hieuluat

Quyết định 1583/QĐ-CTN tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chủ tịch nướcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1583/QĐ-CTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Thưởng
  Ngày ban hành:26/12/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:26/12/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  __________

  Số: 1583/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng

  nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

  ____________

  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1255/TTr-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2023.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cụ thể như sau:

  1. Mức quà 600.000 đồng tặng:

  a) Người có công với cách mạng:

  - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

  b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

  2. Mức quà 300.000 đồng tặng:

  a) Người có công với cách mạng:

  Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

  b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

  c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

  Điều 2. Kinh phí được bố trí trong Kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2024.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Chủ tịch nước;
  - Phó Chủ tịch nước;
  - Như Điều 3;
  - Bộ Quốc phòng;
  - Bộ Công an;
  - VPCTN: LĐVP, Vụ TC-HC, Website VP;
  - Lưu: VT, Vụ TH (01).

  CHỦ TỊCH NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Võ Văn Thưởng

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X