Quyết định 794/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng Cúp Milo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:794/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quang Quý
  Ngày ban hành:07/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------
  Số: 794/QĐ-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC
  VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO LẦN THỨ XII – 2014
  ---------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
   
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc, Cúp Milo - 2014.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Giải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
  - TCTDTT (để p/h);
  - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (để p/h);
  - Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
  - Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Quang Quý

   
  ĐIỀU LỆ
  GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC
   VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO LẦN THỨ XII - 2014
  (Ban hành theo Quyết định số 794 /QĐ - BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   
  Điều 1. Mục đích và yêu cầu
  1. Mục đích
  - Duy trì và phát triển Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) Cúp Milo là giải Bóng đá truyền thống của học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) trên toàn quốc;
  - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung và Bóng đá nói riêng trong học sinh phổ thông toàn quốc, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;
  - Phát hiện những học sinh phổ thông có năng khiếu Bóng đá nhằm bồi dưỡng, đào tạo những tài năng bóng đá cho các địa phương và quốc gia.
  2. Yêu cầu
  - Hàng năm các sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS theo hệ thống từ cơ sở trường, quận, huyện, tỉnh, thành phố;
  - Tuyển chọn và cử học sinh dự thi đúng tuổi, đúng đối tượng. Các cấp quản lý giáo dục cần chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký cầu thủ theo đúng đơn vị, đối tượng, độ tuổi theo quy định tại Điều 2 của Điều lệ này;
  - Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, hướng dẫn tổ chức giải theo các quy định của Ban Tổ chức;
  - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT- TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT;
  - Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội bóng của đơn vị mình được tham gia thi đấu đầy đủ tại vòng chung kết Giải. Nếu đơn vị nào bỏ không tham gia sẽ không được cộng điểm thưởng tại HKPĐ toàn quốc lần thứ IX.
  *Tên giải:
  “Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XII – 2014”
  Điều 2. Đơn vị, đối tượng và các điều kiện dự thi
  1. Đơn vị dự thi: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo cử 01 đội bóng đá Tiểu học và 01 đội bóng đá THCS tham dự giải.
  2. Đối tượng dự thi
  Học sinh phổ thông, trong năm học 2013 – 2014 đang học tập tại các trường tiểu học, THCS: Bao gồm các trường công lập, dân lập, tư thục, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông năng khiếu TDTT được thành lập theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông” (ban hành theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003), xếp loại học lực từ trung bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ thi đấu môn Bóng đá.
  3. Các điều kiện dự thi
  *Quy định về tuổi:
  - Tiểu học: 11 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2003);
  - Trung học cơ sở: 15 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1999).
  * Số lượng vận động viên (VĐV):
  - Đội Bóng đá Tiểu học gồm 12 học sinh;
  - Đội Bóng đá THCS gồm 14 học sinh.
  * Trong vòng Chung kết, các đội có thể thay thế tối đa 5 cầu thủ trong đội hình chính thức đã đăng ký thi đấu tại vòng khu vực nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 2 của Điều lệ này.
  4. Đặc cách
  Đội bóng đá Tiểu học và THCS của Đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc, Cúp MiLo - 2014 được đặc cách vào thẳng vòng Chung kết.
  Điều 3. Phân chia khu vực và uỷ nhiệm đăng cai tổ chức Giải tại khu vực
  Căn cứ vào vị trí địa lý, đặc điểm và phong trào của từng vùng, Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XII - 2014 được phân chia thi đấu theo khu vực cụ thể như sau:
  - Khu vực I: Thi đấu tại tỉnh Hòa Bình gồm 15 đơn vị: Hòa Bình, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Giang. Chọn 3 đội xếp Nhất, Nhì và Ba của mỗi cấp học vào dự vòng Chung kết;
  - Khu vực II: Thi đấu tại tỉnh Hưng Yên, gồm 15 đơn vị: Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi cấp học vào dự vòng Chung kết;
  - Khu vực III: Thi đấu tại tỉnh Bình Dương, gồm 19 đơn vị: Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắk Nông và Khánh Hòa. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi cấp học vào dự vòng Chung kết;
  - Khu vực IV: Thi đấu tại tỉnh Tiền Giang, gồm 14 đơn vị: Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh và Sóc Trăng. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi cấp học vào dự vòng Chung kết.
  Lưu ý: Các đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu vòng loại tại các khu vực có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp và thời gian họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đơn vị thuộc khu vực của mình.
  Điều 4. Thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu và cách tính điểm
  1. Thi đấu vòng loại tại các khu vực:Từ ngày 15/3/2014 đến ngày 10/5/2014.
  2. Vòng chung kết: Dự kiến từ ngày 02/6/2014 đến ngày 19/6/2014 tại thành phố Hải Phòng.
  3. Thể thức thi đấu
  * Vòng loại: Thể thức thi đấu do Ban Tổ chức tại các khu vực quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế và số đội tham gia của khu vực mình và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo số đội tham gia ở mỗi khu vực, Ban Tổ chức khu vực thống nhất với các đội về thể thức thi đấu.
  - Ban Tổ chức khu vực chịu trách nhiệm tổ chức họp, bốc thăm xếp lịch thi đấu và báo cáo với Ban Tổ chức Giải bằng văn bản.
  * Số lượng đội dự vòng Chung kết ở mỗi bậc học gồm 16 đội theo Điều 3 của Điều lệ này.
  * Vòng Chung kết:
  - 16 đội bốc thăm chia thành 4 bảng A, B, C, D, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng, chọn 2 đội xếp thứ nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu Tứ kết, theo sơ đồ:
  - Tứ kết:

  Mã trận
  Trận đấu
  TK1
  Nhất A gặp Nhì B
  TK2
  Nhất C gặp Nhì D
  TK3
  Nhất B gặp Nhì A
  TK4
  Nhất D gặp Nhì C

  - Bán kết:
   

  Mã trận
  Trận đấu
  BK1
  Thắng TK1 gặp Thắng TK2
  BK2
  Thắng TK3 gặp Thắng TK4

  - Chung kết:
  -

  Mã trận
  Trận đấu
  CK
  Thắng BK1 gặp Thắng BK2

   
  - Hai đội thua tại Bán kết xếp đồng hạng Ba.
  4. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn
  * Cách tính điểm:
  - Đội thắng: 3 điểm;
  - Đội hòa : 1 điểm;
  - Đội thua : 0 điểm;
  - Xếp hạng theo tổng số điểm của mỗi đội đã đạt được.
  * Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
  - Số điểm;
  - Hiệu số của số bàn thắng và bàn thua;
  - Tổng số bàn thắng.
  Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
  * Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự:
  - Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua;
  - Tổng số bàn thắng;
  Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
  Nếu các chỉ số đều bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.
  - Các trận tứ kết, bán kết và chung kết: Nếu hết thời gian thi đấu chính thức mà hai đội có tỷ số hòa, sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m (đối với học sinh TH) và 9m (đối với học sinh THCS) để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).
  5. Chọn hạt giống
  - Đội bóng của địa phương đăng cai vòng Chung kết và các đội xếp thứ nhất các khu vực;
  - Cố gắng sắp xếp các đội trong cùng khu vực không thi đấu cùng bảng với nhau tại vòng Chung kết.
  6. Tính điểm vào kết quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc
  Kết quả thi đấu tại các khu vực và vòng Chung kết Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo - 2014 được tính điểm và cộng vào thành tích HKPĐ toàn quốc lần thứ IX.
  - Mỗi một đội bóng tham gia thi đấu giải được thưởng 5 điểm;
  - Đơn vị đăng cai Khu vực (học sinh Tiểu học và THCS) được thưởng 10 điểm cho mỗi đội;
  - Đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết (học sinh Tiểu học và THCS) được cộng 21 điểm thưởng cho mỗi đội;
  - Các đội được cộng điểm theo thành tích: Đội Nhất 11 điểm, đội thứ Nhì 9 điểm, đội thứ Ba 8 điểm, đội thứ Tư 7 điểm;
  - Tại khu vực thi đấu có từ 2 bảng trở lên thì các đội xếp thứ Ba trong bảng được cộng 5 điểm, đội còn lại được cộng 3 điểm;
  - Khu vực nào chỉ có 01 bảng đấu vòng tròn 1 lượt (do số lượng đội đăng ký tham gia thi đấu ít) thì ngoài 5 điểm thưởng: Đội Nhất được cộng 11 điểm, đội thứ Nhì được 9 điểm, đội thứ Ba được 8 điểm, đội thứ Tư được 7 điểm, các đội tiếp theo lùi dần 1 điểm).
  - Tại Vòng chung kết: Đội Nhất vòng chung kết được 11 điểm, đội thứ Nhì được 9 điểm, hai đội thứ Ba được 8 điểm. Các đội thua ở tứ kết cùng được 7 điểm. Các đội thứ Ba vòng đấu bảng được 5 điểm, đội thứ Tư vòng đấu bảng được 3 điểm. (Các điểm thành tích này được nhân hệ số 2).
  Điều 5. Luật, bóng thi đấu và trọng tài
  1. Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học thi đấu theo Luật bóng đá 5 người (Futsal) hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;
  - Kích thước sân theo quy định của Luật;
  - Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp x 20 phút mỗi hiệp, kể cả thời gian bóng ngoài cuộc (không kể thời gian hội ý).
  2. Giải Bóng đá HKPĐ học sinh THCS thi đấu trên sân cỏ ngoài trời theo Luật thi đấu bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam:
  - Kích thước sân theo quy định của Luật;
  - Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp x 25 phút mỗi hiệp, kể cả thời gian bóng ngoài cuộc.
  3. Bóng thi đấu
  - Học sinh cấp Tiểu học: Thi đấu Bóng Động lực số 4 (bóng nẩy).
  - Học sinh cấp THCS: Thi đấu Bóng Động lực số 5.
  Các trận đấu đều sử dụng bóng do Ban Tổ chức cung cấp.
  4. Trang phục Thi đấu
  * Giày thi đấu: Do các đội bóng tự trang bị.
  - Sân trong nhà dùng giày ba- ta đế cao su thường;
  - Sân cỏ ngoài trời dùng giày đế mềm có đinh núm chống trơn;
  - Nhất thiết phải có bọc ống quyển theo quy định của Luật (cho cả 2 cấp học).
  * Quần áo thi đấu:
  - Khi vào sân trình diện, khởi động và thi đấu, tất cả các VĐV phải mặc trang phục do Ban Tổ chức và nhà tài trợ Nestle cung cấp (kể cả vòng loại khu vực và vòng chung kết). Áo của thủ môn mang cùng một số và có màu dễ phân biệt với các cầu thủ khác và trọng tài;
  - Trong trường hợp trùng màu áo: Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo;
  - Cầu thủ vi phạm về quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu.
  5. Trọng tài:
  - Trọng tài điều hành tại vòng loại khu vực do Ban Tổ chức khu vực mời.
  - Trọng tài điều hành tại vòng chung kết do Ban Tổ chức Giải mời
  Điều 6. Một số quy định đối với các đoàn và VĐV
  1. Quy định về đăng ký
  * Bản đăng ký: (do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký, đóng dấu) gồm:
  - Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo Đoàn, huấn luyện viên, trọng tài, săn sóc viên (họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ đang công tác tại địa phương, chức vụ phụ trách đội bóng);
  - Danh sách VĐV: Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, chiều cao, cân nặng, số áo thi đấu, địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, học lực, hạnh kiểm, tên lớp, tên trường, xã, phường, quận, huyện (theo mẫu Phụ lục 1);
  - 02 ảnh 3 x 4 của từng thành viên tham gia giải để Ban Tổ chức làm trước thẻ cầu thủ (ảnh cá nhân phải ghi rõ họ, tên và dán theo mẫu Phụ lục 2).
  * Địa chỉ gửi đăng ký:
  - 01 bản gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Tel/Fax: 38684485, 0918368884; Email: dungnt@moet.edu.vn trước ngày 30/03/2014.
  - 01 bản gửi về đơn vị đăng cai vòng loại theo khu vực của mình trước ngày khai mạc Giải tối thiểu là 10 ngày (theo dấu bưu điện).
  * Hồ sơ dự thi(các đoàn mang theo về nơi tổ chức thi đấu vòng loại khu vực và vòng Chung kết), gồm:
  - Bản đăng ký dự thi của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu);
  - Văn bản đồng thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường năng khiếu TDTT nếu có học sinh trong trường phổ thông năng khiếu TDTT tham gia thi đấu. (BTC chấp nhận bản photo copy);
  - Giấy khai sinh gốc hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ (thời gian sao giấy khai sinh phải cùng với thời gian vào học lớp 1 hoặc lớp 6);
  - Học bạ: Đối với vòng loại ở khu vực và vòng Chung kết: Sử dụng học bạ bản phô tô có ký xác nhận và đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường (khi có trường hợp khiếu kiện theo đúng khoản 2 Điều 7, Ban Tổ chức sẽ đối chiếu với học bạ gốc và xử lý theo điều lệ của giải). Kèm theo phiếu điểm có nhận xét của học kỳ I, có ký và xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp và có ký tên, đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. (Không nhận học bạ phô tô công chứng). Ban Tổ chức sẽ thu phiếu điểm học kỳ I để đối chiếu với học bạ khi thi vòng Chung kết;
  - Giấy khám sức khỏe của từng học sinh tham gia thi đấu do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và xác nhận (đủ sức khỏe tham gia thi đấu môn Bóng đá);
  - Phiếu thi đấu của từng học sinh (theo mẫu dưới đây)
  2. Kiểm tra nhân sự
  - Sở Giáo dục và Đào tạo đơn vị đăng cai tổ chức Giải tại các khu vực và vòng chung kết sẽ thành lập tiểu ban kiểm tra hồ sơ VĐV bao gồm: Trưởng đoàn các đội bóng tham dự giải, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng cai tổ chức thi đấu (gồm: Thanh tra giáo dục, chuyên viên Phòng Tiểu học và Phòng Trung học phổ thông). Ban Tổ chức tại vòng loại khu vực hoặc vòng Chung kết cử Trưởng Tiểu ban kiểm tra nhân sự để xác nhận học sinh dự thi hợp lệ;
  - Thẻ VĐV: Ban Tổ chức sẽ làm thẻ VĐV cho các VĐV đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chỉ những VĐV có “Thẻ VĐV” mới được phép thi đấu;
  - Ban Tổ chức các khu vực sẽ gửi hồ sơ các đội được vào chung kết về Ban Tổ chức vòng Chung kết (có xác nhận của Tiểu ban kiểm tra nhân sự) ngay sau khi kết thúc thi đấu tại khu vực;
  - Hồ sơ và danh sách các đội bóng được vào Chung kết (kể cả đội được đặc cách dự vòng Chung kết) phải nộp ngay về Ban Tổ chức giải (Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) ngay khi kết thúc thi đấu vòng loại khu vực;
  - Danh sách các VĐV dự vòng Chung kết phải ghi rõ họ và tên, ngày, tháng và năm sinh, dân tộc, chiều cao, cân nặng, số áo thi đấu, địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, học lực, hạnh kiểm, tên lớp, tên trường, xã, phường, quận, huyện;
  - Các đoàn mang theo thẻ VĐV đã được cấp ở vòng loại khu vực để đối chiếu hồ sơ và là một điều kiện cần thiết để cấp thẻ mới tại vòng Chung kết;
  - Trưởng đoàn chịu trách nhiệm mọi mặt đối với đội bóng của mình và là đại diện chính thức của đội bóng làm việc với Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra giải.
  Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại
  1. Khen thưởng
  * Giải tập thể: (đối với 2 cấp học TH và THCS)
  - Đội Nhất: Cúp, cờ, huy chương Vàng và 15.000.000 đồng tiền thưởng.
  - Đội Nhì: Cờ, huy chương Bạc và 10.000.000 đồng tiền thưởng.
  - Đội Ba (2 đội): Cờ, huy chương Đồng và 7.5000.000 đồng tiền thưởng.
  * Giải thưởng ở các khu vực:
  Đội được xếp hạng Nhất: 6.000.000 đồng
  Đội được xếp hạng Nhì: 4.000.000 đồng
  Đội được xếp hạng Ba, Bốn: 3.000.000 đồng
  Tùy điều kiện vận động tài trợ tại các khu vực, có thể có một số quà tặng khác do Ban Tổ chức Giải ở từng khu vực quy định.
  * Tổ chức trao giải
  Ban Tổ chức sẽ làm lễ trao thưởng ngay sau khi kết thúc trận chung kết;
  Ban Tổ chức sẽ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân và tập thể đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết và vòng loại khu vực. Tặng Bằng khen của Hội thể thao học sinh Việt Nam cho tập thể các đội Bóng tham dự vòng Chung kết Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc, Cúp Milo – 2014 (kinh phí trong tổ chức Giải).
  2. Khiếu nại
  * Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản do trưởng đoàn ký tên.
  * Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền.
  * Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác phải có văn bản và gửi tới Ban Tổ chức Giải thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Giám sát trận đấu phải báo cáo đầy đủ cho BTC khu vực, BTC giải ngay sau khi nhận khiếu nại.
  * Các khiếu nại về nhân sự do Ban kiểm tra nhân sự giải quyết tại chỗ. Trường hợp chưa đủ chứng cứ kết luận thì tạm thời cho tiếp tục thi đấu, đồng thời Ban Tổ chức (vòng loại hoặc vòng Chung kết) sẽ phối hợp với thanh tra giáo dục để điều tra và có kết luận để xử lý theo các quy định của Điều lệ.
  * Các thành viên tham dự giải đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện các hành vi, vi phạm Điều lệ, gian lận hồ sơ nhân sự như: Học bạ, tuổi, giấy khai sinh … Các khiếu nại phải bằng văn bản và có các chứng cứ tối thiểu cần thiết để Ban Tổ chức xem xét và điều tra các vi phạm đó.
  * Các đội bóng có quyền khiếu nại và bảo lưu ý kiến khiếu nại của mình nhưng phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều hành, phán quyết của trọng tài và Ban Tổ chức. Cấm mọi hành vi kích động, tự ý kéo dài trận đấu và bỏ cuộc.
  3. Kỷ luật:
  * Đối với đội bóng
  - Đội bóng có mặt chậm hơn 5 phút so với giờ bắt đầu trận đấu mà không có lý do sẽ bị xử thua với tỉ số 0-3.
  - Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0-3.
  - Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi Giải:
  + Gian lận hồ sơ VĐV đăng ký thi đấu Giải;
  + Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi Giải và thông báo kỷ luật về đơn vị chủ quản;
  + Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu Giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng này với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ.
  * Đối với cầu thủ
  - Cầu thủ bị 2 thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi đấu trận kế tiếp.
  - Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu 2 trận kế tiếp.
  - Trong một trận đấu, cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ tính cầu thủ bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Nếu trước trận đấu đó cầu thủ đã bị một thẻ vàng, thì sẽ truất quyền thi đấu ít nhất ba trận.
  Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm nhã…sẽ bị đình chỉ thi đấu hết giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo cụ thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác).
  * Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng:
  - Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến bàn Ban Tổ chức trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thi sẽ bị nhắc nhở, nếu vẫn tiếp tục sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).
  - Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạm quy định về hoạt động ở khu vực kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật.
  - Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ.
  - Đối với đội bóng có vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật của Ban tổ chức, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông báo toàn ngành.
  * Đối với trọng tài:
  Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban Tổ chức Giải, nhận hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hoặc đình chỉ đến hết Giải.
  Ban Tổ chức giải kiên quyết loại bỏ những cầu thủ quá tuổi được phát hiện trước khi vào thi đấu. Đối với những đội có gian lận về tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, học bạ) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà Ban Tổ chức Giải tại các khu vực và vòng chung kết phát hiện được trong và sau khi Giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, hủy bỏ kết quả thi đấu 1 trận hoặc toàn bộ. Đặc biệt đối với việc gian lận tuổi, hồ sơ, học bạ, Ban Tổ chức giải sẽ truất quyền thi đấu đối với cầu thủ vi phạm và cảnh cáo đơn vị có cầu thủ vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Hội đồng thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo không xếp loại thi đua theo tiêu chí đánh giá thi đua về công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý kỷ luật thích đáng đối với các cán bộ phụ trách đội có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT.
  Điều 8. Kinh phí tổ chức
  1. Ban Tổ chức hỗ trợ 40.000.000 đồng cho công tác tổ chức tại mỗi khu vực.
  2. Các đội tham dự thi đấu vòng loại khu vực và vòng Chung kết tự túc chi phí ăn, ở, phương tiện đi, về, trang thiết bị, thuốc men... cho các thành viên của đoàn mình trong thời gian diễn ra thi đấu.
  - Mức ăn, ở đi lại và bồi dưỡng tập luyện và thi đấu ở khu vực và chung kết được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 về việc quy định chế độ đối các giải thi đấu thể thao.
  3. Ban Tổ chức Giải sẽ cung cấp bóng thi đấu cho các khu vực và vòng Chung kết.
  Điều 9. Công tác quản lý và chỉ đạo Giải
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà tài trợ - Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle - tổ chức Giải Bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc, Cúp Milo lần thứ XII- 2014;
  - Vụ Công tác học sinh, sinh viên là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức giải. Địa chỉ liên hệ: số 49 Đại Cồ Việt Hà Nội. Điện thoại và Fax : 04.38684485, 0918368884. Email: dungnt@moet.edu.vn (đ/c Nguyễn Tấn Dũng);
  - Tại các khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ nhiệm cho các đơn vị đăng cai chỉ đạo và tổ chức Giải;
  - Các Trưởng đoàn và cán bộ của các đoàn VĐV tham dự giải phải chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo tốt về công tác an ninh, an toàn về người và của cho đoàn mình, đặc biệt là đảm bảo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. Thông báo đến Ban Tổ chức Giải khi gặp các sự cố đặc biệt trong khi tham gia Giải để cùng phối hợp giải quyết kịp thời.
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu đầy đủ để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao thể lực cho học sinh; chỉ đạo, quản lý việc tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, có hiệu quả giáo dục cao, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, học sinh tham gia đúng kế hoạch và Điều lệ Giải./.
   

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Tỉnh, thành phố:....................
  --------
  Số:       /
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Ngày    tháng    năm 2014

   
  Phụ lục 1
   

  Kính gửi:
  - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  - Sở Giáo dục và Đào tạo ……………(Đơn vị đăng cai tổ chức )

   
  ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS TOÀN QUỐC CUP MILO - 2014
  I. Danh sách cán bộ Đoàn:

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ tại đơn vị
  Chức vụ trong đoàn
  Ghi chú
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  (ký và đóng dấu)

   
  II. DANH SÁCH VĐV:

  TT
  Họ và tên
  Ngày, tháng, năm sinh
  Dân tộc
  Học lực
  Hạnh kiểm
  Lớp
  Trường
  Phường (xã) Quận (huyện)
  Số áo
  Chiều cao
  Cân nặng
  Địa chỉ thường trú
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  (ký và đóng dấu)

   

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Tỉnh, thành phố:....................
  --------
  Số:       /
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Ngày    tháng    năm 2014

   
  Phụ lục 2
   
  BẢN DANH SÁCH ẢNH ĐĂNG KÝ LÀM THẺ
   
  Đơn vị đăng ký: …………………………………………………….………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  --------------------------------------------
  Lưu ý: Mỗi VĐV 02 ảnh dán vào ô số 1 và ô số 2, ghi đầy đủ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh.
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 794/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng Cúp Milo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:794/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/03/2014
  Hiệu lực:07/03/2014
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Trần Quang Quý
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới