Công văn 4614/BCT-ĐL báo cáo tình hình phát triển điện mặt trời

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4614/BCT-ĐLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
  Ngày ban hành:11/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 4614/BCT-ĐL
  V/v: Báo cáo tình hình phát triển điện mặt trời

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

   

  Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 174/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về bổ sung một số dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh theo đề nghị của Bộ Công Thương (Văn bản số 174/TB-VPCP); yêu cầu rà soát toàn diện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đặc biệt vấn đề quy mô phát triển nguồn điện mặt trời theo các mốc quy hoạch tại Văn bản số 530/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề nghị bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh (Văn bản số 530/TB-VPCP).

  Bộ Công Thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

  I. Mục tiêu quy hoạch và chính sách phát triển điện mặt trời

  Mục tiêu phát triển điện mặt trời trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh: Công suất lắp đặt điện mặt trời tăng lên khoảng 850 MW vào năm 2020; khoảng 4.000 MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 MW vào năm 2030.

  Về chính sách: Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg). Sau đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư số 16/2017/TT-BCT), có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

  II. Các tiêu chí xem xét thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời

  Căn cứ các chính sách khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, một số tiêu chí cơ bản được sử dụng trong quá trình xem xét thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời bao gồm:

  - Cường độ bức xạ mặt trời tại khu vực dự án đề xuất bổ sung quy hoạch.

  - Sự phù hợp của dự án đề xuất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc tránh sử dụng đất rừng (nhất là rừng tự nhiên), khu vực khai thác và dự trữ khoáng sản (như titan).

  - Hiệu quả sử dụng đất của dự án đề xuất.

  - Năng lực tài chính, kinh nghiệm của Nhà đầu tư.

  - Sự thuận lợi của phương án đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

  III. Về việc rà soát toàn diện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đặc biệt vấn đề quy mô phát triển nguồn điện mặt trời theo các mốc quy hoạch theo yêu cầu tại Văn bản số 530/TB-VPCP

  Cập nhật tiến độ nguồn điện theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh cho thấy phần lớn các nguồn nhiệt điện chậm tiến độ 1-2 năm, đặc biệt các nguồn nhiệt điện than miền Nam dự kiến vào năm 2018-2021 như Long Phú I, Sông Hậu I, Sông Hậu II; Nhiệt điện Long Phú III hiện tại chưa lập FS và chưa có chủ đầu tư thay thế PVN nên chưa xác định được tiến độ; Nhiệt điện Ô Môn III, IV và các nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh có nguy cơ trễ tiến độ so với quy hoạch do chưa thể xác định chính xác thời điểm khí từ Lô B và mỏ Cá Voi Xanh cập bờ,... Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định dừng đầu tư nhà máy điện (NMĐ) hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn đến 2030. Các tính toán cân bằng cung cầu cho thấy có khả năng xảy ra thiếu điện cho hệ thống điện miền Nam, cần thiết phải tính toán bổ sung các nguồn điện mới để đảm bảo cung ứng điện năng toàn quốc.

  Có khá nhiều hướng đề xuất phát triển nguồn điện của các nhà đầu tư để thay thế cho NMĐ hạt nhân và đảm bảo cân đối cung cầu trong giai đoạn tới như: phát triển nguồn năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng mặt trời); nhập khẩu điện từ các nước láng giềng; đẩy sớm các nguồn nhiệt điện và đưa thêm các nguồn nhiệt điện mới đang được đề xuất.

  Báo cáo mới nhất của Viện Năng lượng đã thực hiện tính toán cân đối cung cầu và đề xuất quy mô các loại hình nguồn điện cần tăng thêm theo từng năm, trong đó có kịch bản xem xét bổ sung nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo cung ứng điện năng toàn quốc (có cập nhật tiến độ các nguồn điện đến thời điểm hiện tại và không đẩy sớm các nguồn nhiệt điện).

  Theo đó, Báo cáo đề xuất tăng nguồn điện mặt tri vào vận hành năm 2020 lên 6.500 MW. Quy mô công suất điện mặt trời đề xuất vào năm 2021 là 10.000 MW, vào năm 2025 là 11.600 MW và vào năm 2030 là 18.700 MW ln hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong quy hoạch đã phê duyệt (tương ứng các năm 2020, 2025 và 2030 là 850 MW, 4000 MW và 12.000 MW).

  Kịch bản này sẽ có chi phí cao hơn khoảng 0,6% so với kịch bản kết hợp đẩy sớm các nguồn nhiệt điện, mua điện từ các nước láng giềng và đưa thêm các nhà máy nhiệt điện vào hệ thống. Mặc dù vậy, hàng năm lượng CO2 phát thải sẽ giảm 2-4% góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm lượng phát thải CO2 của Việt Nam trong công ước khung liên hợp quốc COP21.

  IV. Cập nhật tình hình bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời

  Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2018, Bộ Công Thương đã nhận được các đề xuất bổ sung quy hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh tổng cộng 285 dự án điện mặt trời với tổng công suất là 22.723,42 MWp (tương đương khoảng 19.300 MW), trong đó đã được Thủ tướng Chính phủ/BCông Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch 100 dự án với tổng công suất là 7.634,01 MWp (tương đương 6.490 MW), chia theo giai đoạn như sau:

  - Công sut đề nghị bổ sung quy hoạch trước năm 2020 là 17.090,42 MWp (tương đương khoảng 14.500 MW), trong đó đã được Thủ tướng Chính phủ/B Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch là 5.548,01 MWp (tương đương 4.720 MW), cụ thể:

  + Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch 1.661 MWp (tương đương khoảng 1.410 MW).

  + Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch 3.887,01 MWp (tương đương khoảng 3.310 MW).

  - Công suất đề nghị bổ sung quy hoạch sau năm 2020 là 5.633 MWp (tương đương 4.790 MW), trong đó đã được Thủ tướng Chính phủ/BCông Thương phê duyệt là 2.086 MWp (tương đương 1.770 MW), cụ thể:

  + Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch: 2.086 MWp (tương đương khoảng 1.770 MW),

  + Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch: 0 MWp.

  Chi tiết quy mô công suất các dự án điện mặt trời theo từng tỉnh và theo giai đoạn như Phụ lục 1; Danh mục các dự án điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch xem tại Phụ lục 2; Danh mục các dự án điện mặt trời đang trình bổ sung quy hoạch xem tại Phụ lục 3 kèm theo.

  V. Tình hình bổ sung quy hoạch của một số tỉnh có công suất điện mặt trời đề nghị bổ sung lớn

  1. Tỉnh Ninh Thuận: Tổng số các dự án do UBND tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch là 46 dự án, tổng công suất 2.887 MWp, tức khoảng 2.450 MW, trong đó số dự án đã được bổ sung quy hoạch là 26 dự án, tổng công suất 1.753,9 MWp, tương đương khoảng 1.490 MW.

  2. Tỉnh Bình Thuận: Tổng số các dự án do UBND tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch là 67 dự án, tổng công suất 4.122,74 MWp, tức khoảng 3.500 MW, trong đó số dự án đã được bổ sung quy hoạch là 21 dự án, tổng công suất 1.218,21 MWp, tương đương khoảng 1.030 MW.

  3. Tỉnh Đắk Lắk: Tổng số các dự án do UBND tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch là 15 dự án, tổng công suất 4.128 MWp, tức khoảng 3.510 MW, trong đó sdự án đã được bổ sung quy hoạch là 4 dự án, tổng công suất 180 MWp, tương đương khoảng 150 MW.

  4. Tỉnh Tây Ninh: Tổng số các dự án do UBND tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch là 16 dự án, tổng công suất 2.604 MWp, tức khoảng 2.210 MW, trong đó sdự án đã được bổ sung quy hoạch là 8 dự án, tổng công suất 2,304 MWp, tương đương khoảng 1.960 MW.

  VI. Tính đáp ứng của hạ tầng hệ thống điện đối với các tỉnh có quy mô công suất điện mặt trời đề nghị bổ sung quy hoạch lớn

  Theo kết quả tính toán sơ bộ của Viện Năng lượng về tính đáp ứng của lưới điện khu vực (đặc biệt là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận) đến năm 2025 cho thấy:

  - Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận: tính cả quy mô các dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch, lưới điện khu vực không còn khả năng hấp thụ thêm công suất. Mặt khác, lưới điện 110 kV của khu vực khá yếu, trong khi các dự án điện mặt trời chủ yếu đấu nối vào lưới điện này, gây quá tải cục bộ một số điểm.

  - Tỉnh Đắk Lắk: trường hợp các dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ được đồng ý bổ sung quy hoạch (Xuân Thiện EaSup, Rừng Xanh) thì lưới điện khu vực không còn khả năng hấp thụ thêm (thậm chí nếu không phân kỳ đầu tư các dự án hợp lý sẽ gây quá tải hệ thống).

  - Tỉnh Phú Yên: khả năng hấp thụ thêm công suất là khó khăn, do lưới điện 220, 110 kV khu vực khá yếu. Các tỉnh Tây Ninh, Gia Lai: có nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện 110 kV nếu tiếp tục bổ sung quy hoạch thêm các dự án điện mặt trời.

  - Các tỉnh có khả năng hấp thụ thêm công suất nguồn điện mặt trời: Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, An Giang, Bình Phước,...

  VII. Về vấn đề đồng bộ giữa bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời riêng lẻ (bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố) với quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia

  Một trong những nội dung tại Văn bản số 174/TB-VPCP yêu cầu trong khi chưa hoàn thành Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, đối với các dự án điện mặt trời Bộ Công Thương đang thẩm định, Bộ Công Thương rà soát để đưa vào xem xét đồng bộ trong Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia.

  Tuy nhiên, Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia chủ yếu tập trung vào xác định tiềm năng các khu vực có khả năng phát triển điện mặt trời và sơ bộ khả năng đấu nối. Việc đấu nối giải tỏa công suất và các tính toán ảnh hưởng đến hệ thống (ổn định, an toàn, chất lượng cung cấp điện) cần được xem xét chi tiết, đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố.

  VIII. Các công việc đã và đang triển khai liên quan đến quy hoạch điện mặt trời

  1. Về Đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia: Viện Năng lượng đang triển khai lập Đề án. Kế hoạch tháng 7 năm 2018, Viện Năng lượng sẽ trình dự thảo ln 1 để lấy ý kiến, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt vào tháng 11 năm 2018.

  2. Bộ Công Thương đã có một số văn bản báo cáo, chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực phát triển điện mặt trời, cụ thể như sau:

  - Văn bản số 8822/BCT-ĐL ngày 21 tháng 9 năm 2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực, trong đó đề xuất thay đổi mục tiêu phát triển điện mặt trời đã được đề ra trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh theo hướng tăng tổng quy mô công suất điện mặt trời đến năm 2020, phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời và tình hình thực tế các dự án trình bổ sung quy hoạch.

  - Văn bản số 6201/BCT-TCNL ngày 11 tháng 7 năm 2017 giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của các dự án điện mặt trời đến hệ thống điện quốc gia (ảnh hưởng về điện áp, tần số, chất lượng điện năng và ổn định cung cấp điện) và đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn ổn định hệ thng điện khi đấu nối các dự án điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia. Hiện nay, EVN đã thuê tư vấn nước ngoài để nghiên cứu, dự kiến trong tháng 7 năm 2018 sẽ có kết quả tính toán và đề xuất giải pháp thực hiện.

  - Văn bản số 3970/BCT-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực; rà soát dự án trên địa bàn đã và đang trình các cấp thẩm định, phê duyệt; thông báo tạm thời dừng thẩm định các dự án điện mặt trời riêng lẻ theo chỉ đạo tại Văn bản số 174/TB-VPCP và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.

  - Bộ Công Thương đã và đang làm việc với một số tổ chức nước ngoài (như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, EU, GIZ, USAID,...) để giúp một số hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tính toán khả năng hấp thụ công suất điện mặt trời của lưới điện, khả năng mở rộng lưới điện để đáp ứng việc giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời; hỗ trợ kỹ thuật thí điểm xây dựng cơ chế đấu thầu, xây dựng, đầu tư dự án điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia,... Các hỗ trợ kỹ thuật này sẽ giúp phân tích, đánh giá, đưa ra các định hướng, chính sách phát triển năng lượng tái tạo cho giai đoạn tiếp theo (sau ngày 30 tháng 6 năm 2019). Đồng thời, kết quả của các nghiên cứu là cơ sở để xem xét áp dụng trong quá trình xây dựng Quy hoạch điện VIII.

  IX. Kiến nghị

  Với các nội dung và phân tích nêu trên, trong khi thời hạn 30 tháng 6 năm 2019 (là thời hạn các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế theo Quyết định số 11/QĐ-TTg) không còn xa, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả của chính sách khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo của Chính phủ (đặc biệt là điện mặt trời) bền vững, hiệu quả góp phần bổ sung nguồn cung cấp điện quốc gia, góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm lượng phát thải CO2 của Việt Nam trong công ước khung liên hợp quốc COP21, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như sau:

  1. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện mặt trời khẩn trương rà soát quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác theo thẩm quyền để tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các dự án năng lượng tái to đã được bổ sung quy hoạch, ưu tiên khu vực đất có giá trị kinh tế thấp và có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo.

  2. Đối với Bộ Công Thương

  a) Tiếp tục thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời riêng lẻ đã và đang được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình để đảm bảo các nội dung quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2017/TT- BCT, cụ thể như sau:

  (i) Đối với các dự án đã hoàn thành công tác thẩm định và đảm bảo các tiêu chí, nội dung theo yêu cầu tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2017/TT-BCT: cho phép Bộ Công Thương phê duyệt (đối với các dự án có quy mô công suất không lớn hơn 50 MWp) và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đối với các dự án có quy mô công suất trên 50 MWp).

  (ii) Đối với các dự án tại các tỉnh có tiềm năng nhưng chưa hoặc có ít dự án được bổ sung quy hoạch và thuận tiện trong việc đấu nối lưới điện cũng như có khả năng hỗ trợ cung cấp điện cho khu vực miền Nam (như Bình Phước, Long An, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu,...): đề nghị tiếp tục cho phép Bộ Công Thương thẩm định, xem xét phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  (iii) Đối với các dự án khả năng đấu nối khó khăn và tiến độ khó đáp ứng vào vận hành năm 2019: cho phép Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt cho giai đoạn từ năm 2020 trở đi, khi phụ tải khu vực tăng lên và lưới điện khu vực có khả năng đáp ứng giải tỏa công suất.

  b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các dự án nguồn điện từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch. Trong trường hợp các dự án không thực hiện triển khai theo phê duyệt, sẽ đề nghị kiên quyết thu hồi dự án để tránh ảnh hưởng đến các dự án khác trong quá trình xem xét bổ sung quy hoạch và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

  c) Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Viện Năng lượng - Bộ Công Thương tính toán phương án giải tỏa công suất và đánh giá ảnh hưởng của các nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống, đề xuất các giải pháp.

  Bộ Công Thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  -
  PTTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  - Lưu: VT, ĐL (KH&QH-t).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Hoàng Quốc Vượng

   

  PHỤ LỤC 1

  TỔNG HỢP CÔNG SUẤT CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY HOẠCH THEO TỈNH, THÀNH PHỐ

   

   

  Đã phê duyệt

  Chưa phê duyệt

  Tổng cộng

  Tỉnh

  Số lượng

  Công suất dự kiến vận hành trước 2020

  Công suất vận hành từ 2020-2030

  Công suất tổng cộng

  Số lượng

  Công suất dự kiến vận hành trước 2020

  Công suất vận hành từ 2020-2030

  Công suất tổng cộng

  Số lượng

  Công suất dự kiến vận hành trước 2020

  Công suất vận hành từ 2020-2030

  Công suất tổng cộng

  Tổng cộng

  100

  5,548.01

  2,086

  7,634.01

  186

  11,542.41

  3,547

  15,089.41

  285

  17,090.42

  5,633

  22,723.42

  An Giang

  1

  104.00

  106

  210.00

  3

  150.00

   

  150.00

  4

  254.00

  106

  360.00

  Bà Rịa Vũng Tàu

  5

  266.00

  30

  296.00

   

   

   

  -

  5

  266.00

  30

  296.00

  Bến Tre

   

   

   

  -

  4

  140.00

   

  140.00

  4

  140.00

   

  140.00

  Bình Định

  3

  149.50

   

  149.50

  9

  588.00

  100

  688.00

  12

  737.50

  100

  837.50

  Bình Phước

   

   

   

  -

  13

  1,417.00

  600

  2,017.00

  13

  1,417.00

  600

  2,017.00

  Bình Thun

  21

  1,068.21

  150

  1,218.21

  46

  2,904.53

   

  2,904.53

  67

  3,972.74

  150

  4,122.74

  Đà Nẵng

   

   

   

  -

  1

  5.00

   

  5.00

  1

  5.00

   

  5.00

  Đắk Lắk

  4

  180.00

   

  180.00

  11

  1,148.00

  2,800

  3,948.00

  15

  1,328.00

  2,800

  4,128.00

  Đắk Nông

  2

  94.40

   

  94.40

  2

  100.00

   

  100.00

  4

  194.40

   

  194.40

  Gia Lai

  2

  98.00

   

  98.00

  9

  592.00

   

  592.00

  11

  690.00

   

  690.00

  Hà Tĩnh

  1

  50.00

   

  50.00

  2

  58.00

   

  58.00

  3

  108.00

   

  108.00

  Hậu Giang

  1

  29.00

   

  29.00

   

   

   

  -

  1

  29.00

   

  29.00

  Kon Tum

  1

  49.00

   

  49.00

  2

  46.24

   

  46.24

  3

  95.24

   

  95.24

  Khánh Hòa

  7

  280.00

   

  280.00

  19

  986.00

  10

  996.00

  26

  1,266.00

  10

  1,276.00

  Lâm Đồng

   

   

   

  -

  1

  15.80

   

  15.80

  1

  15.80

   

  15.80

  Long An

  3

  140.00

   

  140.00

  8

  444.50

   

  444.50

  11

  584.50

   

  584.50

  Ninh Thuận

  26

  1,603.90

  150

  1,753.90

  20

  1,096.10

  37

  1,133.10

  46

  2,700.00

  187

  2,887.00

  Phú Yên

  6

  445.00

   

  445.00

  10

  586.80

   

  586.80

  16

  1,031.80

   

  1,031.80

  Quảng Bình

  1

  49.50

   

  49.50

   

   

   

  -

  1

  49.50

   

  49.50

  Quảng Nam

   

   

   

  -

  1

  200.00

   

  200.00

  1

  200.00

   

  200.00

  Quảng Ngãi

  2

  68.20

   

  68.20

  2

  100.00

   

  100.00

  4

  168.20

   

  168.20

  Quảng Trị

   

   

   

  -

  3

  149.50

   

  149.50

  3

  149.50

   

  149.50

  Sóc Trăng

   

   

   

  -

  5

  138.00

   

  138.00

  5

  138.00

   

  138.00

  Sơn La

  1

  10.00

   

  10.00

  1

  39.76

   

  39.76

  2

  49.76

   

  49.76

  Tây Ninh

  8

  654.00

  1,650

  2,304.00

  8

  300.00

   

  300.00

  16

  954.00

  1,650

  2,604.00

  Thanh Hóa

  2

  75.00

   

  75.00

  3

  255.89

   

  255.89

  5

  330.89

   

  330.89

  Thừa Thiên Huế

  2

  85.00

   

  85.00

  2

  69.30

   

  69.30

  4

  154.30

   

  154.30

  Vĩnh Long

  1

  49.30

   

  49.30

   

   

   

  -

  1

  49.30

   

  49.30

  Bình Dương

   

   

   

  -

  1

  12.00

   

  12.00

  1

  12.00

   

  12.00

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG QUY HOẠCH

   

  STT

  Tên dự án ĐMT

  Tỉnh

  Quy mô công suất

  (MWp)

  Công suất tng cộng đến 2030

  Công suất dự kiến vận hành trước 2020

  Công suất vận hành t 2020 - 2030

  1

  ĐMT vùng hồ Dầu Tiếng

  Tây Ninh

  2000

  350

  1650

  2

  ĐMT Hồng Phong 1

  Bình Thun

  250

  250

   

  3

  ĐMT Hòa Hội

  Phú Yên

  215

  215

   

  4

  ĐMT Sao Mai

  An Giang

  210

  104

  106

  5

  ĐMT Trung Nam

  Ninh Thun

  204

  204

   

  6

  Sông Bình

  Bình Thuận

  200

  50

  150

  7

  ĐMT Xuân Thiên - Thun Bắc

  Ninh Thuận

  200

  200

   

  8

  Phước Thái

  Ninh Thun

  200

  50

  150

  9

  ĐMT CMX, Ninh Thuận

  Ninh Thun

  168

  168

   

  10

  ĐMT KCN Châu Đức

  Bà Rịa Vũng Tàu

  100

  70

  30

  11

  ĐMT Đá Bạc 3

  Bà Rịa Vũng Tàu

  50

  50

   

  12

  ĐMT Đá Bc 4

  Bà Rịa Vũng Tàu

  50

  50

   

  13

  ĐMT Fujiwara

  Bình Đnh

  50

  50

   

  14

  Đầm Trà Ổ

  Bình Đnh

  50

  50

   

  15

  ĐMT Vĩnh Hảo 6

  Bình Thun

  50

  50

   

  16

  ĐMT Sơn Mỹ 3.1

  Bình Thuận

  50

  50

   

  17

  ĐMT Thun Minh 2

  Bình Thuận

  50

  50

   

  18

  ĐMT Bình An

  Bình Thun

  50

  50

   

  19

  ĐMT Srepok 1

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  20

  ĐMT Long Thành 1

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  21

  ĐMT Quang Minh

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  22

  ĐMT Cư Jut

  Đắk Nông

  50

  50

   

  23

  Cẩm Hòa

  Hà Tĩnh

  50

  50

   

  24

  ĐMT Điện lực miền Trung

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  25

  ĐMT AMI

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  26

  ĐMT KN Cam Lâm

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  27

  ĐMT Cam Lâm VN

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  28

  ĐMT Europlas, Long An

  Long An

  50

  50

   

  29

  ĐMT TTC Đức Huệ 1

  Long An

  50

  50

   

   

  30

  ĐMT Gelex

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  31

  ĐMT Nh

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  32

  ĐMT Adani Phước Minh

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  33

  Hacom Ninh Thuận

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  34

  ĐMT Thiên Tân Solar Ninh Thun

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  35

  ĐMT hồ Bầu Ngứ

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  36

  ĐMT Phước Hữu

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  37

  ĐMT SP Infra 1

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  38

  ĐMT Sinenergy

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  39

  ĐMT Mỹ Sơn

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  40

  ĐMT Ninh Phước 6.2

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  41

  ĐMT Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Vit

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  42

  ĐMT Mỹ Sơn 2

  Ninh Thuận

  50

  50

   

   

  43

  ĐMT BIM 3

  Ninh Thun

  50

  50

   

   

  44

  ĐMT Europlas, Phú Yên

  Phú Yên

  50

  50

   

   

  45

  Thành Long Phú Yên

  Phú Yên

  50

  50

   

   

  46

  ĐMT Thịnh Long AAA

  Phú Yên

  50

  50

   

   

  47

  ĐMT Tân Châu 1

  Tây Ninh

  50

  50

   

   

  48

  ĐMT Hoàng Thái Gia

  Tây Ninh

  50

  50

   

   

  49

  ĐMT HCG Tây Ninh

  Tây Ninh

  50

  50

   

   

  50

  ĐMT Phong Điền II

  Thừa Thiên Huế

  50

  50

   

   

  51

  Thun Nam 12

  Ninh Thuận

  49.9

  49.9

   

   

  52

  ĐMTCát Hiệp, Bình Định

  Bình Đnh

  49.5

  49.5

   

   

  53

  ĐMT Dohwa Lệ Thủy

  Quảng Bình

  49.5

  49.5

   

   

  54

  ĐMT VNECO Vĩnh Long

  Vĩnh Long

  49.3

  49.3

   

   

  55

  ĐMT Hàm Phú 2

  Bình Thun

  49

  49

   

   

  56

  ĐMT Phan Lâm 2

  Bình Thun

  49

  49

   

   

  57

  ĐMT Krong Pa

  Gia Lai

  49

  49

   

   

  58

  ĐMT Krong Pa 2

  Gia Lai

  49

  49

   

   

  59

  ĐMT Sê San 4

  Kon Tum

  49

  49

   

   

  60

  ĐMT Thuận Nam 19

  Ninh Thun

  49

  49

   

   

  61

  ĐMT Bình Nguyên

  Quảng Ngãi

  49

  49

   

   

  62

  ĐMT Đá Bc

  Bà Rịa Vũng Tàu

  48

  48

   

   

  63

  ĐMT Đá Bc 2

  Bà Rịa Vũng Tàu

  48

  48

   

   

  64

  ĐMT Hồng Phong 4

  Bình Thun

  48

  48

   

   

  65

  ĐMT Hồng Phong 5.2

  Bình Thun

  48

  48

   

   

  66

  ĐMT Hàm Kiệm

  Bình Thun

  48

  48

   

   

  67

  ĐMT TTC số 1

  Tây Ninh

  48

  48

   

   

  68

  ĐMT Đa Mi

  Bình Thun

  47.5

  47.5

   

   

  69

  ĐMT BP Solar 1

  Ninh Thun

  46

  46

   

   

  70

  ĐMT TTC số 2

  Tây Ninh

  46

  46

   

   

  71

  ĐMT Phước Ninh

  Ninh Thun

  45

  45

   

   

  72

  ĐMT Ngọc Lặc

  Thanh Hóa

  45

  45

   

   

  73

  ĐMT Trúc Sơn

  Đắk Nông

  44.4

  44.4

   

   

  74

  ĐMT Phong Phú

  Bình Thun

  42

  42

   

   

  75

  ĐMT Mũi Né

  Bình Thun

  40

  40

   

   

  76

  ĐMT Eco Seido

  Bình Thun

  40

  40

   

   

  77

  ĐMT Sông Giang

  Khánh Hòa

  40

  40

   

   

  78

  ĐMT BCG Băng Dương

  Long An

  40

  40

   

   

  79

  ĐMT Xuân Thọ 1

  Phú Yên

  40

  40

   

   

  80

  ĐMT Xuân Th 2

  Phú Yên

  40

  40

   

   

  81

  ĐMT Phan Lâm

  Bình Thun

  36.72

  36.72

   

   

  82

  ĐMT Vĩnh Hảo 4

  Bình Thuận

  36

  36

   

   

  83

  ĐMT Vĩnh Tân 2

  Bình Thun

  35

  35

   

   

  84

  ĐMT Phong Đin

  Thừa Thiên Huế

  35

  35

   

   

  85

  Trang trại điện mặt trời BMT

  Đắk Lắk

  30

  30

   

   

  86

  ĐMT Trung Sơn

  Khánh Hòa

  30

  30

   

   

  87

  ĐMT Phước Hữu - Điện lực 1

  Ninh Thuận

  30

  30

   

   

  88

  ĐMT BIM

  Ninh Thuận

  30

  30

   

   

  89

  Bách khoa Á Châu 1

  Tây Ninh

  30

  30

   

   

  90

  Trí Việt 1

  Tây Ninh

  30

  30

   

   

  91

  ĐMT Yên Đnh

  Thanh Hóa

  30

  30

   

   

  92

  VSP Bình Thuận II

  Bình Thuận

  29.99

  29.99

   

   

  93

  ĐMT Hậu Giang

  Hậu Giang

  29

  29

   

   

  94

  ĐMT Bầu Zôn

  Ninh Thun

  25

  25

   

   

  95

  ĐMT Mộ Đức

  Quảng Ngãi

  19.2

  19.2

   

   

  96

  ĐMT Sông Lũy

  Bình Thun

  14

  14

   

   

  97

  ĐMT Tuấn Ân

  Khánh Hòa

  10

  10

   

   

  98

  ĐMT Mai Sơn

  Sơn La

  10

  10

   

   

  99

  ĐMT Ninh Phước 6.1

  Ninh Thuận

  7

  7

   

   

  100

  ĐMT Vĩnh Tân giai đoạn 1

  Bình Thun

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI CHƯA ĐƯỢC BỔ SUNG QUY HOẠCH

  STT

  Tên dự án ĐMT

  Tỉnh

  Quy mô công suất

  (MWp)

  Công suất tổng cộng đến 2030

  Công suất dự kiến vận hành trước 2020

  Công suất vận hành t 2020 - 2030

  1

  ĐMT Xuân Thiện - EaSup

  Đắk Lắk

  2000

  600

  1400

  2

  ĐMT Rừng Xanh

  Đắk Lắk

  1100

  150

  950

  3

  ĐMT Lc Ninh

  Bình Phước

  800

  750

  50

  4

  ĐMT Thái Phong

  Bình Thun

  500

  500

   

  5

  ĐMT AES

  Đắk Lắk

  500

  50

  450

  6

  ĐMT Phù Mỹ

  Bình Đnh

  330

  230

  100

  7

  ĐMT Vĩnh Hảo 8

  Bình Thuận

  320

  320

   

  8

  ĐMT Plei Pai

  Gia Lai

  300

  300

   

  9

  ĐMT Thạnh Tây

  Bình Phước

  260

   

  260

  10

  ĐMT BIM 2

  Ninh Thuận

  250

  250

  0

  11

  ĐMT Hà Đô Bình Phước

  Bình Phước

  200

  200

   

  12

  ĐMT Ninh Phước

  Bình Phước

  200

   

  200

  13

  ĐMT trên hồ Phú Ninh

  Quảng Nam

  200

  200

   

  14

  ĐMT Long Sơn

  Khánh Hòa

  170

  170

   

  15

  Thanh Hóa 1

  Thanh Hóa

  160

  160

   

  16

  ĐMT Lc Tấn

  Bình Phước

  150

  150

   

  17

  ĐMT xanh Sông Cầu

  Phú Yên

  150

  150

   

  18

  ĐMT GAIA

  Long An

  100.5

  100.5

   

  19

  ĐMT KN Vn Ninh

  Khánh Hòa

  100

  100

   

  20

  ĐMT VPE Ninh Hòa

  Khánh Hòa

  100

  100

   

  21

  ĐMT SP Infra 2

  Ninh Thuận

  100

  100

   

  22

  ĐMT Phú Yên

  Phú Yên

  100

  100

   

  23

  ĐMT Kang Nam

  Bình Phước

  90

   

  90

  24

  ĐMT An Cư

  An Giang

  50

  50

   

  25

  ĐMT Văn Giáo 1

  An Giang

  50

  50

   

  26

  ĐMT Văn Giáo 2

  An Giang

  50

  50

   

  27

  ĐMT VPL Bến Tre

  Bến Tre

  50

  50

   

  28

  ĐMT Thành Long, Bình Đnh

  Bình Đnh

  50

  50

   

  29

  ĐMT Mỹ Châu

  Bình Đnh

  50

  50

   

  30

  Hoài Đức

  Bình Định

  50

  50

   

  31

  Hoài Thanh

  Bình Đnh

  50

  50

   

  32

  ĐMT Lc Thnh 1-1

  Bình Phước

  50

  50

   

  33

  ĐMT Thác Mơ

  Bình Phước

  50

  50

   

  34

  ĐMT Hải Lý Bình Phước

  Bình Phước

  50

  50

   

  35

  Hồng Phong 3.3

  Bình Thun

  50

  50

   

  36

  Hồng Phong 10.1

  Bình Thun

  50

  50

   

  37

  Hồng Phong 10.2

  Bình Thun

  50

  50

   

  38

  Hồng Phong 1.4

  Bình Thuận

  50

  50

   

  39

  Hồng Phong 2.2

  Bình Thuận

  50

  50

   

  40

  ĐMT Hồng Phong 1.2

  Bình Thuận

  50

  50

   

  41

  ĐMT Hồng Liêm 1

  Bình Thuận

  50

  50

   

  42

  ĐMT Hồng Liêm 2

  Bình Thuận

  50

  50

   

  43

  ĐMT Hồng Liêm 6.1

  Bình Thun

  50

  50

   

  44

  ĐMT Hồng Liêm 3

  Bình Thun

  50

  50

   

  45

  ĐMT Tân Đức 2

  Bình Thuận

  50

  50

   

  46

  ĐMT Hàm Cường

  Bình Thuận

  50

  50

   

  47

  ĐMT Hồng Liêm 11

  Bình Thuận

  50

  50

   

  48

  ĐMT Thuận Minh 1

  Bình Thun

  50

  50

   

  49

  ĐMT Hồng Phong 11.1

  Binh Thuận

  50

  50

   

  50

  ĐMT Hồng Phong 11.2

  Bình Thun

  50

  50

   

  51

  ĐMT Hồng Liêm 8

  Bình Thun

  50

  50

   

  52

  ĐMT Hồng Liêm 10

  Bình Thun

  50

  50

   

  53

  Hồng Phong 7

  Bình Thuận

  50

  50

   

  54

  Phú Lc 2

  Bình Thun

  50

  50

   

  55

  Hòa Thắng 3.1

  Bình Thuận

  50

  50

   

  56

  Hòa Thắng 3.2

  Bình Thun

  50

  50

   

  57

  Hòa Thắng 3.3

  Bình Thuận

  50

  50

   

  58

  Hòa Thắng 4.2

  Bình Thun

  50

  50

   

  59

  ĐMT Hồng Phong 5.1

  Bình Thuận

  50

  50

   

  60

  ĐMT Hòa Phú I, II

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  61

  ĐMT Hòa Sơn Đắk Lắk

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  62

  ĐMT Srepok 3

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  63

  ĐMT Ia Lop

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  64

  ĐMT Buôn Kuôp

  Đắk Lắk

  50

  50

   

  65

  ĐMT KrôngNô 1,2

  Đắk Nông

  50

  50

   

  66

  ĐMT Eapo 1

  Đắk Nông

  50

  50

   

  67

  ĐMT la O

  Gia Lai

  50

  50

   

  68

  ĐMT hồ Suối Trầu

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  69

  ĐMT hồ Hoa Sơn

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  70

  ĐMT Diên Sơn

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  71

  ĐMT Tiên Du

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  72

  ĐMT Thuận Phước

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  73

  Solar Power Kiều Thi Germany

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  74

  Solar Kiều Thi Khánh Hòa

  Khánh Hòa

  50

  50

   

  75

  Solar Park 1

  Long An

  50

  50

   

  76

  Solar Park 2

  Long An

  50

  50

   

  77

  Solar Park 3

  Long An

  50

  50

   

  78

  Solar Park 4

  Long An

  50

  50

   

  79

  ĐMT Tân Thnh

  Long An

  50

  50

   

  80

  ĐMT TTC Nh

  Ninh Thun

  50

  50

   

  81

  ĐMT Phước Trung

  Ninh Thun

  50

  50

   

  82

  Ninh Phước - Ninh Thun

  Ninh Thun

  50

  50

   

  83

  Phước Dinh T&T 1

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  84

  SCR Ninh Thuận

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  85

  Thuận Nam - Trung Nam

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  86

  Thuận Nam - Đức Long

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  87

  ĐMT Mỹ Sơn 1

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  88

  ĐMT hồ Núi Một 1

  Ninh Thun

  50

  50

   

  89

  ĐMT Phước Hữu 2

  Ninh Thun

  50

  50

   

  90

  ĐMT Ninh Sơn 6

  Ninh Thuận

  50

  50

   

  91

  ĐMT Long Phụng

  Phú Yên

  50

  50

   

  92

  ĐMT YBM-HII

  Phú Yên

  50

  50

   

  93

  ĐMT Thành An

  Phú Yên

  50

  50

   

  94

  Solar Phú Yên

  Phú Yên

  50

  50

   

  95

  ĐMT Đầm Nước Mn

  Quảng Ngãi

  50

  50

   

  96

  ĐMT Đầm An Khê

  Quảng Ngãi

  50

  50

   

  97

  ĐMT Gio Thành 1

  Quảng Trị

  50

  50

   

  98

  ĐMT Gio Thành 2

  Quảng Trị

  50

  50

   

  99

  ĐMT Huỳnh Kỳ

  Sóc Trăng

  50

  50

   

  100

  ĐMT Sui Ngô 1

  Tây Ninh

  50

  50

   

  101

  ĐMT Suối Ngô 2

  Tây Ninh

  50

  50

   

  102

  ĐMT Tân Hòa

  Tây Ninh

  50

  50

   

  103

  Hồng Phong 3.1

  Bình Thun

  49.9

  49.9

   

  104

  ĐMT LIG Quảng Trị

  Quảng Trị

  49.5

  49.5

   

  105

  ĐMT TTC-Tây Sơn 1

  Bình Đnh

  49

  49

   

  106

  ĐMT Ta Ta Bình Định

  Bình Đnh

  49

  49

   

  107

  ĐMT Đồng Xoài

  Bình Phước

  49

  49

   

  108

  ĐMT Hồng Liêm

  Bình Thun

  49

  49

   

  109

  ĐMT Bình Tân

  Bình Thun

  49

  49

   

  110

  ĐMT Sông Bình 4

  Bình Thun

  49

  49

   

  111

  ĐMT Sông Bình 5

  Bình Thun

  49

  49

   

  112

  ĐMT Hàm Phú 1

  Bình Thun

  49

  49

   

  113

  ĐMT Bình Tân 1

  Bình Thuận

  49

  49

   

  114

  ĐMT Trang Đức

  Gia Lai

  49

  49

   

  115

  ĐMT Gia Lâm - la Sruom

  Gia Lai

  49

  49

   

  116

  ĐMT TTC Đức Hu 2

  Long An

  49

  49

   

  117

  ĐMT Hòa Xuân Đông

  Phú Yên

  49

  49

   

  118

  ĐMT Hòa Thắng 2

  Bình Thun

  48.173

  48.173

   

  119

  ĐMT Tata Bình Phước

  Bình Phước

  48

  48

   

  120

  Hồng Phong 3.5

  Bình Thun

  48

  48

   

  121

  ĐMT Hồng Phong 2.1

  Bình Thun

  48

  48

   

  122

  ĐMT Hồng Liêm 9

  Bình Thun

  48

  48

   

  123

  ĐMT Buôn Đôn

  Đắk Lắk

  48

  48

   

  124

  ĐMT Bác Ái 3

  Ninh Thun

  48

  48

   

  125

  ĐMT Cẩm Thủy

  Thanh Hóa

  48

  48

   

  126

  Đồng Thịnh

  Thanh Hóa

  47.886

  47.886

   

  127

  ĐMT Hàm Kiệm 1

  Bình Thuận

  46

  46

   

  128

  ĐMT Ninh Sim Hà Đô

  Khánh Hòa

  45

  45

   

  129

  ĐMT kết hợp nông nghiệp Ninh Tân

  Khánh Hòa

  45

  45

   

  130

  ĐMT Red Sun, Long An

  Long An

  45

  45

   

  131

  ĐMT Sông Ba

  Phú Yên

  45

  45

   

  132

  ĐMT Chư Gru 1

  Gia Lai

  43.1

  43.1

   

  133

  ĐMT Phú Khê

  Phú Yên

  40.8

  40.8

   

  134

  ĐMT Tân Long

  Bình Phước

  40

  40

   

  135

  ĐMT Hồng Phong 9

  Bình Thuận

  40

  40

   

  136

  Phú Lạc 4

  Bình Thun

  40

  40

   

  137

  ĐMT Chư Ngọc

  Gia Lai

  40

  40

   

  138

  ĐMT Ninh Sim

  Khánh Hòa

  40

  40

   

  139

  ĐMT An Vit

  Khánh Hòa

  40

  40

   

  140

  ĐMT Sa Thầy

  Kon Tum

  40

  40

   

  141

  ĐMT Bắc Ái 2

  Ninh Thuận

  40

  40

   

  142

  Phong Hòa

  Thừa Thiên Huế

  40

  40

   

  143

  ĐMT Sơn La

  Sơn La

  39.76

  39.76

   

  144

  ĐMT Phan Sơn

  Bình Thun

  39

  39

   

  145

  Hồng Phong 3.4

  Bình Thun

  38.954

  38.954

   

  146

  ĐMT Thun Nam 21

  Ninh Thun

  35.1

  35.1

   

  147

  ĐMT Vĩnh Hảo 5

  Bình Thuận

  35

  35

   

  148

  Solar Farm Nhơn Hải

  Ninh Thun

  35

  15

  20

  149

  ĐMT Ninh Hòa 1

  Khánh Hòa

  33

  33

   

  150

  ĐMT An Điền

  Bến Tre

  30

  30

   

  151

  ĐMT Thi Thun

  Bến Tre

  30

  30

   

  152

  TTC Bến Tre

  Bến Tre

  30

  30

   

  153

  ĐMT TTC-Tây Sơn 2

  Bình Đnh

  30

  30

   

  154

  ĐMT Tây Sơn

  Bình Định

  30

  30

   

  155

  ĐMT MT1

  Bình Phước

  30

  30

   

  156

  ĐMT Bình An 2

  Bình Thun

  30

  30

   

  157

  ĐMT Jang Pông

  Đắk Lắk

  30

  30

   

  158

  ĐMT Tân Sơn

  Ninh Thuận

  30

  13

  17

  159

  ĐMT Tata Sóc Trăng

  Sóc Trăng

  30

  30

   

  160

  ĐMT Mỏ Ó

  Sóc Trăng

  30

  30

   

  161

  Bách khoa Á Châu 2

  Tây Ninh

  30

  30

   

  162

  Trí Việt 2

  Tây Ninh

  30

  30

   

  163

  Minh Vit 2

  Tây Ninh

  30

  30

   

  164

  Minh Việt 1

  Tây Ninh

  30

  30

   

  165

  ĐMT Thành Long

  Tây Ninh

  30

  30

   

  166

  ĐMT Tân Xuân

  Bình Thun

  29.5

  29.5

   

  167

  ĐMT Điền Môn

  Thừa Thiên Huế

  29.3

  29.3

   

  168

  Cẩm Hưng

  Hà Tĩnh

  29

  29

   

  169

  Sơn Quang

  Hà Tĩnh

  29

  29

   

  170

  ĐMT Ayun Pa

  Gia Lai

  25

  25

   

  171

  ĐMT Tuấn Ân Ninh Trung

  Khánh Hòa

  25

  15

  10

  172

  ĐMT ti xã Ninh Tân

  Khánh Hòa

  25

  25

   

  173

  ĐMT Bác Ái 3B

  Ninh Thun

  25

  25

   

  174

  ĐMT Chư Gru 2

  Gia Lai

  23.9

  23.9

   

  175

  ĐMT Buôn Joong

  Đắk Lắk

  20

  20

   

  176

  ĐMT Bác Ái 3A

  Ninh Thun

  20

  20

   

  177

  ĐMT Mỹ Tú

  Sóc Trăng

  18

  18

   

  178

  ĐMT Đa Dâng 2

  Lâm Đồng

  15.8

  15.8

   

  179

  ĐMT Tuấn Ân Ninh Đa

  Khánh Hòa

  15

  15

   

  180

  ĐMT Bàu Bàng

  Bình Dương

  12

  12

   

  181

  ĐMT la Rsươm - Bitexco - TôNa

  Gia Lai

  12

  12

   

  182

  ĐMT Châu Thành

  Sóc Trăng

  10

  10

   

  183

  ĐMT EakrongRou

  Khánh Hòa

  8

  8

   

  184

  ĐMT Đăk Bla

  Kon Tum

  6.237

  6.237

   

  185

  ĐMT Khánh Sơn

  Đà Nng

  5

  5

   

  186

  ĐMT Hòa Quang Bắc

  Phú Yên

  2

  2

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
  Ban hành: 11/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 16/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  Ban hành: 12/09/2017 Hiệu lực: 26/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4614/BCT-ĐL báo cáo tình hình phát triển điện mặt trời

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:4614/BCT-ĐL
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:11/06/2018
  Hiệu lực:11/06/2018
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Quốc Vượng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới