Nghị quyết 617/NQ-HĐBCQG kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Văn bản liên quan

Văn bản mới