hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 28/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nóng: Tiếp tục hỗ trợ đến 3 triệu cho người bị mất việc, giảm giờ làm

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm là nội dung quy định tại văn bản số 7785/QĐ-TLĐ quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tại Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc đến hết năm 2023

Cụ thể, theo nội dung văn bản sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ.

Theo đó, sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, phải nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01/4/2023 – hết 31/12/2023 (Trước đó tại Quyết định là từ 01/10/2022 - hết ngày 31/3/2023).

- Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 - hết ngày 31/12/2023.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024.

- Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc đến hết năm 2023Hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do bị cắt giảm đơn hàng. 

Đối tượng áp dụng gồm đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại:

- Doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01/4/2023

- Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 - hết ngày 31/12/2023;

- Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố;

- Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Trước đó, tại Quyết định 6696 áp dụng với:

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022.
- Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022.

Mức hỗ trợ người lao động, đoàn viên mất việc, giảm giờ làm

Tại khoản 1 mục 2 Nghị quyết 06/NQ-ĐCT và Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc với mức 1.000.000 đồng/người.
(Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng/người)

2. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương mức 2 triệu đồng/người. (Người lao động không là đoàn viên: 1,4 triệu đồng/người)

3. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức 3 triệu đồng người. (Người lao động không là đoàn viên: 2,1 triệu đồng/người)

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động mất việc giảm giờ làm

Khoản 3 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ quy định nguyên tắc hỗ trợ người lao động như sau:

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải:

- Đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ;

- Có tên trong danh sách trả lương (hoặc có bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

* Đối với đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023).

Đoàn viên, người lao động sẽ được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt/chuyển khoản.

Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó. Tuy nhiên một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Nếu không thể xác minh được chính sách hỗ trợ mà đoàn viên, người lao động đã được hưởng thì đoàn viên, người lao động phải có cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 1/10/2022 - hết ngày 31/3/2023 đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn sau ngày 31/3/2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

Điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 7785 có quy định rõ các điều kiện người lao động, đoàn viên công đoàn phải đáp ứng để được nhận hỗ trợ:

- Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên.

- Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

- Có thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 -  hết ngày 31/12/2023.

Mức tối thiểu vùng hiện vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

Mức lương tối thiểu vùng dành cho người qua học nghề, đào tạo

Vùng I

4.680.000

5.007.600

Vùng II

4.160.000

4.451.200

Vùng III

3.640.000

3.894.800

Vùng IV

3.250.000

3.477.500

Trên đây là thông tin về hỗ trợ đến 3 triệu cho người bị mất việc​ đến hết năm 2023. Nếu có thắc mắc về các quy định trên, vui lòng liên hệ đến tổng đài:  19006199 để được tư vấn và hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X