hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 05/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã sắp đón nhận hai niềm vui lớn?

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã sắp có thêm niềm vui về tiền phụ cấp, các chế độ BHXH, đó là những đề xuất của Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại các Dự thảo gần đây.

Được hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Theo Luật BHXH 2014, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mặc dù vậy nhưng chế độ bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách lại có phần khác biệt so với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác.

Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn hàng tháng chỉ đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí, tử tuất và chỉ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Đồng thời căn cứ nội dung quy định tại Điều 30, Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã không được hưởng chế độ ốm đau cũng như chế độ thai sản.

Các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khác là đóng hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất được hưởng tất cả những chế độ hưu trí, tử tuất, thai sản và ốm đau.

Do đó, để đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đề xuất bổ sung thêm 2 quyền lợi cho nhóm đối tượng này tại Điều 45, Điều 54.

Cụ thể tại Điều 45 tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi quy định:

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h, i, k, l, m khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Đối chiếu đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 31 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì đối tượng này chính là người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn được bổ sung thêm quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, đồng nghĩa với việc được hưởng đầy đủ các chế độ như đối tượng cán bộ, công chức khác.

Việc bổ sung quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

tin vui với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là được hưởng chế độ ốm đau thai sản
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản?

Được tăng số lượng, phụ cấp hàng tháng

Căn cứ theo Điều 33 của Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã của Bộ Nội vụ đã đề xuất những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Không những đề xuất những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tại dự thảo Nghị định này Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên ở mỗi đơn vị hành chính.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I - II - III tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/01 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người. Cụ thể:

Đơn vị hành chính

Mức khoán quỹ phụ cấp hiện hành

(Nghị định 92/2009, sửa đổi bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

Mức khoán quỹ phụ cấp đề xuất

(Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã)

Cấp xã loại 1

16 lần mức lương cơ sở

21 lần mức lương cơ sở

Cấp xã loại 2

13,7 lần mức lương cơ sở

18 lần mức lương cơ sở

Cấp xã loại 3

11,4 lần mức lương cơ sở

15 lần mức lương cơ sở


Đối với những đơn vị hành chính cấp xã có dân số đông được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách ngoài mức khoán quỹ phụ cấp nêu trên thì cứ tăng 01 người hoạt động không chuyên trách sẽ được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người tăng thêm. 

Trên đây là thông tin về tin vui với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X