Quyết định 1343/QĐ-BTP lập BTC và Tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

Văn bản liên quan

Văn bản mới