hieuluat

Dân sự

Năm 2022, người giám hộ không biết chữ có được không?

Năm 2022, người giám hộ không biết chữ có được không?

Thực tế, nhiều người giám hộ không biết chữ, đặc biệt là nhiều trường hợp người giám hộ là giám hộ đương nhiên. Vậy việc người giám hộ không biết chữ có vi phạm pháp luật không? Có đủ điều kiện để trở thành người giám hộ không? Nếu người giám hộ không biết chữ thì việc tham gia vào các giao dịch dân sự như mua bán nhà đất như thế nào? … Tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến vấn đề người giám hộ không biết chữ đang được nhiều người quan tâm hiện nay trong bài viết dưới đây.

Người giám hộ quản lý tài sản là làm những công việc gì?

Người giám hộ quản lý tài sản là làm những công việc gì?

Người giám hộ quản lý tài sản của người được giám hộ là làm những gì? Người giám hộ có quyền bán, tặng cho tài sản của người giám hộ trong quá trình giám hộ không? Người giám hộ có được thế chấp tài sản của người được giám hộ không? … Rất nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của người được giám hộ mà nhiều người giám hộ nên quan tâm sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Điều kiện được bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự?

Điều kiện được bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự?

Bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự là một trong những vấn đề gặp khá nhiều vướng mắc trên thực tế và không thực sự phổ biến đối với nhiều người. Trong phạm vi bài viết dưới đây của HieuLuat, chúng tôi sẽ giải đáp về những trường hợp được bồi thường thiệt hại và điều kiện được bồi thường trong thi hành án dân sự.  

Chấm dứt giám hộ khi nào? Thủ tục chấm dứt ra sao?

Chấm dứt giám hộ khi nào? Thủ tục chấm dứt ra sao?

Chấm dứt giám hộ khi nào? Điều kiện để chấm dứt là gì? Thủ tục chấm dứt giám hộ được thực hiện như thế nào? … Một vài vấn đề vướng mắc pháp luật liên quan đến chấm dứt giám hộ sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.