hieuluat
Chia sẻ email

Đề xuất mới: Xem xét miễn kỷ luật với cán bộ dám nghĩ dám làm

Xem xét miễn kỷ luật với cán bộ dám nghĩ dám làm là đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của Bộ Nội vụ.

Thế nào được gọi là cán bộ dám nghĩ dám làm?

Khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị định có quy định rõ về cán bộ dám nghĩ dám làm như sau:

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá là cán bộ có tư duy, cách làm mới, dám đi đầu làm những việc mới, việc khó, phức tạp, chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất, đồng bộ trong cơ chế, chính sách, không phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Như vậy, cán bộ dám nghĩ dám làm được hiểu là cán bộ có tư duy, cách làm mới, dám đi đầu làm những việc mới, việc khó, phức tạp, chưa có quy định… nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xem xét miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ dám làm

Tại khoản 1 Điều 9 Dự thảo Nghị định về bảo vệ cán bộ thì đối với cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Nội vụ đề xuất xem xét miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ dám làmBộ Nội vụ đề xuất xem xét miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ dám làm.

Khoản 2 Điều này cũng quy định nếu cán bộ thực hiện đề xuất đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện, thực hiện thí điểm nhưng không đạt hoặc chỉ đạt được một  phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách  nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật khi thuộc 01 trong các trường hợp như:

Thứ nhất, cán bộ thực hiện đề xuất trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

Thứ hai, cán bộ đã bị cản trở hoặc gây khó khăn trong quá trình thực hiện đề xuất;

Thứ ba, cán bộ thực hiện đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt  thực hiện đề xuất khi thấy có rủi ro, thiệt hai xảy ra hoặc có khả năng xảy ra  thiệt hại;

Thứ tư, cán bộ thực hiện đề xuất phải chấp hành quyết định của cấp trên sau khi đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định tiếp tục thực hiện đề xuất;

Thứ năm, cán bộ thực hiện đề xuất chấm dứt ngay việc thực hiện đề xuất khi có  yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

Thứ sáu, cán bộ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện đề xuất đã được phê duyệt;

thứ bảy, khi cán bộ thực hiện đề xuất đã qua đời.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 9 Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ:

4. Cán bộ nếu có hành vi lạm dụng đề xuất được phê duyệt để trục lợi,  tham nhũng, tiêu cực, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm có thể  bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải  bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người có hành vi cản trở, gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình thực hiện đề xuất, có thể bị xử lý  kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm quy định áp dụng tại Điều 4 Dự thảo Nghị định khi nội dung đề xuất của cán bộ đáp ứng một trong các điều kiện như xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; có ý tưởng, cách làm mới chưa được pháp luật quy định hoặc đã được quy định nhưng chồng chéo, mâu thuẫn; có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực,…


Trên đây là thông tin về đề xuất miễn kỷ luật cán bộ dám nghĩ dám làm. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X