Quyết định 2603/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

Văn bản liên quan

Văn bản mới