ căn cước: Không quá 07 ngày làm việc.

- Đối với người nước ngoài:

+ Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1;

+ Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

+ Không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

- Đối với tổ chức:

+ Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

+ Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Căn cước điện tử chính là tài khoản định danh điện tử mức 2

Khoản 1 Điều 7 của dự thảo quy định

“Điều 7. Phân loại, đối tượng được cấp căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử

1. Công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (căn cước điện tử).

Như vậy, dự kiến từ 01/7/2024, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chính là Căn cước điện tử của công dân.


Trên đây là đề xuất về thủ tục đăng ký Căn cước điện tử từ 01/7/2024​. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X