hieuluat
Chia sẻ email

Từ 01/01/2023, thuế VAT nhiều mặt hàng, dịch vụ về mức 10%

Thuế VAT nhiều mặt hàng về mức 10% từ năm 2023 như theo quy định tại Nghị định 15/2022 của Chính phủ là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm ở thời điểm này khi chỉ còn vài ngày nữa là chuyển sang năm mới.

Chính sách giảm thuế VAT xuống 8% trong năm 2022

Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 quy định về chính sách miễn, giảm thuế như sau:

a) Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;…”

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022, Nghị định 41/2022 để thực hiện chính sách này đồng thời hướng dẫn thực hiện giảm thuế VAT (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin

- Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Mức giảm thuế VAT như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT.

Các quy định trên được áp dụng từ ngày 01/02/2022 - hết ngày 31/12/2022.

thuế vat về mức 10% từ 01/01/2023
Theo quy định tại Nghị định 15/2022, thuế VAT của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ giảm từ mức 10% xuống 8% đến hết 31/12/2022.

Năm 2023 có tiếp tục giảm thuế VAT xuống 8%?

Có thể thấy, nhờ chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đã làm giảm giá bán của một số hàng hoá trên thị trường, góp phần tăng sức mua cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, giảm áp lực lạm phát nói chung.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, từ ngày 01/01/2023 thuế VAT ở mức 8% có được áp dụng với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định ở Nghị định 15 nữa hay không?

Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% áp dụng từ ngày 01/02 - 31/12/2022, cụ thể, tại Điều 3 Quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định:

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tổng cục Thuế có Thông báo 620/TB-TCT vào ngày 22/12/2022 về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP dựa trên cơ sở Nghị quyết 43/2022/QH15.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử nghiên cứu, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ theo hiệu lực quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Đồng thời đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thông báo các nội dung thay đổi đến các khách hàng của Tổ chức để triển khai theo đúng quy định.

Theo như hướng dẫn trên thì thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP kể từ sau ngày 31/12/2022 sẽ quay trở lại mức thuế suất trước đó theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định mới về việc có tiếp tục gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng hay không?


Và nếu không có quyết định mới về điều này thì thuế VAT của các loại hàng hóa, dịch vụ đã được giảm thuế VAT xuống 8% trong năm 2022 sẽ về mức cũ là 10%.

Trên đây là thông tin về vấn đề thuế VAT về mức 10%. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X