hieuluat

Nghị quyết 04/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:04/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày ban hành:05/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  Số: 04/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -----------------------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6

  (Từ ngày 04/7 đến ngày 06/7/2018)

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Xét các báo cáo của UBND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tquốc Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình.

  HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2018, trọng tâm là tiếp tục thực hiện chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

  1. Tăng cường công tác dự báo và phân tích

  Các diễn biến do các yếu tố địa chính trị và thương mại quốc tế; chủ động nắm tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, có phương án, kế hoạch ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với những điểm, địa bàn nông thôn, chung cư cao tầng tiềm ẩn mâu thuẫn, có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự.

  2. Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

  Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), xây dựng kế hoạch và phân công rõ trách nhiệm, lộ trình triển khai, đặc biệt là để cải thiện 3 chỉ số thành phần: trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và công khai, minh bạch.

  Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng các giải pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản. Hoàn thành đúng tiến độ công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt.

  Triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025. Đẩy nhanh thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt. Đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hoàn thành xây dựng và duy tu, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi theo kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và tình hình biến đổi khí hậu. Quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; giám sát tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Thu hút nguồn lực, tháo gỡ thủ tục cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục và sớm triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước. Thực hiện chấp thuận và quản lý các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) theo quy định pháp luật; chú trọng việc rà soát quỹ đất đối ứng của các dự án BT, cần ưu tiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất có giá trị sinh lời cao. Tăng cường hậu kiểm, giám sát đầu tư các dự án ngoài ngân sách.

  3. Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới bền vững;

  Duy trì các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Thực hiện hiệu quả và đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018. Hoàn thành rà soát và trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018 điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, chính sách phát triển nông nghiệp; xây dựng chính sách khuyến khích phát triển chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

  4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước công tác quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

  Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, các quy hoạch phân khu còn lại, quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ, các quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chính và thiết kế đô thị; sớm trình Chính phủ phê duyệt quy chuẩn kiến trúc xây dựng 4 quận trung tâm; các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận, huyện, thị xã. Không điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án nhà ở đã triển khai bán cho người dân, người dân đã vào ở nhưng không thực hiện đầy đủ quy định xin ý kiến của cộng đồng dân cư. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới; điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để khớp nối đồng bộ với hệ thống quy hoạch xây dựng.

  Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường quản lý nhà nước, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, vi phạm xây dựng, trật tự đô thị, vi phạm đất đai, khai thác khoáng sản không đúng quy hoạch, không phép, sai phép, nhất là các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm.

  Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Cơ bản hoàn thành việc giao đất ở, đất dịch vụ trước ngày 30/9/2018 cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp. Hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố đồng bộ, hiện đại trong năm 2018.

  Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch, bao gồm các dự án phát triển nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn, phấn đấu hoàn thành mạng đấu nối cấp nước tới 100% các hộ dân tại các địa bàn đã đủ điều kiện cấp nước, tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng nước sạch đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

  Tiếp tục thực hiện Chương trình trồng mới một triệu cây xanh và vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia. Nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Triển khai thi công hệ thống cống bể kỹ thuật để ngầm hóa đường dây, cáp điện, viễn thông trên 41 tuyến còn lại; thực hiện hạ ngầm và quản lý tốt các hệ thống cáp điện và viễn thông, các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung. Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nội dung trong Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

  Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Cập nhật định kỳ hàng tháng các chỉ số quan trắc về môi trường không khí, môi trường nước trên truyền hình và báo chí. Đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường và quản lý vận hành các khu xử lý chất thải. Tiếp tục triển khai cải tạo hồ, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi trên địa bàn Thành phố.

  5. Phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội

  Tập trung nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả 02 quy tắc ứng xử văn hóa ở các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tăng cường bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các di tích lịch sử; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Chuẩn bị điều kiện và tập trung cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên để đăng cai tổ chức và tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

  Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền. Theo dõi, quản lý thông tin trên hệ thống báo điện tử, báo viết, mạng xã hội để kịp thời xử lý các vấn đề báo chí phản ánh và dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Tổ chức triển khai Trung tâm điều hành thông minh, từng bước hình thành các điều kiện phát triển thành phố thông minh. Thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến đạt 55%.

  Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trường học trên địa bàn; hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới trường học trên toàn Thành phố, có giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục tình trạng thiếu trường học tại các khu đô thị. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu 80 trường được công nhận mới và các trường được công nhận lại. Chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, không để diễn ra các hành vi bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

  Tích cực triển khai Chương trình số 20/CTr-TU nghiên cứu khoa học trọng điểm: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng hộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” Đẩy mạnh hoạt động thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Xây dựng, phát triển và quản lý các nhãn hiệu tập thể của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, làng nghề truyền thống trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố; hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 14.000 và ISO 22.000 cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

  Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; sớm khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; trong năm 2018 tập trung hoàn thành xây dựng 03 trạm y tế đạt chuẩn huyện Mỹ Đức, xây dựng kế hoạch rà soát và đảm bảo 100% các trạm y tế trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn. Thực hiện toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ công tác an toàn thực phẩm; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

  Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững và kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4.341 hộ nghèo. Đưa vào hoạt động sàn giao dịch việc làm tại các huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Thạch Thất; tổ chức triển khai hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; có kế hoạch để đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động.

  6. Tiếp tục cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Hoàn thành Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Rà soát, báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018 xem xét, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội.

  Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Tập trung giải pháp nhằm nâng cao giá trị thi hành án, nhất là các vụ án kinh tế, ngân hàng. Rà soát và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công nhất là việc cho thuê, sử dụng sai mục đích trụ sở, tài sản nhà nước, liên doanh liên kết không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Báo cáo kết quả xử lý vi phạm với HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018.

  Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế. Chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố. Thực hiện tốt các nội dung, dự án hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước.

  7. Đảm bảo công tác quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.

  Đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng - an ninh.

  Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 197, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mới có xu hướng gia tăng trong các lĩnh vực: tham nhũng; buôn lậu; chống người thi hành công vụ; môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm... Tăng cường quản lý công cụ hỗ trợ; các hành vi giả mạo giấy tờ, cho vay nặng lãi, cầm đồ... Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng; đảm bảo an ninh trật tự khu vực công cộng, bệnh viện, trường học...

  Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là các nhà cao tầng, các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.

  Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện, khiếu nại đông người.

  Điều 2. Tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 do UBND Thành phố trình và nhấn mạnh nội dung sau:

  1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu NSNN, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 số nợ đọng thuế, phí tối đa dưới 5% tổng thu ngân sách. Thực hiện phân tích, nhận diện và đánh giá kết quả thu ngân sách, chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong các tháng, quý còn lại. Ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong công tác quản lý thuê, tuyên truyền phổ biến và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế khi thực hiện các chính sách pháp luật thuế.

  2. Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố phương án sử dụng các nguồn lực phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán kịp thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

  Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng và các quy định khác có liên quan. Thường xuyên rà soát, đôn đốc hoàn thành thủ tục đầu tư và kiên quyết xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định. Hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai, các công trình thủy lợi trọng yếu; Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Hoàn thành rà soát trong quý III năm 2018 quy trình thực hiện hỗ trợ tự do tái định cư bằng tiền theo quy định đảm bảo hiệu quả.

  Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, gắn với chất lượng công việc; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các khoản chi trợ giá, hỗ trợ doanh nghiệp.

  3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức và các khoản chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố.

  4. Sớm lập phương án sử dụng các khoản tăng thu và kết dư ngân sách để trình Thường trực HĐND các cấp thông qua đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đặc biệt quan tâm bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án cấp thiết và xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh. Thực hiện điều chỉnh, điều hòa vốn để đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực quan trọng này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đề nghị của các quận, tăng cường giao nhiệm vụ cho một số quận có nguồn kết dư ngân sách lớn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư của Thành phố trên địa bàn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách các cấp, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

  Điều 3. Thông qua phương án vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu:

  1. Tổng nguồn vốn vay lại ODA là 1.085.574.286 JPY tương đương khoảng 225.799,5 triệu VNĐ (theo tỷ giá ước tính hiện là 1 JPY = 208 VNĐ), trong đó: Giá trị vay lại ODA của gói thầu số 1 là 756.414.803,5 JPY; Giá trị vay lại ODA của gói thầu số 3 là 329.159.482,5 JPY.

  2. Tổng số nợ phải trả vay lại ODA là 1.134.287.203,16 JPY (ước tính là 235.931,7 triệu VNĐ quy đổi từ đồng tiền vay JPY sang VND theo tỉ giá tại thời điểm lập kế hoạch trả nợ). Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2018, thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là năm 2053.

  3. Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ chi tiết vốn vay lại ODA năm 2018: Khoản vay lại là 1.085.574.286 JPY, nợ phải trả là 4.810.565,99 JPY.

  UBND Thành phố thực hiện thanh toán trả nợ vay lại ODA của Dự án đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách và trả nợ vốn vay nước ngoài (giá trị quy đổi từ đồng tiền vay JPY sang VND được chuẩn xác theo tỉ giá tại thời điểm thanh toán theo quy định).

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành để tập trung tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết HĐND Thành phố, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu đến năm 2020.

  2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

  3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

  HĐND Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội.

  Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Chính phủ;
  - VP Quốc hội, VP Chính phủ;
  - Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
  - Các bộ, ngành Trung ương;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
  - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP
  - Đại biểu HĐND TP; các Ban HĐND Thành phố;
  - Các Ban Đảng Thành ủy, VP Thành ủy;
  - VP HĐND TP, VP UBND TP;
  - Các sở, ban, ngành TP;
  - TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Cổng Giao tiếp điện tử TP, Công báo TP;
  - Các cơ quan thông tấn báo chí của TP;
  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thị Ngọc Bích

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 04/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
  Số hiệu:04/NQ-HĐND
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:05/07/2018
  Hiệu lực:05/07/2018
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X