hieuluat
Chia sẻ email

Từ 01/01/2024: Trường hợp thôn, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập [Dự kiến]

Trường hợp tổ dân phố thuộc diện sáp nhập được nêu trong dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố mới đây của Bộ Nội vụ.

Trường hợp tổ dân phố thuộc diện sáp nhập từ 01/01/2024

Theo Điều 7 của dự thảo Thông tư thì để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải đáp ứng các điều kiện về :

- Số hộ gia đình

- Điều kiện về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Cụ thể, quy mô số hộ gia đình đối với thôn ở xã thuộc:

- Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 200 hộ gia đình trở lên,

- Các tỉnh đồng bằng sông Hồng có từ 400 hộ gia đình trở lên,

- Các tỉnh miền Trung có từ 350 hộ gia đình trở lên,

- Các tỉnh miền Nam có từ 450 hộ gia đình trở lên

- Các tỉnh Tây Nguyên có từ 250 hộ gia đình trở lên.

Đối với thôn ở xã biên giới, xã đảo, ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn tại:

- Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: có từ 300 hộ gia đình trở lên

- Các tỉnh đồng bằng sông Hồng: từ 450 hộ gia đình trở lên

- Các tỉnh miền Trung có từ 400 hộ gia đình trở lên

- Các tỉnh miền Nam: từ 500 hộ gia đình trở lên

- Các tỉnh Tây Nguyên: từ 350 hộ gia đình trở lên

Tổ dân phố ở phường, thị trấn biên giới, phường, thị trấn hải đảo, tổ dân phố ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Riêng TP Hà Nội, TP.HCM tổ dân phố muốn được xem xét lập mới phải có từ 600 hộ gia đình trở lên.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ thì các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 70% như quy mô số hộ gia đình như quy định nêu trên phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề.

Và nếu như đề xuất được thông qua, thì các thôn, tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 70% theo quy định sẽ thuộc diện sáp nhập vào ngày 01/01/2024.

trường hợp tổ dân phố thuộc diện sáp nhập từ 01/01/2024 được đề xuất tại Thông tư của BNVBộ Nội vụ đề xuất trường hợp tổ dân phố thuộc diện sáp nhập từ 01/01/2024.

Điều kiện thành lập tổ dân phố mới hiện nay

Thực hiện theo Điều 7 Thông tư 04/2012 được sửa đổi bởi Thông tư 14/2018 của Bộ Nội vụ quy định về điều kiện thành lập tổ dân phố mới, ciệc thành lập tổ dân phố mới phải đạt các điều kiện sau:

- Quy mô số hộ gia đình đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn:

+ Thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 200 hộ gia đình trở lên;

+ Thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên. Riêng thành phố Hà Nội có từ 450 hộ gia đình trở lên;

+ Thuộc các tỉnh miền Trung có từ 300 hộ gia đình trở lên;

+ Thuộc các tỉnh miền Nam có từ 400 hộ gia đình trở lên.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh có từ 450 hộ gia đình trở lên;

+ Thuộc các tỉnh Tây Nguyên có từ 250 hộ gia đình trở lên;

+ Biên giới, phường, thị trấn đảo; huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 150 hộ gia đình trở lên.

- Tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân thì tổ dân phố có từ 100 hộ gia đình trở lên.

Tổ dân phố đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp xã mà không làm thay đổi đường địa giới hành chính cấp xã thì thực hiện giải thể và thành lập mới tổ dân phố theo quy định. 

Trường hợp không đạt quy mô về số hộ gia đình thì thực hiện ghép cụm dân cư theo Điều 9 Thông tư 04/2012/TT-BNV được sửa đổi bởi Thông tư 14/2018/TT-BNV.

Yêu cầu khi sáp nhập thôn, tổ dân phố

Điều 9 của dự thảo cũng nêu rõ, trong quá trình sáp nhập cần xem xét các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc cũng như tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt; vị trí địa lý, địa hình.

Bên cạnh đó, đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố phải đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố sáp nhập đồng ý.

Tên của thôn, tổ dân phố do thành lập mới hoặc sáp nhập không được trùng với tên của thôn, tổ dân phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã. Việc đặt và đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện theo nguyện vọng của Nhân dân hiện sinh sống tại thôn, tổ dân phố đó.

Khoản 3 Điều của dự thảo cũng nêu rõ một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ dân phố là:

3. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định.

Mỗi thôn có trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố. Nếu cần thiết thì bố trí phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố.

Căn cứ vào quy mô dân số, đặc điểm của từng loại thôn, tổ dân phố UBND cấp tỉnh quy định cụ thể số lượng phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố cho phù hợp nhưng mỗi thôn, tổ dân phố không vượt quá hai người.

Phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi xin ý kiến của chi bộ và thống nhất với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã quyết định công nhận phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố.

Trên đây là các thông tin về việc Trường hợp tổ dân phố thuộc diện sáp nhập. Nếu có thắc mắc về quy định trên, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X