hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 09/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cán bộ, công viên chức dôi dư được trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng [Dự kiến]

Trợ cấp đối với cán bộ dôi dư được đề xuất tại Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định 108/2014, 113/2018, 143/2020 về chính sách tinh giản biên chế.

2 phương án trợ cấp đối với cán bộ dôi dư

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ trong thời gian sáu tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền Điều 9 Dự thảo Nghị định đề xuất 02 phương án như sau:

Phương án 1

Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 1.800.000 đồng (tức là bằng một tháng lương cơ sở áp dụng từ 01-7-2023).

Ưu điểm là ngoài trợ cấp tinh giản được hưởng thì mỗi người được thêm một mức trợ cấp bằng nhau. Nhược điểm là mức trợ cấp chưa đủ lớn để khuyến khích đối tượng dôi dư nghỉ trước lộ trình giải quyết dôi dư của cơ quan có thẩm quyền.

Phương án 2

Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 1-2 tháng lương hiện hưởng.

Ưu điểm là ngoài trợ cấp tinh giản được hưởng thêm một mức trợ cấp tính theo lương hiện hưởng của mình.

Nhược điểm là ngân sách sẽ chi trợ cấp cho đối tượng này lớn, bên cạnh đó mỗi người sẽ có mức trợ cấp khác nhau dẫn đến có sự so sánh giữa các đối tượng.

Đối với hai phương án trên, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện theo phương án 1 để nhằm khuyến khích, hỗ trợ một cách thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ ngay theo đúng chủ trương.

đề xuất trợ cấp đối với cán bộ dôi dư là 1,8 triệu đồng/thángBộ Nội vụ đề xuất trợ cấp đối với cán bộ dôi dư là 1,8 triệu đồng/tháng.

Cán bộ bị kỷ luật tự nguyện tinh giản biên chế

Về các trường hợp tinh giản biên chế, Dự thảo đề xuất bổ sung trường hợp tại điểm d khoản 1 Điều 4 cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho phù hợp.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, dự thảo đề nghị chỉ áp dụng quy định tự nguyện thực hiện tinh giản đối với công chức, viên chức.

Ngoài ra, tại Nghị định 108/2014 quy định chưa xem xét giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp:

- Đang bị ốm đau

- Đang mang thai

- Nghỉ thai sản và nuôi con dưới 36 tháng

Nhằm bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, tại Điều 5 Dự thảo đề xuất sửa đổi, nội dung này theo hướng chưa xem xét giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế vì thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều cá nhân có nguyện vọng tinh giản biên chế vì không đủ sức khỏe để làm việc.

Trên đây là thông tin về trợ cấp đối với cán bộ dôi dư​. trong trường hợp còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X