hieuluat

Quyết định 2289/QĐ-NLDK Định mức dự toán lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2289/QĐ-NLDKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Thủy
  Ngày ban hành:12/07/2005Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/07/2005Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp
 • BỘ CÔNG NGHIỆP
  -------

  Số: 2289/QĐ-NLDK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

   

  Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

  Căn cứ Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 và số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ;

  Xét tờ trình số 6215/TTr-BNV-KTDT ngày 10 tháng 12 năm 2004 trình phê duyệt bộ định mức dự toán chuyên ngành xây lắp công trình thủy điện và bổ sung tại văn bản số 590/CV-EVN-KTDT ngày 02/02/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam;

  Căn cứ văn bản số 445/BXD-KTTC ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng thỏa thuận định mức xây dựng công trình nhà máy thủy điện;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu Khí,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số định mức dự toán công tác lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện.

  Điều 2. Các danh mục định mức không bao gồm trong bộ định mức này và bộ định mức đã được ban hành tại Quyết định số 1582/QĐ-NLDK ngày 29/4/2005, được áp dụng theo các bộ định mức dự toán hiện hành.

  Điều 3. Các định mức lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt Tổng dự toán, dự toán và thanh quyết toán công tác lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện.

  Giao Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn theo dõi, tổng kết trong quá trình áp dụng định mức, kịp thời đề xuất các ý kiến hiệu chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu Khí, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu VP, NLDK.

  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Xuân Thủy

   

  ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THỦY ĐIỆN

  (theo QĐ số 2289/QĐ-NLDK ngày 12/7/2005 của BCN)

  CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

   

  Chương 1.

  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY CÔNG

   

  L11.110 Lắp đặt khe van, khe lưới chắn rác, chi tiết đặt sẵn

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm. Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Chiều sâu lắp khe van

  ≤ 10m

  ≤ 30m

  ≤ 40m

  > 40m

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

  L11.

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  5,950

  5,653

  5,370

  5,101

   

  Đất đèn

  kg

  4,200

  3,990

  3,791

  3,601

   

  Ôxy

  chai

  0,600

  0,570

  0,542

  0,514

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1

  kg

  0,100

  0,095

  0,090

  0,086

   

  Giẻ lau

  kg

  0,200

  0,190

  0,181

  0,171

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  0,500

  0,475

  0,451

  0,429

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,340

  0,323

  0,307

  0,292

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  37,480

  46,280

  53,750

  63,000

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

   

  Máy hàn 23kw

  ca

  1,850

  1,758

  1,670

  1,586

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,220

  0,200

  -

  -

   

  Cần trục 63 tấn

  ca

  -

  -

  0,190

  0,170

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,600

  0,570

  0,542

  0,514

   

  Máy khác

  %

  3,000

  3,000

  3,000

  3,000

   

  111

  112

  113

  114

  L11.120 Tổ hợp và lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L11.

  Đồng lá 0,5-1,0mm

  kg

  0,040

   

  Cao su tấm dày 3-4

  kg

  0,050

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  3,500

   

  Mỡ các loại

  kg

  3,000

   

  Thép lá đen thường

  kg

  10,00

   

  Ôxy

  chai

  0,070

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  0,300

   

  Đất đèn

  kg

  0,560

   

  Giấy ráp

  tờ

  1,000

   

  Sơn đỏ

  kg

  0,380

   

  Dung môi than đá

  kg

  0,100

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1mm

  kg

  0,030

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,010

   

  Giấy dầu

  m2

  0,500

   

  Dây nilông fi 16-20mm

  kg

  0,500

   

  Giẻ lau

  kg

  1,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  42,08

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 40 tấn

  ca

  0,390

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,130

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  120

  Ghi chú:

  - Khi lắp đặt trong gian máy tính bằng vận hành cầu trục gian máy, tại nhà van tính vận hành cầu trục lắp tại nhà van.

  - Đối với van cửa xả thi công được lập theo biện pháp riêng.

  L11.130 Lắp đặt lưới chắn rác

  Thành phần công việc:

  Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Máy có khối lượng (tấn)

  ≤ 5tấn

  ≤ 15tấn

  ≤ 20tấn

  ≤ 30tấn

  ≤ 40tấn

  ≤ 50tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

   

   

  L11.

  Mỡ các loại

  kg

  1,560

  1,291

  1,174

  1,067

  0,970

  0,922

   

  Dầu các loại

  kg

  1,790

  1,477

  1,343

  1,221

  1,110

  1,055

   

  Que hàn các loại

  kg

  1,660

  1,371

  1,246

  1,133

  1,030

  0,979

   

  Đất đèn

  kg

  4,650

  3,847

  3,497

  3,179

  2,890

  2,746

   

  Ô xy

   chai

  0,660

  0,546

  0,496

  0,451

  0,410

  0,390

   

  Xăng

  kg

  0,480

  0,399

  0,363

  0,330

  0,300

  0,285

   

  Gỗ kê chèn

   m3

  0,020

  0,013

  0,012

  0,011

  0,010

  0,010

   

  Sơn đánh dấu

  kg

  0,020

  0,013

  0,012

  0,011

  0,010

  0,010

   

  Thép tấm 10 mm

  kg

  8,054

  6,654

  6,050

  5,500

  5,000

  4,750

   

  Thép tròn trơn fi10-16

  kg

  2,400

  1,983

  1,803

  1,639

  1,490

  1,416

   

  Giấy ráp

  tờ

  1,190

  0,985

  0,895

  0,814

  0,740

  0,703

   

  Đá mài 180x22x6

   viên

  0,160

  0,133

  0,121

  0,110

  0,100

  0,095

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

   công

  28,500

  23,553

  21,412

  19,466

  17,696

  16,811

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cổng trục chân dê 20 tấn

  ca

  0,200

  0,200

   

   

   

   

   

  Cổng trục chân dê 50 tấn

  ca

   

   

  0,200

  0,200

  0,150

  0,150

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

   

   

  0,010

  0,010

  0,010

  0,010

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,467

  0,386

  0,351

  0,319

  0,290

  0,276

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,370

  0,306

  0,278

  0,253

  0,230

  0,219

   

  Máy khác

  %

  3,000

  3,000

  3,000

  3,000

  3,000

  3,000

   

  131

  132

  133

  134

  135

  136

  Ghi chú: Cổng trục chân dê lắp tại chỗ được tính chi phí vận hành

  L11.140 Tổ hợp và lắp đặt cửa van cung

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ, gia công căn kê.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thử khô của van bằng thiết bị nâng lắp tại chỗ.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L11.

  Mỡ các loại

  kg

  0,950

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  1,100

   

  Que hàn các loại

  kg

  5,309

   

  Đất đèn

  kg

  1,820

   

  Ôxy

  chai

  0,260

   

  Xăng

  kg

  0,290

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  22,506

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,170

   

  Cáp thép fi 20-22,5

  kg

  1,320

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,010

   

  Sơn đỏ

  kg

  0,010

   

  Thép tròn trơn fi 10-16

  kg

  1,460

   

  Giấy ráp

  tờ

  0,730

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  25,728

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,220

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,200

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  1,360

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,260

   

  Máy khác

  %

  5,000

   

  140

  L11.150 Thử khô van phẳng

  Thành phần công việc:

  Chuẩn bị dụng cụ, nâng hạ ít nhất 3 lần, hiệu chỉnh toàn bộ sai sót trong quá trình lắp, kiểm tra chất lượng lắp, lập hoàn công, đặt van về vị trí qui định theo yêu cầu kỹ thuật.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L11.

  Thép tấm dày 10 - 20

  kg

  3,572

   

  Thép tròn đốt fi 18 - 25

  kg

  0,613

   

  Thép góc L đều cạnh

  kg

  0,527

   

  Cáp thép fi 20 - 22,5

  kg

  0,398

   

  Ôxy

  chai

  0,019

   

  Đất đèn

  kg

  0,134

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  0,339

   

  Giẻ lau

  kg

  0,033

   

  Sơn màu ghi

  kg

  0,002

   

  Đá mài 250x22x6

  viên

  0,005

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1

  kg

  0,003

   

  Thép U rộng 20 - 30

  kg

  0,110

   

  Phấn trắng

  hộp

  0,006

   

  Sơn chống rỉ

  kg

  0,003

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  6,000

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 40 tấn

  ca

  0,030

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,080

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,013

   

  Tời điện 7,5 tấn

  ca

  0,033

   

  Tời điện 3,0 tấn

  ca

  0,066

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  150

  Ghi chú: Thử khô của van xả thi công được lập theo biện pháp riêng

  L11.160 Tổ hợp và lắp đặt cửa van phẳng

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ, gia công căn kê.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm.

  Chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Van có khối lượng

  ≤ 10 tấn

  ≤ 20 tấn

  ≤ 30 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

  L11.

  Mỡ các loại

  kg

  0,275

  0,250

  0,225

   

  Dầu các loại

  kg

  0,154

  0,140

  0,126

   

  Que hàn các loại

  kg

  2,794

  2,540

  2,286

   

  Đất đèn

  kg

  1,001

  0,910

  0,819

   

  Ô xy

  chai

  0,143

  0,130

  0,117

   

  Xăng

  kg

  0,330

  0,300

  0,270

   

  Đồng lá 0,5-1,0mm

  kg

  0,033

  0,030

  0,027

   

  Giấy dầu

  m2

  0,407

  0,370

  0,333

   

  Thép tấm

  kg

  2,442

  2,220

  1,998

   

  Ống cao su cao áp

  m

  0,209

  0,190

  0,171

   

  Cáp thép fi20-22,5

  kg

  1,452

  1,320

  1,188

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,006

  0,005

  0,005

   

  Sơn dánh dấu

  kg

  0,011

  0,010

  0,009

   

  Thép tròn trơn fi10-16

  kg

  1,573

  1,430

  1,287

   

  Giấy ráp

  tờ

  1,980

  1,800

  1,620

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  30,041

  27,310

  24,579

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

  Cổng trục chân dê 20 tấn (vận hành)

  ca

  0,220

  0,200

  -

   

  Cổng trục chân dê 50 tấn (vận hành)

  ca

  -

  -

  0,180

   

  Cổng trục 20 tấn (bãi tỏ hợp)

  ca

  0,110

  0,100

  -

   

  Cổng trục 50 tấn (bãi tỏ hợp)

  ca

  -

  -

  0,090

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,636

  0,578

  0,520

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,253

  0,230

  0,207

   

  Máy khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  161

  162

  163

  Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 30 tấn tính như van có khối lượng 30 tấn, nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,9.

  L11.170 Thả van phẳng vào kho van

  Thành phần công việc:

  Nâng van từ vị trí lắp đưa về kho, lau chùi bảo quản van.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Nhân công

   

   

  L11.

  Nhân công 4,0/7

  công

  3,000

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cổng trục chân dê 25 tấn (vận hành)

  ca

  0,030

   

  170

  L11.180 Lắp đặt đường ray cần trục và đường ray máy biến áp

  Thành phần công việc:

  Gia công lắp đặt các chi tiết giá đỡ trong bê tông, kiểm tra kích thước tấm đế ray trước khi đổ bê tông. Lắp đặt hoàn chỉnh ray theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: m

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L11.

  Thép góc L đều cạnh

  kg

  10,680

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  0,070

   

  Ê cu M24

  cái

  6,340

   

  Rông đen vênh fi 25

  cái

  3,170

   

  Rông đen đệm fi 26

  cái

  3,170

   

  Gu zông M 24x150

  bộ

  3,370

   

  Ô xy

  chai

  0,046

   

  Đất đèn

  kg

  0,322

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1

  kg

  0,004

   

  Que hàn E42 - fi 3-6

  kg

  0,100

   

  Mỡ bò

  kg

  0,100

   

  Vật liệu khác

  %

  1,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  3,000

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,029

   

  Máy cưa

  ca

  0,026

   

  Tời điện 7,5 tấn

  ca

  0,026

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  180

  L11.190 Lắp đặt đường ray cần trục treo

  Thành phần công việc:

  Gia công lắp đặt các chi tiết giá đỡ trong bê tông, kiểm tra kích thước tấm đế ray trước khi đổ bê tông. Lắp đặt hoàn chỉnh ray theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: 1m

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L11.

  Thép góc L đều cạnh

  kg

  7,120

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  0,070

   

  Bu lông fi 24- L220

  cái

  3,370

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1

  kg

  0,004

   

  Ô xy

  chai

  0,046

   

  Đất đèn

  kg

  0,332

   

  Que hàn E42 - fi 3-6

  kg

  0,100

   

  Mỡ phấn chì YC-2

  kg

  0,100

   

  Vật liệu khác

  %

  2,000

   

   Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  4,050

   

   Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,029

   

  Máy cưa

  ca

  0,026

   

  Tời điện 7,5 tấn

  ca

  0,052

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  190

  L12.200 Tổ hợp và lắp đặt pa lăng, tời

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Mỡ các loại

  kg

  1,000

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  1,100

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  1,500

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  0,100

   

  Đất đèn

  kg

  0,500

   

  Ôxy

  chai

  0,080

   

  Xăng

  kg

  0,400

   

  Đồng lá 0,5-1,0mm

  kg

  0,030

   

  Dây chì fi 1-2mm

  kg

  0,100

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,010

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  16,486

   

  Máy thi công

   

   

   

  Tời điện 5 tấn

  ca

  0,231

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,169

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,056

   

  Máy khác

  %

  5,000

   

  200

  L12.210 Tổ hợp và lắp đặt cần trục chân dê

  Tổ hợp và lắp đặt máy bao gồm: các dầm, xe con, bộ phận di chuyển, hệ thống dẫn điện các bộ phận và chi tiết gắn liền vào máy.

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt máy đồng thời với hệ thống cấp điện thi công trước khi bàn giao cần bảo dưỡng lại và đấu nối vào hệ thống điện của nhà máy.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép góc L các loại

  kg

  5,600

   

  Mỡ các loại

  kg

  1,250

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  1,440

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  1,920

   

  Que hàn các loại

  kg

  2,000

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,025

   

  Đất đèn

  kg

  0,480

   

  Ôxy

  chai

  0,070

   

  Xăng

  kg

  0,380

   

  Đồng lá 0,5-1,0mm

  kg

  0,040

   

  Dây chì fi 1-2mm

  kg

  0,100

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,010

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  15,000

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 40 tấn

  ca

  0,280

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,037

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,500

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,189

   

  Máy khác

  %

  5,000

   

  210

  L12.220 Tổ hợp và lắp đặt cầu trục gian máy

  Tổ hợp và lắp đặt máy bao gồm: các dầm, xe con, bộ phận di chuyển, hệ thống dẫn điện các bộ phận và chi tiết gắn liền vào máy.

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt máy đồng thời với hệ thống cấp điện thi công trước khi bàn giao cần bảo dưỡng lại và đấu nối vào hệ thống điện của nhà máy.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Trọng lượng cầu trục gian máy

  ≤ 15 tấn

  ≤ 50 tấn

  ≤ 100 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

  L12.

  Mỡ các loại

  kg

  1,313

  1,250

  1,210

   

  Dầu các loại

  kg

  1,512

  1,440

  1,400

   

  Thép hình

  kg

  1,290

  1,536

  1,496

   

  Thép tấm

  kg

  0,323

  0,384

  0,374

   

  Que hàn các loại

  kg

  0,648

  0,617

  0,588

   

  Đất đèn

  kg

  0,504

  0,480

  0,470

   

  Ô xy

   chai

  0,074

  0,070

  0,070

   

  Xăng

  kg

  0,399

  0,380

  0,370

   

  Đồng lá 0,5 - 1mm

  kg

  0,042

  0,040

  0,040

   

  Dây chì

  kg

  0,105

  0,100

  0,090

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,100

  0,100

  0,100

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  24,200

  22,000

  21,000

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,250

   

   

   

  Cần trục 40 tấn

  ca

   

  0,250

  0,220

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,185

  0,176

  0,168

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,104

  0,099

  0,095

   

  Máy khác

  %

  3,000

  3,000

  3,000

   

  221

  222

  223

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Trọng lượng cầu trục gian máy

  ≤ 150 tấn

  ≤ 200 tấn

  > 200 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

  L12.

  Mỡ các loại

  kg

  1,200

  1,200

  1,190

   

  Dầu các loại

  kg

  1,390

  1,380

  1,380

   

  Thép hình

  kg

  1,480

  1,472

  1,472

   

  Thép tấm

  kg

  0,370

  0,368

  0,368

   

  Que hàn các loại

  kg

  0,560

  0,532

  0,505

   

  Đất đèn

  kg

  0,460

  0,460

  0,460

   

  Ô xy

  chai

  0,070

  0,070

  0,070

   

  Xăng

  kg

  0,370

  0,370

  0,370

   

  Đồng lá 0,5 - 1mm

  kg

  0,040

  0,040

  0,040

   

  Dây chì

  kg

  0,090

  0,100

  0,090

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,100

  0,100

  0,010

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  20,000

  19,000

  18,100

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

  Cần trục 63 tấn

  ca

  0,210

  0,200

  0,180

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,160

  0,152

  0,144

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,090

  0,086

  0,081

   

  Máy khác

  %

  3,000

  3,000

  3,000

   

  224

  225

  226

  L12.230 Lắp đặt thang máy (phần cơ)

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Đồng lá 0,5-1,0mm

  kg

  0,021

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  31,775

   

  Dầu mazut

  kg

  2,325

   

  Mỡ bò

  kg

  1,937

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  6,510

   

  Đất đèn

  kg

  3,260

   

  Ôxy

  chai

  0,470

   

  Bột nhôm đỏ

  kg

  0,031

   

  Bồ tạt

  kg

  0,016

   

  Sơn màu

  kg

  0,031

   

  Dây gai

  kg

  0,016

   

  Gỗ nhóm 8

  m3

  0,008

   

  Giấy ráp

  tờ

  0,160

   

  Phấn trắng

  hộp

  0,007

   

  Giẻ lau

  kg

  0,500

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  30,240

   

  Máy thi công

   

   

   

  Tời điện 7,5 tấn

  ca

  1,100

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  1,240

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  230

  L12.240 Lắp đặt đường ống áp lực bằng thép trong hầm

  Đường ống áp lực được hiểu là các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm.

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m phía ngoài cửa hầm đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống.

  Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Lắp đặt ống áp lực thép

  Đoạn nằm ngang

  Đoạn đứng, nghiêng

   

  Vật liệu

   

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  4,218

  4,218

   

  Thép ống d57-159

  kg

  0,470

  0,470

   

  Thép I,T cao 20-30

  kg

  1,391

  1,391

   

  Thép tròn đốt fi 18-25

  kg

  2,726

  2,726

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1mm

  kg

  0,002

  0,002

   

  Mỡ bò

  kg

  0,042

  0,042

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  3,840

  3,840

   

  Que hàn than

  kg

  0,108

  0,108

   

  Ôxy

  chai

  0,383

  0,383

   

  Đất đèn

  kg

  2,684

  2,684

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,315

  0,315

   

  Nhân công

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  36,267

  43,520

   

  Máy thi công

   

   

   

   

  Cần trục 25 tấn

  kíp

  0,197

  0,219

   

  Rơ moóc 15 tấn

  kíp

  0,270

  0,300

   

  Ôtô đầu kéo 150 cv

  kíp

  0,270

  0,300

   

  Máy hàn 23 kw

  kíp

  1,701

  1,890

   

  Máy mài đá cầm tay

  kíp

  0,346

  0,384

   

  Máy sấy 2kw

  kíp

  0,492

  0,547

   

  Máy nén khí điêzen 600 m3/h

  kíp

  0,168

  0,187

   

  Tời điện 5 tấn

  kíp

  1,980

  2,200

   

  241

  242

  Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. Nếu trong hợp đồng đã cấp vật liệu hàn thì vẫn tính chi phí nhân công và ca máy hàn.

  Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ dốc >15 độ đến 90 độ được tính là ống nghiêng.

  L12.250 Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp trong hầm

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống.

  Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  4,218

   

  Thép ống d57-159

  kg

  0,470

   

  Thép I,T cao 20-30

  kg

  1,391

   

  Thép tròn đốt fi 18-25

  kg

  2,726

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1mm

  kg

  0,002

   

  Mỡ bò

  kg

  0,042

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  3,840

   

  Que hàn than

  kg

  0,108

   

  Ôxy

  chai

  0,383

   

  Đất đèn

  kg

  2,684

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,315

   

  Cáp thép fi 20-22,5

  kg

  0,102

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  43,520

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 40 tấn

  kíp

  0,324

   

  Máy hàn 23 kw

  kíp

  1,890

   

  Máy mài đá cầm tay

  kíp

  0,384

   

  Máy sấy 2 kw

  kíp

  0,547

   

  Máy nén khí điêzen 600m3/h

  kíp

  0,187

   

  250

  Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông.

  L12.260 Tổ hợp đường ống áp lực bằng thép ngoài bãi

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp.

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, tổ hợp vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt giằng néo tăng cứng trong ống.

  Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 6

  kg

  0,650

   

  Thép tấm dày 10

  kg

  12,060

   

  Thép tấm dày 20

  kg

  8,040

   

  Thép tròn trơn fi 6-10

  kg

  0,350

   

  Thép ống d 219

  kg

  2,363

   

  Thép góc L đều cạnh 75x75

  kg

  7,297

   

  Đá mài 180x22x5

  viên

  0,679

   

  Bulông ≤ cu M32x250

  bộ

  0,047

   

  Ôxy

  chai

  0,508

   

  Đất đèn

  kg

  3,571

   

  Mỡ phấn chì YC-2

  kg

  0,697

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1

  kg

  0,024

   

  Que hàn E 42

  kg

  14,966

   

  Que hàn than

  kg

  0,508

   

  Giẻ lau

  kg

  0,083

   

  Phấn trắng

  hộp

  0,033

   

  Sơn màu

  kg

  0,004

   

  Vật liệu khác

  %

  3,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  40,230

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cổng trục 50 tấn

  ca

  0,010

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  3,536

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,439

   

  Máy hàn 30 kw

  ca

  0,416

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  260

  L12.270 Lắp đặt đường ống áp lực bằng thép ngoài hở

  Đường ống áp lực được hiểu là các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm.

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống,

  Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Lắp đặt đường ống áp lực ngoài hở

  Đoạn nằm ngang

  Đoạn nằm nghiêng

   

  Vật liệu

   

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  4,687

  4,687

   

  Thép ống d57-159

  kg

  0,522

  0,522

   

  Thép I,T cao 20-30

  kg

  1,546

  1,546

   

  Thép tròn đốt fi 18-25

  kg

  3,029

  3,029

   

  Dây thép mạ kẽm fi 1mm

  kg

  0,002

  0,002

   

  Mỡ bò

  kg

  0,047

  0,047

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  4,267

  4,267

   

  Que hàn than

  kg

  0,12

  0,12

   

  Ôxy

  chai

  0,426

  0,426

   

  Đất đèn

  kg

  2,982

  2,982

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,35

  0,35

   

  Nhân công

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  30,6

  39,78

   

  Máy thi công

   

   

   

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,210

  0,295

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  1,830

  1,830

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,280

  0,280

   

  Quạt thông gió 7,5 kw

  ca

  0,140

  0,140

   

  Máy nén khí diêzel 600 m3/h

  ca

  0,140

  0,140

   

  Máy sấy 2kw

  ca

  0,410

  0,410

   

  271

  272

  Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ dốc >15 độ đến 90 độ được tính là ống nghiêng.

  L12.280 Lắp đặt côn, khuỷu, ống xả tuốc bin từ các phân đoạn

  Thành phần công việc:

  Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp

  Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu.

  Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 4-10

  kg

  4,126

   

  Ô xy

  chai

  1,200

   

  Đất đèn

  kg

  8,400

   

  Que hàn E42 - fi 3-6

  kg

  2,130

   

  Đá mài 180x22x6

  viên

  0,230

   

  Thép tròn trơn fi 31-60

  kg

  1,090

   

  Thép góc L các loại

  kg

  2,777

   

  Vật liệu khác

  %

  3,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

   công

  44,400

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,346

   

  Cần trục tháp 50 tấn

  ca

  0,101

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,698

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  280

  Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông.

  L12.290 Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  6,200

   

  Ôxy

  chai

  0,160

   

  Đất đèn

  kg

  1,120

   

  Thép tấm dày 4-10mm

  kg

  1,49

   

  Vật liệu khác

  %

  2,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  12,00

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 15 tấn

  ca

  0,100

   

  Máy hàn 15kw

  ca

  1,550

   

  Máy sấy 2kw

  ca

  0,500

   

  290

  L12.320 Lắp đặt máy đóng mở kiểu vít và máy nâng tương tự

  Thành phần công việc:

  Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng lắp đặt. Gia công, lắp đặt, luân chuyển, tháo dỡ các kết cấu biện pháp tổ chức thi công.

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Máy vít quay tay và chạy điện sức nâng

  Tời

  Quay tay

  Điện các loại

  Quay tay

  Chạy điện

  ≤ 1,5 tấn

  ≤ 5tấn

  ≤ 10 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

   

   

  L12.

  Mỡ các loại

  kg

  1,900

  2,600

  3,400

  3,500

  3,000

  2,000

   

  Dầu các loại

  kg

  2,400

  3,500

  4,000

  8,100

  2,700

  3,800

   

  Thép góc các loại

  kg

  25,00

  26,00

  32,00

  32,00

  16,00

  15,00

   

  Que hàn các loại

  kg

  3,000

  3,300

  4,500

  4,800

  2,000

  1,370

   

  Đất đèn

  kg

  0,600

  0,800

  1,000

  1,100

  0,140

  0,100

   

  Ô xy

  chai

  0,110

  0,130

  0,180

  0,190

  0,540

  0,500

   

  Sơn các loại

  kg

  1,400

  2,000

  2,300

  2,300

  0,010

  0,010

   

  Xăng

  kg

  2,400

  2,400

  2,400

   

   

   

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,030

  0,032

  0,040

  0,040

   

   

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  25,00

  26,00

  27,00

  28,00

  17,00

  15,00

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tời điện 1 tấn

  ca

  1,000

  0,600

   

   

   

   

   

  Cần trục 16 tấn

  ca

   

   

  0,300

  2,800

  0,200

  0,200

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  0,750

  0,820

  1,120

  1,200

  0,500

  0,340

   

  Máy khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

  321

  322

  323

  324

  325

  326

  Ghi chú: Lắp đặt tời điện bao gồm cả công tác đấu nối chạy thử, kiểm tra chất lượng.

  L12.330 Lắp dựng cửa chống cháy, cửa sắt 2 lớp

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 4-10

  kg

  72,309

   

  Ôxy

  chai

  0,800

   

  Đất đèn

  kg

  4,021

   

  Que hàn N46 fi 4

  kg

  11,660

   

  Bulông fi20 L=55-110

  cái

  91,383

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  0,500

   

  Vật liệu khác

  %

  3,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  27,820

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  3,368

   

  Máy khoan điện cầm tay 0,6 kw

  ca

  0,716

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  330

  L12.340 Lắp đặt đường trượt

  Đơn vị tính: m

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Lắp đặt đường trượt để lắp ống trong hầm

  Lắp đặt đường trượt để lắp ống ngoài hở

  Trên tà vẹt gỗ

  Trên tà vẹt thép

  Trên tà vẹt gỗ

  Trên tà vẹt thép

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

  L12.

  Thép hình U,I,L

  kg

   

  99,360

   

  99,360

   

  Ray P43 (đã thu hồi)

  kg

  89,300

  89,300

  89,300

  89,300

   

  Thép tấm dày 4-10

  kg

  10,460

  10,460

  10,460

  10,460

   

  Đinh Crampong

  cái

  8,770

   

  8,770

   

   

  Bulông fi20 L=55-110

  cái

  0,974

  0,974

  0,974

  0,974

   

  Gỗ nhóm 8

  m3

  0,119

   

  0,119

   

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  0,876

  0,876

  0,876

  0,876

   

  341

  342

  343

  344

  Ghi chú: Một mét được tính cho cả bên.

  L12.350 Sản xuất chi tiết phi tiêu chuẩn

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  880,0

   

  Thép tròn trơn fi 31-60

  kg

  220,0

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  35,36

   

  Ôxy

  chai

  9,870

   

  Đất đèn

  kg

  69,09

   

  Vật liệu khác

  %

  4,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  110,0

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  10,10

   

  Máy tiện 4,5 kw

  ca

  1,000

   

  Máy khoan đứng 4,5 kw

  ca

  6,500

   

  Máy bào ngang 10 kw

  ca

  17,94

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  350

  L12.360 Sản xuất, lắp đặt khung giằng chống để lại trong bê tông

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 4-10

  kg

  30,760

   

  Thép U cao 20-30

  kg

  241,18

   

  Thép góc L đều cạnh

  kg

  728,46

   

  Thép tròn trơn fi 10-16

  kg

  61,60

   

  Ôxy

  chai

  1,770

   

  Đất đèn

  kg

  12,39

   

  Que hàn E42 fi 3-6

  kg

  13,98

   

  Phấn trắng

  hộp

  1,000

   

  Vật liệu khác

  %

  1,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  30,69

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  3,300

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,350

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

  360

  L12.370 Sản xuất, lắp đặt khung sàn, cầu thang thi công

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Thép tấm dày 4-10

  kg

  30,760

   

  Thép tấm dày 10-20

  kg

  131,50

   

  Thép hình các loại

  kg

  834,30

   

  Thép tròn trơn fi 31-60

  kg

  61,600

   

  Ôxy

  chai

  2,5000

   

  Đất đèn

  kg

  17,500

   

  Thép ống

  lg

  3,820

   

  Que hàn E42 fi4

  kg

  10,88

   

  Phấn trắng

  hộp

  1,000

   

  Vật liệu khác

  %

  1,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 4,0/7

  công

  31,00

   

  Máy thi công

   

   

   

  Máy mài đá cầm tay

  ca

  0,050

   

  Máy khoan đứng 4,5 kw

  ca

  0,110

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  2,420

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,100

   

  Máy khác

  %

  3,000

   

   

   

  370

  L12.380 Tháo dỡ kết cấu thép, khung sàn, cầu thang thi công

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

   

  Vật liệu

   

   

  L12.

  Ôxy

  chai

  1,000

   

  Đất đèn

  kg

  10,00

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

  Nhân công 3,5/7

  công

  12,00

   

  Máy thi công

   

   

   

  Cần trục 25 tấn

  ca

  0,100

   

  Máy khác

  %

  1,000

   

  380

  Chương 2.

  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY LỰC

  L22.100 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin

  Tổ hợp và lắp đặt Tuabin bao gồm Tuabin buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuốc bin, thiết bị đầu áp lực, bảng điều khiển tuốc bin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuốc bin. Đối với tuốc bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1.

  Thành phần công việc:

  Tổ hợp tại bãi: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, kiểm tra đánh giá tính chính xác và đồng bộ của thiết bị. Gia công căn kê. Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, định vị bằng then hoặc chốt... tháo dỡ để vận chuyển đến chỗ lắp.

  Tổ hợp và lắp đặt tại gian máy: Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, vận chuyển từ sàn lắp máy đến vị trí lắp. Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt.

  L22.110 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin ≤ 50 tấn

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Tua bin có khối lượng

  ≤ 5 tấn

  ≤ 15 tấn

  ≤ 25 tấn

  ≤ 50 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

  L22.

  Mỡ các loại

  kg

  1,788

  1,703

  1,622

  1,544

   

  Dầu các loại

  kg

  2,068

  1,970

  1,876

  1,787

   

  Thép tấm

  kg

  6,078

  5,788

  5,513

  5,250

   

  Que hàn các loại

  kg

  2,500

  2,250

  2,025

  1,823

   

  Đất đèn

  kg

  1,374

  1,309

  1,246

  1,187

   

  Ô xy

  chai

  0,295

  0,281

  0,268

  0,255

   

  Xăng

  kg

  0,547

  0,521

  0,496

  0,472

   

  Đá mài cắt

  viên

  2,216

  2,111

  2,010

  1,914

   

  Dây chì

  kg

  0,133

  0,127

  0,121

  0,115

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,015

  0,014

  0,013

  0,013

   

  Giấy ráp mịn

  tờ

  1,477

  1,407

  1,340

  1,276

   

  Sơn các loại

  kg

  0,044

  0,042

  0,040

  0,038

   

  Dầu Tua bin

  kg

  0,251

  0,239

  0,228

  0,217

   

  Đồng tròn d= 30-80mm

  kg

  0,517

  0,492

  0,469

  0,447

   

  Bu lông các loại

  cái

  6,900

  6,571

  6,258

  5,960

   

  Keo

  kg

  0,030

  0,028

  0,027

  0,026

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

   Nhân công

   

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  65,354

  49,015

  43,569

  39,212

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

   

  Cầu trục gian máy 20 tấn (V.hành)

  ca

  0,350

   

   

   

   

  Cầu trục gian máy 70 tấn (V.hành)

  ca

   

  0,280

  0,270

  0,240

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  1,000

  0,900

  0,810

  0,729

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,290

  0,240

  0,230

  0,230

   

  Máy khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

   

  111

  112

  113

  114

  Ghi chú:

  - Các loại tuốc bin nhỏ này mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.

  - Định mức chưa tính công tác gia công, lắp đặt các kết cấu biện pháp thi công.

  L22.120 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin > 50 tấn

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Tua bin có khối lượng

  ≤ 100 tấn

  ≤ 150 tấn

  ≤ 200 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

  L22.

  Mỡ các loại

  kg

  1,471

  1,401

  1,334

   

  Dầu các loại

  kg

  1,702

  1,621

  1,544

   

  Thép tấm

  kg

  7,68

  7,296

  6,931

   

  Que hàn các loại

  kg

  12,375

  11,757

  11,169

   

  Que hàn than

  kg

  1,604

  1,528

  1,455

   

  Đất đèn

  kg

  1,130

  1,077

  1,025

   

  Ô xy

  chai

  0,243

  0,232

  0,221

   

  Xăng

  kg

  0,450

  0,430

  0,410

   

  Đá mài cắt

  viên

  1,823

  1,736

  1,654

   

  Dây chì

  kg

  0,110

  0,104

  0,099

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,012

  0,012

  0,011

   

  Giấy ráp mịn

  tờ

  1,216

  1,158

  1,103

   

  Sơn các loại

  kg

  0,036

  0,035

  0,033

   

  Dầu Tua bin

  kg

  0,207

  0,197

  0,187

   

  Đồng tròn d= 30-80mm

  kg

  0,425

  0,405

  0,386

   

  Bu lông các loại

  cái

  5,676

  5,406

  5,149

   

  Keo

  kg

  0,024

  0,023

  0,022

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  70,182

  66,841

  63,657

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

  Cầu trục gian máy 75 tấn (V. hành)

  ca

  0,350

   

   

   

  Cầu trục gian máy 100 tấn (V. hành)

  ca

   

  0,330

   

   

  Cầu trục gian máy 150 tấn (V. hành)

  ca

   

   

  0,303

   

  Cổng trục 30 tấn

  ca

  0,187

  0,178

   

   

  Cổng trục 50 tấn

  ca

   

   

  0,170

   

  Máy hàn 23 kw

  ca

  5,550

  4,995

  4,496

   

  Máy hàn hơi 1000 l/h

  ca

  0,207

  0,197

  0,187

   

  Máy khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  121

  122

  123

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Tua bin có khối lượng

  ≤ 300 tấn

  ≤ 400 tấn

  > 400 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

  L22.

  Mỡ các loại

  kg

  1,210

  1,210

  1,090

   

  Dầu các loại

  kg

  1,400

  1,400

  1,260

   

  Thép tấm

  kg

  6,585

  6,255

  5,943

   

  Que hàn các loại

  kg

  10,610

  10,080

  9,576

   

  Que hàn than

  kg

  1,368

  1,320

  1,254

   

  Đất đèn

  kg

  0,977

  0,930

  0,884

   

  Ô xy

  chai

  0,210

  0,200

  0,190

   

  Xăng

  kg

  0,389

  0,370

  0,325

   

  Đá mài cắt

  viên

  1,575

  1,500

  1,425

   

  Dây chì

  kg

  0,095

  0,09

  0,086

   

  Gỗ kê chèn

  m3

  0,011

  0,010

  0,010

   

  Giấy ráp mịn

  tờ

  1,050

  1,000

  0,950

   

  Sơn các loại

  kg

  0,032

  0,030

  0,029

   

  Dầu Tua bin

  kg

  0,179

  0,170

  0,162

   

  Đồng tròn d= 30-80mm

  kg

  0,368

  0,350

  0,333

   

  Bu lông các loại

  cái

  4,904

  4,670

  4,437

   

  Keo

  kg

  0,021

  0,020

  0,019

   

  Vật liệu khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công 4,5/7

  công

  60,626

  57,739

  54,852

   

  Máy thi công

   

   

   

   

   

  Cầu trục gian máy 250 tấn (V.hành)

  ca

  0,282

   

   

   

  Cầu trục gian máy 350 tấn (V.hành)

  ca

   

  0,262

  0,244

   

  Cổng trục 50 tấn

  ca

  0,162

  0,154

  0,146

   

  Máy hàn 23 Kw

  ca

  4,046

  3,641

  3,277

   

  Máy hàn hơi

  ca

  0,179

  0,170

  0,160

   

  Máy khác

  %

  5,000

  5,000

  5,000

   

  124

  125

  126

  Ghi chú:

  - Các loại tuốc bin lớn này mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn phải tổ hợp từ các tấm phôi.

  - Đối với tuốc bin có công tác tổ hợp phức tạp thì nhân công trong bảng được nhân với hệ số 1,3.

  - Định mức chưa tính công tác gia công, lắp đặt các kết cấu biện pháp thi công.

  L22.130 Tổ hợp và lắp đặt máy phát điện

  Tổ hợp và lắp đặt máy phát bao gồm roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ...

  Thành phần công việc:

  Tổ hợp tại bãi: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, kiểm tra đánh giá tính chính xác và đồng bộ của thiết bị, Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, định vị bằng then hoặc chốt... tháo dỡ để vận chuyển đến chỗ lắp

  Tổ hợp và lắp đặt tại gian máy: Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, vận chuyển từ sàn lắp máy đến vị trí lắp,Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt

  L22.130 Tổ hợp và lắp đặt máy phát điện ≤ 50 tấn

  Đơn vị tính: tấn

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Máy phát có khối lượng

  ≤ 5 tấn

  ≤ 15 tấn

  ≤ 25 tấn

  ≤ 50 tấn

   

  Vật liệu

   

   

   

   

   

  L22.

  Mỡ các loại

  kg

  3,243

  3,089

  2,942

  2,801

   

  Dầu nhờn các loại

  kg

  3,752

  3,574

  3,403

  3,241

   

  Thép hình các loại

  kg

  4,010

  3,818

  3,637

  3,464

   

  Thép tấm

  kg

  1,002