hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 30/11/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

[Mới] Thủ tục hưởng hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên khó khăn do Covid

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mục lục bài viết
  • 1. Điều kiện và mức hỗ trợ đối với cán bộ, giáo viên
  • 2. Trình tự thủ tục nhận hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên
  • 2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
  • 2.2. Trình tự, thủ tục thực hiện 
  • 3. Mẫu đề nghị hỗ trợ cho giáo viên

1. Điều kiện và mức hỗ trợ đối với cán bộ, giáo viên

Quyết định cũng đã nêu rõ điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách như sau:

- Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP năm 2021 do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch năm học của địa phương, bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại.

Mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ 01 lần

Đối tượng

3.700.000 đồng/người

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

2.200.000 đồng/người

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

thu tuc huong ho tro giao viec kho khan cho do covid


2. Trình tự thủ tục nhận hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên

2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

01 Đơn đề nghị hỗ trợ - Mẫu số 01 ban hành kèm Quyết định 24

- Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập:

+ 01 Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02)

+ Bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng lao động kí kết với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoặc bản sao (không cần chứng thực) bảng lương tháng 4/2021.

2.2. Trình tự, thủ tục thực hiện 

Bước 1: Gửi đơn và danh sách đề nghị hỗ trợ

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gửi Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 về cơ sở giáo dục ngoài công lập (nơi đã làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đến hết năm học 2021 - 2022 và đang hoạt động hoặc cơ sở giáo dục này đã sáp nhập, hợp nhất và đang hoạt động)

- Với đối tượng này chủ cơ sở, chủ nhóm lớp, chủ nhóm trẻ hoặc Hiệu trưởng nhà trường xác nhận tính chính xác của các thông tin tại Mẫu số 01.

- Chủ cơ sở, chủ nhóm lớp, chủ nhóm trẻ hoặc Hiệu trưởng nhà trường lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02.

Danh sách lập từng đợt tối đa 05 ngày làm việc gửi về: UBND xã đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập trước đây đóng trên địa bàn hoặc gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học tư thục, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục trong đó có cấp tiểu học, trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường có cấp tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đến hết năm học 2021 - 2022 nhưng cơ sở này đã giải thể, ngừng hoạt động thì gửi Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 về:

- UBND cấp xã đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập trước đây đóng trên địa bàn

- Hoặc gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học tư thục, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục trong đó có cấp tiểu học, trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường có cấp tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

UBND cấp xã hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện căn cứ hồ sơ quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập lưu tại đơn vị (danh sách chi trả lương, hợp đồng lao động) để xác nhận tính chính xác của các thông tin tại Mẫu số 01.

UBND cấp xã hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02. Danh sách lập từng đợt tối đa 05 ngày làm việc.

Bước 2: Niêm yết công khai danh sách hỗ trợ 

Trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND cấp xã hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và niêm yết công khai danh sách theo Mẫu số 02 tại cơ sở giáo dục ngoài công lập nơi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã làm việc, hiện nay vẫn đang hoạt động và tại UBND cấp xã hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, cần tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến phản ánh.

Bước 3: Trình duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ

Trong thời gian 02 ngày làm việc, sau khi hết thời gian niêm yết công khai và xác minh ý kiến phản ánh UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ.

Bước 4: Phê duyệt danh sách, kinh phí, chi trả hỗ trợ

- Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong 03 ngày làm việc: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn chuyển kinh phí hỗ trợ về cơ sở giáo dục ngoài công lập hoặc chi trả trực tiếp cho các đối tượng quy định.

Về thời gian thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31/12/2022.

Riêng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP: gửi Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện trình UBND cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ bổ sung trên cơ sở hồ sơ đã nộp để nhận hỗ trợ của địa phương trước đây mà không cần phải thực hiện trình tự, thủ tục như trên.

4. Mẫu đề nghị hỗ trợ cho giáo viên

Được ban hành kèm Quyết định 24/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Mẫu 01

Mẫu 02

Trên đây là thông tin về thủ tục hưởng hỗ trợ giáo viên khó khăn do Covid. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X