hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 04/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú [Dự kiến]

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 55/2021/TT-BCA mới đây của Bộ Công an đã bổ sung thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú

Thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộ 

Luật Căn cước công dân và Luật cư trú năm 2020 đều quy định nội dung thông tin được thu thập, cập nhật trong dữ liệu chuyên ngành là phải xác định được “Quan hệ với chủ hộ".  Trước khi tiến hành đăng ký cư trú cho công dân, người làm công tác đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định mối quan hệ giữa thành viên hộ gia đình với chủ hộ trong hộ gia đình được xác định như sau:

- Vợ (chồng);

- Cha đẻ, mẹ đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi;

- Con đẻ;

- Con nuôi;

- Ông nội, bà nội;

- Ông ngoại, bà ngoại;

- Anh ruột; chị ruột; em ruột; cháu ruột;

- Cụ nội, cụ ngoại;

- Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột;

- Người giám hộ;

- Người ở nhờ; ở mượn; ở thuê;

- Người cùng ở nhờ; cùng ở thuê; cùng ở mượn.

Còn tại Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung vào điều khoản này như sau:

“4. Mối quan hệ giữa thành viên hộ gia đình với chủ hộ trong hộ gia đình được xác định như sau: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; cụ nội, cụ ngoại, cháu nội, cháu ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột; người giám hộ, người được giám hộ, ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn.

Như vậy dự thảo đã đề xuất bổ sung thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú bao gồm: cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, con dâu, con rể, người được giám hộ.

đề xuất thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộSẽ có thêm 9 trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộ?

Thay đổi về việc cập nhật thông tin nơi ở hiện tại

Tại khoản 2 Điều 1 của Dự thảo quy định công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú nơi đang sinh sống để cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú về nơi ở hiện tại nếu nơi ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú theo quy định .

Quy định hiện nay tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 55/2021 của Bộ Công an thì:

3. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Như vậy, theo đề xuất tại Dự thảo công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú nơi đang sinh sống để cập nhật thông tin nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú về nếu nơi ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Trên đây HieuLuat đã thông tin về trường hợp được xác định mối quan hệ với chủ hộnếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X