hieuluat

Thông báo 2836/TB-LĐTBXH kết luận sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2836/TB-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
  Ngày ban hành:13/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách
 • BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 2836/TB-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN VỀ VIỆC SƠ KẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

  Ngày 07/6/2018, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tn Dũng đã chủ trì Hội nghị Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng; tỉnh Đồng Nai, Đăk Nông, Quảng Nam, Bắc Kạn). Tham dự Hội nghị về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Người có công, Trung tâm Thông tin, các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ. Về phía 06 địa phương thực hiện thí điểm: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện 12 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và 24 cán bộ trực tiếp chi trả tại cấp xã, phường của các địa phương trên. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn; lãnh đạo Bưu điện 06 địa phương.

  Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày, báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về những mặt được, khó khăn, bất cập, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất phương hướng trong thời gian tới, ý kiến tham luận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ chi trả trợ cấp tại cấp xã, phường, thị trấn và của đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kết luận như sau:

  1. Đánh giá kết quả qua thực hiện thí điểm: Phương thức chi trả qua Bưu điện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và tiến trình cải cách thể chế, bộ máy quản lý, tăng cường dịch vụ sự nghiệp công; giảm áp lực công việc cho công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ cấp, quy định trách nhiệm bồi hoàn của cơ quan Bưu điện khi có thất thoát; tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; đối tượng hưởng nhiều loại trcấp (hưu trí, người có công...), không phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, phương thức này vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: cơ quan Bưu điện mới chỉ thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên, các chế độ ưu đãi khác vẫn do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; cán bộ chi trả của Bưu điện chưa am hiểu chính sách nên không giải đáp các vướng mắc của đối tượng; sự phối hợp giữa cơ quan Bưu điện với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có việc chưa chặt chẽ; mức chi phí chi trả trợ cấp cho cơ quan Bưu điện chưa thống nhất giữa các địa phương tham gia thí điểm. Một vài kinh nghiệm được rút ra qua thực hiện thí điểm: Cần tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và đối tượng thụ hưởng; cơ quan Bưu điện cần chủ động phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong tổ chức thực hiện; tăng cường bi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chi trả thuc cơ quan Bưu điện; phải làm tt công tác tư tưởng đi với cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện chi trả trợ cấp tại cấp xã; tăng cường công tác truyền thông tạo sự đng thuận cao trong xã hội.

  2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

  - Đề nghị cơ quan Bưu điện cần có các giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên để tiếp tục thực hiện mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua cơ quan Bưu điện tại 06 địa phương đang thực hiện thí điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng; tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn) theo hướng mở rộng chi trả tất cả các loại trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

  - Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương thực hiện thí điểm chủ động phối hợp với cơ quan Bưu điện khắc phục tồn tại, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn đối với cán bộ chi trả để thực hiện phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua cơ quan Bưu điện, đảm bảo chi trợ cấp ưu đãi người có công “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”.

  - Đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, cơ sở dữ liệu về người có công gắn với thực hiện chính sách.

  - Trên cơ sở kết quả sơ kết việc triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện của 06 địa phương, căn cứ đề nghị của Tng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận chủ trương tiếp tục mrộng thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua cơ quan Bưu điện tại 19 địa phương có đề nghị triển khai trong thời gian tới.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tới các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, triển khai, thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng;
  - Bộ LĐTBXH: Vụ KHTC, VP Bộ, TTra Bộ, Vụ PC, TTTT, Cục NCC, cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ;
  - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Lưu: VT, Vụ KHTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Nguyễn Bá Hoan

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 2836/TB-LĐTBXH kết luận sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:2836/TB-LĐTBXH
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:13/07/2018
  Hiệu lực:13/07/2018
  Lĩnh vực:Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Bá Hoan
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X