hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 08/11/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75 người dân cần nắm bắt để thuận lợi hơn trong quá trình khám, chữa bệnh của mình.

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất quy định tại Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP..

(1) Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân.

Nếu xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh, phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên;

Hoặc xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Như vậy, nếu người dân đã tích hợp thẻ BHYT vào tài khoản định danh điện tử VneID có thể dùng ứng dụng này để khám chữa bệnh.

>>> Xem chi tiết cách tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng định danh điện tử

thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75.
(2) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

Đối với trẻ chưa được cấp thẻ BHYT, phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh; Nếu phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh và cha/mẹ/người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

(3) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại mục 1 hoặc mục 3 nêu trên.

Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

(4) Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì người bệnh đó được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Thay đổi mẫu giấy chuyển tuyến BHYT từ 03/12/2023, dùng mẫu nào?

Từ ngày 03/12/2023 sẽ áp dụng mẫu giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (hay giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế) được quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP:

Sửa/In biểu mẫu

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
‎ (BYT/SYT/...)
‎ TÊN CƠ SỞ KHÁM
‎ BỆNH, CHỮA BỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‎ -----------------

Số hồ sơ: ….
‎ Vào sổ chuyển tuyến số:……

Số: …/202…/GCT

GIẤY CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………...……………

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:…………………. Trân trọng giới thiệu:

- Họ và tên người bệnh: ……………...Nam/Nữ:……. Năm sinh:……..

- Địa chỉ: ………………………………………

- Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ………..

- Nghề nghiệp: …………...Nơi làm việc ……

- Số thẻ bảo hiểm y tế: ………………………

- Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đến ngày…...tháng…...Năm…………..

Hết thời hạn: □ Không xác định được thời hạn: □

- Đã được khám bệnh, điều trị:

+ Tại:…… (Tuyến.................................................. ) từ ngày............... tháng.............. năm 202…. đến ngày…..tháng……năm 202....

+ Tại:……(Tuyến................................................ ) từ ngày….. tháng….năm 202…...đến ngày….. tháng…..năm 202...

TÓM TẮT BỆNH ÁN

- Dấu hiệu lâm sàng: ………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

- Kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng: ………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Chẩn đoán: ……………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Phương pháp, thủ thuật, kỹ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị: ………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Tình trạng người bệnh lúc chuyển tuyến: …………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Lí do chuyển tuyến: Khoanh tròn vào mục 1 hoặc 2 lý do chuyển tuyến. Trường hợp chọn mục 1, đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(1) Đủ điều kiện chuyển tuyến:

a) Phù hợp với quy định chuyển tuyến (*) :   □

b) Không phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  □

(2) Theo yêu cầu của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.

- Hướng điều trị: ……………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Chuyển tuyến hồi:........... giờ......... phút, ngày .... tháng......... năm 202...........

- Phương tiện vận chuyển: ……………………………………

- Họ tên, chức danh, trình độ chuyên môn của người hộ tống (nếu có): …………

……………………………………………………………

BÁC SĨ, Y SỸ KHÁM, ĐIỀU TRỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.... tháng.... năm 202...

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHUYỂN TUYẾN
(Ký tên, đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

(*). Người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm được chuyển lên tuyến trên hoặc chuyển về tuyến dưới hoặc chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thông tin về Thủ tục khám chữa bệnh BHYT mới nhất theo Nghị định 75​ nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X