hieuluat

Nghị quyết 1020/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X