hieuluat
Chia sẻ email

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được cấp Căn cước cùng với Giấy khai sinh [Dự kiến]

Trẻ dưới 6 tuổi được cấp CCCD cùng Giấy khai sinh là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang được lấy ý kiến.

Trẻ dưới 6 tuổi được cấp CCCD cùng Giấy khai sinh

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về:

- Quản lý, cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) cho Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi

- Cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước

- Phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu. Riêng đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc như quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành.

Bên cạnh đó quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCCD, dự thảo Luật đã sửa đổi bổ sung theo hướng  tách riêng trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng .

- Đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên: trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi.

- Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh: thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Nếu công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 24 cho trẻ em. Đặc biệt, nếu trẻ em dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học.

Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên: cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ căn cước công dân.

Thẻ CCCD có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ giúp giảm giấy tờ cho đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính như:

- Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế

- Sổ bảo hiểm xã hội,

- Giấy phép lái xe

- Văn bằng

- Chứng chỉ

- Giấy khai sinh

- Giấy chứng nhận kết hôn

- Giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

trẻ dưới 6 tuổi được cấp cccd cùng giấy khai sinh
Trẻ em dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh sẽ được cấp CCCD cùng với giấy khai sinh.

Thêm nhiều trường hợp phải đổi thẻ CCCD

Tại Điều 22 Dự thảo Luật quy định về độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân

Theo đó, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi (thay vì quy định trước đây là 3 mốc tuổi 25, 40 và 50 tuổi)

Điều 25 của Dự thảo cũng đã quy định rõ các trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD:

- Công dân đủ 4 mốc tuổi nêu trên

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng sinh;

- Xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của luật;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

- Thu hồi số định danh cá nhân;

- Thay đổi nơi thường trú;

- Khi công dân có yêu cầu.

Như vậy, Dự thảo Luật đã bổ sung các trường hợp phải đổi thẻ CCCD gồm: khi công dân đủ 14 tuổi; khi thay đổi thông tin ngày, tháng, sinh; khi chuyển đổi giới tính; khi bị thu hồi số định danh; khi thay đổi nơi thường trú.

Khoản 1 Điều 45 Dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng CMND còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Như vậy từ 01/01/2025: thêm trường hợp phải đổi sang CCCD là người đang sử dụng CMND.

Đồng thời Dự thảo Luật cũng bãi bỏ 02 trường hợp đổi CCCD: Khi thay đổi đặc điểm nhân dạng và khi xác định lại quê quán.

Trên đây là thông tin về việc trẻ dưới 6 tuổi được cấp CCCD cùng Giấy khai sinh. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X