hieuluat

Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:717&718-06/2018
  Số hiệu:74/NQ-CPNgày đăng công báo:20/06/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:07/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 74/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2018

  -------------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2018,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tiến triển tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng ổn định, thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm. Thu ngân sách 5 tháng tăng 13,6%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khá. Nông nghiệp được mùa, giá bán tăng, nông dân có lãi, đời sống được cải thiện. Sản xuất công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ duy trì mức tăng khá. Xuất khẩu tăng 15,8%; xuất siêu 3,4 tỷ USD. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, việc làm, thông tin và truyền thông được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, kinh tế, xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: sức ép lạm phát tăng; thị trường chứng khoán phát triển chưa thật vững chắc; giải ngân vốn đầu tư công khá hơn cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp; thu hút vốn đầu tư nước ngoài chững lại; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng tăng chậm lại; một số mặt hàng nông sản giá giảm và chủ yếu xuất khẩu qua đường tiểu ngạch; việc quản lý hồ đập còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng, cháy nổ, tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đường sắt còn nhiều.

  Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

  - Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các bộ, cơ quan điều hành kinh tế vĩ mô như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi sát thay đổi chính sách của các đối tác lớn, các nước trong khu vực, diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, nhận diện rõ thời cơ, thách thức để có đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ và tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành cập nhật kịch bản tăng trưởng quý theo từng ngành, lĩnh vực; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát đã đề ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tiếp tục thông báo số vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được giao bổ sung từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong năm 2017 sang năm 2018.

  - Các bộ, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã đề ra, đánh giá tình hình thực hiện và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, chủ động giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt; thực hiện các giải pháp bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi. Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương kiểm soát, ngăn chặn tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

  - Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa kết hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi mua sắm, hội họp. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ kê khai và hoàn thuế; chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, Có giải pháp tổng thể phát triển ổn định thị trường chứng khoán, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên giới thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

  - Các bộ, cơ quan quản lý giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện đồng bộ các công cụ, giải pháp phù hợp, điều hành thận trọng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý; không tăng giá điện trong năm 2018; xem xét thời điểm, mức độ điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát dưới 4%.

  - Bộ Công Thương triển khai hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo ra sản phẩm thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường tiếp xúc, giải trình, vận động các đối tác công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Thực hiện hiệu quả giải pháp mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; có chiến lược, bước đi phù hợp phát triển mạnh thị trường trong nước, bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình thuộc ngành. Điều hành giá xăng dầu theo quy định và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu góp phần kiểm soát lạm phát.

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước sông, suối, hồ đập, có giải pháp bảo đảm an toàn đê, kè, công trình thủy lợi, đặc biệt tại 55 điểm sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo dõi diễn biến giá các mặt hàng nông sản, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh sản xuất và triển khai các giải pháp phù hợp. Phối hợp với Bộ Công Thương thúc đẩy đàm phán, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có biển triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không được khai báo và không được kiểm soát. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản xuất khẩu sang Châu Âu.

  - Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng và thị trường bất động sản để chủ động có giải pháp phù hợp, đặc biệt là việc quản lý giá thép, bảo đảm đủ nguồn cung cho nhu cầu xây dựng.

  - Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thiện các dự án luật theo phân công, trình Chính phủ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Rà soát, đánh giá tình hình triển khai Đề án cơ cấu lại tổng thể ngành giao thông vận tải và các đề án cơ cấu lại các lĩnh vực, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; dự án cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Rà soát, tổ chức, sắp xếp lại, hiện đại hóa hệ thống gác chắn đường ngang với đường sắt; phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nhất là tại các nút giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh. Phối hợp với Bộ Công an tăng cường kiểm soát xe quá khổ, quá tải, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí BOT, nhất là tại các trạm BOT đã được quyết toán.

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đẩy mạnh xúc tiến du lịch một số điểm đến có sản phẩm du lịch nổi bật, có tính cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ, du lịch. Nghiên cứu việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Chấn chỉnh, tổ chức hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học năm 2018, bảo đảm thuận lợi cho thí sinh. Chỉ đạo và kiểm tra các địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai các giải pháp thiết thực phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè.

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2018. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp, mất việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp do chuyển đổi cơ cấu có nguy cơ gây mất việc làm cho người lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các bộ, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến việc rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.

  - Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện căn bản chất lượng nhà vệ sinh trong bệnh viện.

  - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ Y tế xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

  - Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2019 trước ngày 20 tháng 7 năm 2018. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về: cải cách chính sách tiền lương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2018. Xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số do cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ sai quy định,

  - Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hoạt động, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chế độ tiếp công dân định kỳ; quản lý, sử dụng biên chế; thực hiện văn hóa công sở.

  - Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng công tác cảnh báo thiên tai, dự báo thời tiết. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020, Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả đất nông lâm trường tại Tây Nguyên.

  - Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản sau hội nghị chuyên đề để tổ chức thực hiện ngay, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực.

  - Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự; tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, doanh nghiệp. Đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống cháy nổ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018.

  - Bộ Quốc phòng tăng cường bảo đảm quốc phòng, chủ động nắm tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, có phương án, kế hoạch ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

  - Các thành viên Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hằng tháng và cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  - Các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương thực hiện cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như đã cam kết, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng.

  - Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách đã được Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, cử tri kiến nghị và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm.

  - Bộ Ngoại giao tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; chủ động đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao vị thế của đất nước. Theo dõi sát các diễn biến khu vực, quốc tế, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống.

  - Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo đồng thuận xã hội; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục xây dựng triển khai giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  2. Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018; nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao

  a) Đối với kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành trung ương giai đoạn 2016-2020:

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án phân bổ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành trung ương giai đoạn 2016-2020.

  Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch theo quy định.

  b) Đối với kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự cho Bộ Ngoại giao:

  Chính phủ thông qua Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự cho Bộ Ngoại giao theo quy định.

  3. Về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; mối quan hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bảo đảm phù hợp với Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; hoàn thiện dự thảo Nghị định trước ngày 10 tháng 6 năm 2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có văn bản của Chính phủ gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  - Các bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; có phương án, lộ trình để sắp xếp, tổ chức lại đầu mối quản lý doanh nghiệp nhà nước ngay sau khi đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  - Bộ Tài chính khẩn trương dự thảo Quyết định hướng dẫn thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp từ các bộ, cơ quan về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, thống nhất phương án điều chuyển biên chế công chức, bảo đảm không làm tăng biên chế.

  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân sự cụ thể theo quy định của pháp luật, bảo đảm lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả.

  4. Về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương Quý I năm 2018 và việc ủy quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương hàng quý

  Chính phủ thống nhất:

  - Thông qua Báo cáo của Bộ Tài chính trình. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương quý I năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

  - Trong các kỳ tiếp theo, hằng quý, Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương, quyết định việc ủy quyền để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  5. Về việc giao cơ quan lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

  Chính phủ thống nhất thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch vùng. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

  Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  6. Về tình hình chuẩn bị các dự án luật và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra tháng 5 và 5 tháng năm 2018 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

  a) Về tình hình chuẩn bị các dự án luật và ban hành văn bản quy định chi tiết:

  Chính phủ yêu cầu:

  - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, trình văn bản quy phạm pháp luật; trực tiếp phụ trách, theo dõi công tác xây dựng thể chế pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan soạn thảo.

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh năm 2018; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các dự án luật trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6; khẩn trương hoàn thành, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng và các văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, không để tiếp tục xảy ra tình trạng nợ đọng.

  - Bộ Tư pháp đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời báo cáo Chính phủ các dự án văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ hồ sơ và chưa bảo đảm chất lượng.

  b) Về kết quả kiểm tra của Tổ công tác:

  Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; tích cực thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt quan tâm, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng và trình các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

  Giao Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vấn đề trọng tâm Chính phủ tập trung chỉ đạo trong năm 2018, đặc biệt là công tác xây dựng thể chế, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
  - Lưu: Văn thư, TH (2b).B

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 138/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
  Ban hành: 01/10/2016 Hiệu lực: 01/10/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
  Ban hành: 17/11/2017 Hiệu lực: 17/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Ban hành: 01/01/2018 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Công văn 3014/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế
  Ban hành: 02/07/2018 Hiệu lực: 02/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:74/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:07/06/2018
  Hiệu lực:07/06/2018
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:20/06/2018
  Số công báo:717&718-06/2018
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X