hieuluat
Chia sẻ email

Tin vui về tiền lương đối với 1,6 triệu giáo viên trên cả nước [Dự kiến]

Tin vui về tiền lương đối với giáo viên trên cả nước được đề cập tại dự thảo Luật Nhà giáo mới đây. Cụ thể như thế nào, cùng tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

Cụ thể tại Điều 40 về chính sách tiền lương đối với Nhà giáo, nội dung dự thảo Luật Nhà giáo quy định như sau:

Chính sách tiền lương của nhà giáo sẽ bao gồm tiền lương + phụ cấp và các chế độ khác (nếu có).

Điều đặc biệt là tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tiền lương và các chính sách theo lương của các nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục, các cơ sở giáo dục công lập tự chủ chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư không ít hơn tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước nếu có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh, đồng thời không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhà giáo công tác ở các ngành, lĩnh vực có chế độ đặc thù nếu đáp ứng được các quy định của chính sách thì được hưởng chế độ đặc thù đó.

Nhà giáo công tác ở ngành lĩnh vực mà ngành hay lĩnh vực đó có chính sách trùng với chính sách dành cho nhà giáo nhưng ở mức cao hơn thì được hưởng 01 chính sách có mức cao nhất.

​tin vui về tiền lương đối với giáo viên trên cả nướcTiền lương của nhà giáo sẽ được cải thiện.

Ngoài ra tại Điều 41 dự thảo Luật còn quy định các chính sách hỗ trợ nhà giáo như sau:

Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với:

- Nhà giáo trẻ

- Nhà giáo công tác ở vùng khó khăn

- Nhà giáo dạy trường chuyên biệt

- Nhà giáo dạy trẻ khuyết tật

- Nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số

- Nhà giáo dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số, dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật.

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo gồm:

- Nhà công vụ

- Chế độ phụ cấp

- Chế độ trợ cấp

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng

- Khám bệnh định kỳ hằng năm

- Hỗ trợ học phí cho con của nhà giáo

- Các chế độ khác bảo đảm an sinh xã hội cho nhà giáo.

Ngoài các quy định chung về chính sách hỗ trợ nhà giáo, nhà nước cũng khuyến khích địa phương ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ nhà giáo; đồng thời cơ sở giáo dục hỗ trợ nhà giáo thông qua quỹ khuyến khích, phát triển đội ngũ nhà giáo.

Trước đó, theo tinh thần Nghị quyết 27 khi cải cách tiền lương thì theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lương viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phần phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo có nhắc đến nội dung:

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Ngoài ra, dự thảo Luật Nhà giáo cũng quy định rõ thời gian nghỉ trong năm của nhà giáo, bao gồm cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm:

- 08 tuần nghỉ ngơi hàng năm

- Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Bộ Luật Lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động

- Các ngày nghỉ khác theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu như dự thảo Luật Nhà giáo được thông qua cùng với việc thực hiện cải cách tiền lương thì lương và các chế độ đãi ngộ đối với 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước (theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo) sẽ được cải thiện hơn nhiều so với hiện nay.

Trên đây là ​tin vui về tiền lương đối với giáo viên trên cả nước theo đề xuất tại dự thảo Luật Nhà giáo.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X