hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 18/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sắp tới, vi phạm về bảo hiểm nhân thọ có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng [Dự kiến]

Vi phạm về bảo hiểm nhân thọ có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng đó là đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP mới đây của Bộ Tài chính.

Vi phạm về bảo hiểm nhân thọ có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng

Về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, dự thảo nêu rõ:

Phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng (thay cho mức từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 98/2023) đối với một trong các hành vi vi phạm:

Thứ nhất, tài liệu giới thiệu sản phẩm không phản ánh trung thực các thông tin cơ bản tại quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, đồng thời không nêu rõ các quyền lợi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, thông tin không rõ ràng, tạo cho bên mua bảo hiểm hiểu lầm về những quyền lợi của sản phẩm.

Thứ hai, tài liệu giới thiệu sản phẩm không thể hiện rõ là sản phẩm bảo hiểm, được cung cấp bởi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không phải là sản phẩm của các đối tác phân phối; cũng như không thể hiện rõ việc tham gia sản phẩm bảo hiểm không phải là yêu cầu bắt buộc để thực hiện hay hưởng một dịch vụ nào khác của đối tác phân phối.

Thứ ba, triển khai các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe không theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy, nếu vi phạm về triển khai bảo hiểm nhân thọ cũng như bảo hiểm sức khỏe có thể bị tăng gấp đôi mức phạt so với hiện hành nếu như đề xuất tại dự thảo này được thông qua.

sắp tới vi phạm về bảo hiểm nhân thọ có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồngSẽ tăng nặng mức phạt với hành vi vi phạm trong triển khai bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe.

Phạt tới 70 triệu đồng nếu vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm

Khoản 3 Điều 18 của dự thảo cũng đề xuất xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm cũng như hoa hồng bảo hiểm.

Đề xuất phạt tiền từ 60 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm:

- Cung cấp sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm vi mô trước khi đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15;

- Không tuân thủ phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm vi mô đã đăng ký với Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định tại Điều 145 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15;

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô:

- Thanh toán, chi trả hoa hồng đại lý bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm vượt quá mức tối đa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Trả hoa hồng bảo hiểm không đúng đối tượng hoặc nghiệp vụ theo quy định của pháp luật

Đáng chú ý, tại khoản 3 Điều 21 của dự thảo quy định mức xử phạt đối với hành vi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam không đáp ứng điều kiện lên đến 200 triệu đồng

Cụ thể các hành vi như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới không có trụ sở chính tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

- Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam không thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam

Trên đây là thông tin về vi phạm về bảo hiểm nhân thọ có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng​. Nếu có thắc mắc về quy định trên, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X