hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 24/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 24/4/2023, tổ chức tín dụng gia hạn nợ cho khách hàng đến hết 30/6/2024

Ngân hàng Nhà nước ban hành vừa ban hành Thông tư 02/2023. Theo đó, tổ chức tín dụng được phép gia hạn nợ cho khách hàng và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Tổ chức tín dụng gia hạn nợ cho khách hàng khó khăn đến hết 30/6/2024

Căn cứ nội dung Điều 4 Thông tư 02/2023/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được xem xét cơ xấu lại thời hạn trả nợ đối với dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đáp ứng các quy định:

1 - Dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư 02/2023 có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2 - Khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư 02/2023 có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2023.

3 - Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận.

4 - Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và /hoặc lãi theo hợp đồng, thảo thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận,.

5 - Khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

6 - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

7 - Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

8 - Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN được thực hiện kể từ ngày Thông tư 02 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

tổ chức tín dụng gia hạn nợ cho khách hàng từ 24/4/2023 - 30/6/2024Tổ chức tín dụng gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn từ 24/4/2023 - 30/6/2024.

Như vậy, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tín dụng quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Quy định về giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tải sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro... trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 02.

- Khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nêu trên còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro...

- Đối với số lãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định kể từ ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, ngày 23/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Theo đó, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trên đây là thông tin về vấn đề tổ chức tín dụng gia hạn nợ cho khách hàng; nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X