Công văn 1064/TTg-KTN chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Hậu 3

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1064/TTg-KTNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành:21/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1064/TTg-KTN
  V/v:Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

   
   
  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4346/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 6 năm 2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên với nội dung như sau:
  - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Hậu.
  - Quy mô diện tích quy hoạch: 123,98 ha.
  - Địa điểm Dự án: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
  - Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm.
  - Tiến độ thực hiện:
  + Giai đoạn 1: quy mô 40 ha, từ quý III/2016 - quý I/2017;
  + Giai đoạn 2: quy mô 40 ha, từ quý II/2017 - quý I/2018;
  + Giai đoạn 3: quy mô 43,9825 ha, từ quý II/2018 đến quý I/2019.
  - Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 1.091,37 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu 491,37 tỷ đồng, vốn huy động từ tổ chức tín dụng và đối tác 600 tỷ đồng).
  - Ưu đãi đầu tư: theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; thực hiện việc chuyển đổi đất lúa và lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Long Hậu thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và vấn đề nhà ở cho người lao động; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTg, các PTTg CP;
  - Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT, CT, GTVT;
  - BQL KKT tỉnh Long An;
  - Công ty CP Long Hậu;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH;
  - Lưu: VT, KTN (3) Khanh.
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trịnh Đình Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1064/TTg-KTN chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Hậu 3

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1064/TTg-KTN
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:21/06/2016
  Hiệu lực:21/06/2016
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới