hieuluat

Quyết định 1477/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1477/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành:25/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/11/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

  Số: 1477/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”

  _________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;

  Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030;

  Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022;

  Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

  Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:

                I. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

  Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội hập quốc tế. Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

  2. Mục tiêu cụ thể

  - 100% đoàn cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

  - 100% đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khoá học ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế trực tuyến miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

  - 100% đoàn cấp tỉnh phối hợp với Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

  - 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

  - Đến năm 2025 ít nhất 5.000.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 10.000.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình.

  - Đến năm 2025, 80% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và 70% cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương, đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

                II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

  1. Đối tượng:

  Chương trình tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 30 tuổi, trong đó đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng mà các chương trình, Đề án khác chưa phủ tới như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  2. Phạm vi:

  a) Về không gian: Chương trình được triển khai thực hiện cả ở trong nước và ở nước ngoài;

  b) Về thời gian: Giai đoạn thực hiện 2022 - 2030.

  III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  1. Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

  a) Tổ chức không gian ngoại ngữ tại các cơ quan, trường học, nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên thực hành, nâng cao ý thức rèn luyện ngoại ngữ; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập ngoại ngữ miễn phí tại các cung, nhà thiếu nhi; công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thường xuyên được học tập và trau dồi ngoại ngữ.

  b) Phát huy các thiết chế văn hóa hiện có trong việc tạo môi trường cho thanh thiếu nhi học tập, thực hành ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập. Tích cực chuyển đổi số, phát huy hiệu quả mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ và giải pháp trực tuyến, truyền thông đa phương tiện trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

  c) Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập ngoại ngữ miễn phí tại các cung, nhà thiếu nhi; tạo điều kiện cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được học tập và trau dồi ngoại ngữ; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ.

  d) Tổ chức các chương trình học tập, cuộc thi, trò chơi... về ngoại ngữ cho các đối tượng thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cơ bản như: giao tiếp, thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm, thực hành xã hội.; các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng; các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số; các cuộc thi, giải thưởng có sự tham gia của thanh thiếu nhi Việt Nam và thanh thiếu nhi khu vực.

  2. Tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

  a) Đưa tiêu chí về hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi vào Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hằng năm; nâng cao yêu cầu về tiêu chí ngoại ngữ và hội nhập quốc tế khi xét tặng các giải thưởng, danh hiệu của Đoàn, Hội.

  b) Thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ trẻ trên toàn quốc; tiếp tục gắn tiêu chuẩn về ngoại ngữ vào các kỳ thi tuyển công chức, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức...

  c) Tạo điều kiện để công chức, viên chức, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên các cấp tham gia các chương trình đào tạo ngoại ngữ đã được phê duyệt.

  d) Ngành giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong và ngoài trường học.

  đ) Tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn ở địa phương tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi.

  3. Cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

  a) Biên soạn tài liệu, xây dựng mới hoặc giới thiệu các ứng dụng phù hợp với từng lứa tuổi về học ngoại ngữ và nâng cao hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng vào tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu nhi; xây dựng và cung cấp tài liệu về năng lực hội nhập quốc tế cần thiết cho thanh thiếu nhi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

  b) Xây dựng các chương trình học tập ngoại ngữ phù hợp với đội ngũ cán bộ trẻ nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  c) Thành lập và duy trì, phát triển các Câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục, địa bàn dân cư, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ.

  4. Đầu tư hiệu quả cho công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế theo cả bề rộng và chiều sâu

  a) Tiếp tục duy trì quan hệ, phát huy hiệu quả quan hệ với các đối tác hiện có; nghiên cứu mở rộng quan hệ với các đối tác mới; đưa quan hệ hợp tác, đối tác hiện có vào khuôn khổ, thực chất, lâu dài.

  b) Phát triển hợp tác thanh thiếu nhi với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống; chủ động thiết lập quan hệ với các tổ chức thanh niên thuộc các Đảng có quan hệ với Đảng ta.

  c) Mở rộng đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác từ giao lưu đối ngoại thanh thiếu nhi tới các hoạt động tình nguyện, đào tạo lãnh đạo trẻ, phát triển kỹ năng và triển khai các dự án phát triển thanh thiếu nhi. Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình.

  d) Xây dựng và phát huy vai trò mạng lưới cộng tác viên đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đoàn, Hội ở các bộ, ban, ngành, cơ quan.

  đ) Tận dụng, kêu gọi sự phối hợp, hỗ trợ các đối tác trong việc đầu tư cho ngoại ngữ và hội nhập quốc tế của thanh thiếu nhi Việt Nam.

  5. Tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế

  a) Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực tài chính và chuyên môn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các đối tác cho các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

  b) Phát huy các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp tài liệu học và thực hành ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi học tập, lao động ở nước ngoài, những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi trong quá trình hội nhập quốc tế.

  c) Phát huy tối đa sức trẻ và tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thế mạnh của tổ chức Đoàn các cấp để tổ chức các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi các vùng khó khăn, vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong cả nước.

  6. Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

  a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế; về tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế; về vai trò, sự đóng góp của thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội vào quá trình hội nhập quốc tế.

  b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, thông tin chuyên đề về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực; các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là những hiệp định quốc tế có liên quan đến thanh thiếu nhi.

  c) Tổ chức các chương trình, diễn đàn mời những thanh thiếu nhi Việt Nam đạt thành tích cao trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, các chuyên gia, tổ chức, những người thành công trong lĩnh vực ngoại ngữ và hội nhập... nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi về việc học tập ngoại ngữ, về các chủ đề hội nhập quốc tế.

  d) Khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, mạng xã hội, phiên bản tiếng Anh của các website, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc thông tin về các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế.

  đ) Xây dựng các bản tin hội nhập; xây dựng và phổ biến các tài liệu, sản phẩm ngoại ngữ, sản phẩm tuyên truyền về hội nhập quốc tế như Sổ tay tiếng Anh, sổ tay hội nhập, tờ rơi thông tin đối ngoại.

  e) Tăng cường phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các gương thanh thiếu nhi thành công trong học tập, làm việc nhờ năng lực tiếng Anh; các gương thanh thiếu nhi chủ động hội nhập quốc tế, tạo uy tín và hình ảnh tốt cho thanh thiếu nhi Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

               IV. KINH PHÍ

  1. Nguồn kinh phí

  a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt.

  b) Tài trợ, viện trợ quốc tế; huy động từ xã hội, cộng đồng.

  c) Các nguồn hợp pháp khác.

  2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

               V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  a) Là cơ quan chủ trì, thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Chương trình; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.

  b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình.

  c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án, tổng kết Chương trình khi kết thúc.

  d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bám sát các nội dung của Chương trình phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

  đ) Chủ trì sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết Chương trình vào năm 2030.

  2. Bộ Ngoại giao

  a) Phối hợp các cơ quan liên quan vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ tài trợ, hỗ trợ các khóa học, khóa đào tạo, học bổng hoặc tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam có cơ hội được thực tập và làm việc để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

  b) Phối hợp với Trung ương Đoàn trong các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

  c) Vận động kiều bào, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ nguồn lực và tích cực trao đổi kinh nghiệm học tập, sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  a) Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các trường Đại học, các cơ sở giáo dục phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên lồng ghép việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế vào chương trình học tập hoặc các chương trình ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

  b) Phối hợp, tạo điều kiện để Trung ương Đoàn tham gia các hoạt động của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

  4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  a) Triển khai tuyên truyền tới thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thị trường lao động trong tình hình mới; những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên khi tham gia thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

  b) Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  c) Chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

  5. Bộ Nội vụ

  a) Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình để kịp thời khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

  b) Ưu tiên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ các ngành các cấp tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TT g ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị cho cán bộ trẻ nói chung và cán bộ chiến lược nói riêng đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

  6. Bộ Thông tin và Truyền thông

  a) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung, giải pháp của Chương trình; hỗ trợ trang bị kiến thức và khai thác thông tin quốc tế, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

  b) Chỉ đạo báo chí, các cơ quan truyền thông trong việc quảng bá rộng rãi về Chương trình và các nội dung của Chương trình, trong đó đặc biệt là nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi.

  c) Phối hợp với Trung ương Đoàn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

  7. Bộ Tài chính

  Chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  8. Hội khuyến học Việt Nam: Lồng ghép các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế gắn với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chương trình.

  9. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động cụ thể nêu trong Chương trình theo thẩm quyền được phân công.

  10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  a) Phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới phê duyệt Chương trình, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang triển khai.

  b) Bố trí kinh phí nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố cho các tỉnh, thành Đoàn để thực hiện các nội dung của Chương trình.

  c) Thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam theo nội dung được phân cộng.

  d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của địa phương phối hợp triển khai thực hiện Chương trình, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động trong phạm vi Chương trình.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Hội khuyến học Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;

  - Lưu: VT, KGVX (2b). Sơn.

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Vũ Đức Đam

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13
  Ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14
  Ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030"
  Ban hành: 19/11/2019 Hiệu lực: 19/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1477/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1477/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/11/2022
  Hiệu lực:25/11/2022
  Lĩnh vực:Chính sách, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X