hieuluat

Quyết định 2519/QĐ-BCN Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2519/QĐ-BCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hữu Hào
  Ngày ban hành:24/07/2007Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/07/2007Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
 • BỘ CÔNG NGHIỆP
  -------

  Số: 2519/QĐ-BCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ THỦY CÔNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

  ---------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

   

  Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

  Xét văn bản số 563/NCCK-TMT ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Viện Nghiên cứu Cơ khí; văn bản số 2701/CV-EVN-KTDT ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công công trình thủy điện.

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công” làm cơ sở để lập và phê duyệt tổng dự toán, dự toán công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công được chỉ định thầu cho các nhà thầu trong nước thực hiện, áp dụng cho dự án thủy điện Sơn La và các dự án thủy điện được quy định tại văn bản số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003 và số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

  Việc nghiệm thu thanh toán thực hiện theo các quy định hiện hành và các hướng dẫn điều chỉnh trong tập đơn giá.

  Không áp dụng tập đơn giá này cho các dự án đã được phép áp dụng tập đơn giá số 3005/QĐ-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2005.

  Điều 2. Giao Viện nghiên cứu Cơ khí phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu chế tạo theo dõi, thống kê trong quá trình áp dụng tập đơn giá, kịp thời đề xuất các sửa đổi, hiệu chỉnh khi cần thiết.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí, Viện trưởng Viện nghiên cứu Cơ khí, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT, NLDK.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG   
  Đỗ Hữu Hào

   

  ĐƠN GIÁ

  CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ THỦY CÔNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-BCN ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công nghiệp)

   

  Phần 1.

  THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

   

  Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho một số công trình thủy điện là tổng chi phí về nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành công tác chế tạo 1 tấn thiết bị thành phẩm, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

  Đơn giá chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công được tính toán, xây dựng trên cơ sở các quy trình, quy phạm kỹ thuật về thiết kế, thi công, gia công; tình hình tổ chức lao động, trang thiết bị của các đơn vị và tính đặc thù của ngành thủy lợi, thủy điện và ngành cơ khí trong nước trong công tác chế tạo thiết bị cơ khí.

  1. Nội dung và kết cấu đơn giá chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công:

  1.1. Nội dung đơn giá:

  Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công bao gồm các nội dung sau:

  a. Chi phí vật liệu:

  Giá vật liệu trong đơn giá tính theo thông báo giá vật liệu xây dựng do UBND thành phố Hà Nội ban hành tháng 10/2006.

  Đối với một số vật liệu đặc biệt như: thép không gỉ chịu lực 20X13, SUS 420J, thép không rỉ SUS 304, thép hợp kim 09Г2C, thép hợp kim đặc biệt 40XH dùng để làm các chi tiết chịu tải trọng lớn, các vật liệu điện, điều khiển … không có trong thông báo giá trên thì lấy theo báo giá thị trường hoặc hợp đồng hợp pháp hợp lệ của các nhà thầu.

  Giá vật liệu trong đơn giá được tính lại nơi chế tạo thiết bị bao gồm: toàn bộ các loại vật liệu tiêu hao cần thiết (kể cả hao hụt trong phạm vi nơi sản xuất) để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1 tấn sản phẩm tinh), và các chi phí liên quan đến xếp dỡ, vận chuyển vật liệu và thuế nhập khẩu đối với vật liệu nhập khẩu (theo thuế suất hiện hành quy định cho từng loại vật liệu). Hao phí vật liệu cho chế tạo được bóc tách từ hồ sơ thiết kế chế tạo và cấu thành nên sản phẩm (khối lượng tinh) để lắp đặt trong công trình. Chi phí các vật liệu khác trong định mức được tính bằng 5% so với chi phí vật liệu chính.

  Vật liệu không bao gồm trong đơn giá chế tạo: Vật liệu tổ hợp thiết bị tại công trường, vật liệu biện pháp để kê chèn trong quá trình vận chuyển từ xưởng sản xuất đến chân công trình, lắp đặt thiết bị tại công trường; Vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ lắp đặt tại công trường, vận hành khi chạy thử máy (không tải và có tải theo quy định); Vật liệu dùng để liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng.

  b. Chi phí nhân công

  Là chi phí lương và các khoản phụ cấp theo lương theo quy định của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành chế tạo một đơn vị sản phẩm.

  Chi phí nhân công được tính theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng với bảng thang lương 7 bậc và được thay đổi hệ số lương phù hợp với Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản. Các phụ cấp bao gồm trong đơn giá này là:

  - Phụ cấp theo lương tối thiểu: phụ cấp lưu động 0,2.

  - Phụ cấp theo lương cấp bậc gồm: phụ cấp không ổn định sản xuất 0,1; lương phụ: 0,12; các chi phí có thể khoán: 0,04.

  c. Chi phí máy thi công

  Là chi phí máy thi công cần thiết sử dụng để hoàn thành chế tạo một đơn vị sản phẩm

  Giá ca máy và thiết bị thi công được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng có hiệu chỉnh giá xăng, dầu, điện năng, lương thợ điều khiển theo mặt bằng giá quý IV năm 2006. Đối với máy uốn tôn cỡ lớn, máy tiện cụt, máy mài lỗ, máy gia công trung tâm, máy tiện CNC, lò nhiệt luyện và một số máy chưa có định mức thì lấy giá theo thực tế, sau đó áp dụng hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng để tính giá giờ máy, ca máy.

  Một số thiết bị khác như: thiết bị gia nhiệt mối hàn, thiết bị khử ứng suất dư mối hàn … tính vào mục máy khác bằng 1,5% giá trị các máy dùng để gia công chế tạo sản phẩm

  Chi phí tư vấn công tác chế tạo TBCKTC:

  Định mức tỷ lệ chi phí tư vấn chế tạo và hướng dẫn lắp đặt được tính bằng 5% của tổng giá trị chi phí chế tạo thiết bị cơ khí thủy công trong nước được chỉ định thầu của dự án (bao gồm cả thiết bị mua sẵn) và chưa bao gồm thuế VAT. Chi tiết nội dung công việc và các tỷ lệ định mức cho công tác tư vấn như sau:

  a) Chi phí thiết kế chế tạo: tính bằng 4,18%. Trong đó:

  - Tính toán và thiết kế bản vẽ chế tạo cấp cho nhà chế tạo tính bằng 3,8%.

  - Lập bản vẽ lắp đặt và các thuyết minh lắp đặt tính bằng 0,38%

  b) Giám sát tác giả trong quá trình chế tạo, lắp đặt tính bằng 0,38%

  c) Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt tính bằng 0,44%.

  1.2. Kết cấu Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công

  Đơn giá chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công bao gồm 35 danh mục đơn giá phục vụ công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công. Tập Đơn giá được kết cấu gồm 02 phần:

  Phần I: Thuyết minh và quy định áp dụng

  Phần II: Bảng Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công

  Phần III: Các Phụ lục.

  2. Nội dung công việc và quy định áp dụng tập đơn giá:

  2.1. Nội dung công việc bao gồm trong đơn giá:

  - Nhận và nghiên cứu bản vẽ chế tạo

  - Lập phương án công nghệ để chế tạo

  - Cung ứng nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ để chế tạo một đơn vị sản phẩm theo yêu cầu của thiết kế.

  - Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ thiết kế, theo công nghệ chế tạo.

  - Thực hiện các thao tác gia công các chi tiết theo thiết kế chế tạo, lắp ráp sản phẩm, đánh số, gắn nhãn hiệu.

  - Giám sát, kiểm tra chi tiết sản phẩm, xếp đặt các chi tiết theo đúng loại, đúng nơi quy định.

  - Bảo dưỡng máy móc thiết bị, thu dọn dụng cụ, nguyên vật liệu, kết thúc công việc.

  - Bảo hành thiết bị theo quy định.

  - Quy cách sản phẩm theo quy định.

  + Đối với đường ống áp lực:

  Đơn giá đường ống đã bao gồm việc hàn tổ hợp đường ống từ hình trụ khăn thành đoạn ống theo thiết kế được duyệt.

  Đối với hạng mục đặc biệt đoạn chạc 3 hoặc khuỷu cong của đường ống áp lực thì chiều dài và khối lượng quy định để tính đơn giá theo yêu cầu của thiết kế.

  + Các thiết bị khác

  Theo quy định của thiết kế kỹ thuật được duyệt

  2.2. Các công việc không bao gồm trong đơn giá

  - Đơn giá chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công được quy định trong tập Đơn giá này chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp, khi lập dự toán chi phí công tác chế tạo TBCKTC thì áp dụng theo Phụ lục 01 Tổng hợp tổng dự toán chi phí - kèm theo tập Đơn giá.

  - Chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm vận chuyển thiết bị từ nơi chế tạo tới hiện trường lắp đặt. Các chi phí này sẽ được lập dự toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

  2.3. Các quy định về hệ số và phạm vi điều chỉnh đơn giá

  2.3.1. Khi sử dụng các loại vật liệu chính có cơ tính và thành phần khác so với vật liệu chính được chỉ định trong bộ đơn giá hoặc/và giá vật liệu thay đổi so với giá vật liệu chính được tính trong tập đơn giá thì được điều chỉnh giá vật liệu chính theo công thức (1).

  hiệu chỉnh VL  = Ggốc + k1 x ∆Gvl, (đồng/tấn sản phẩm tinh, chỉ bao gồm chi phí trực tiếp)

  Gvl = (GVL thực tế - GVL gốc), (đồng/tấn)

  Trong đó:

  hiệu chỉnh VL là đơn giá chế tạo thiết bị được hiệu chỉnh

  Ggốc Đơn giá chế tạo quy định trong tập đơn giá

  Gvl: Chênh lệch giá vật tư mới so với cũ (đồng/tấn vật liệu)

  GVL gốc: Giá vật liệu chính quy định tại Phụ lục 06 (đồng/tấn vật liệu);

  GVL thực tế: Giá vật liệu chính tại thời điểm chế tạo hoặc giá vật liệu chính thay thế (đồng/tấn vật liệu);

  k1 là tỷ lệ chi phí vật liệu chính trong đơn giá thiết bị, trị số k1 được tính toán và quy định cụ thể tại Phụ lục 02 của tập đơn giá.

  2.3.2. Trường hợp có sự biến động về giá trị nhân công do sự thay đổi chính sách của Nhà nước thì được phép điều giá trị nhân công theo công thức (2):

  Ghiệu chỉnh NC = Ggốc + k2 x Ggốc x ∆GNC/GNC gốc                                   (2)

  (đồng/tấn sản phẩm tinh, chỉ bao gồm chi phí trực tiếp).

  Trong đó:

  Ghiệu chỉnh NC là đơn giá chế tạo thiết bị hiệu chỉnh

  k là tỷ trọng chi phí nhân công (%) trong đơn giá được quy định tại Phụ lục 03 của tập Đơn giá

  GNC là chênh lệch đơn giá ngày công tại thời điểm chế tạo so với đơn giá ngày công quy định trong tập đơn giá ∆GNC = NC­mới - NCgốc.

  NCmới là tiền lương tính theo ngày của bậc thợ đã tính các khoản phụ cấp theo quy định lương mới, NCgốc là tiền lương tính theo ngày của bậc thợ quy định đã tính các khoản phụ cấp tại mức lương khởi điểm 450.000,0 đồng. Quy định sử dụng cấp bậc nhân công cho từng hạng mục đơn giá theo Phụ lục 03 của tập Đơn giá.

  NCgốc là đơn giá ngày công quy định trong tập đơn giá

  2.3.3. Trường hợp điều chỉnh cả giá vật liệu chính và nhân công thì đơn giá điều chỉnh tính theo công thức (3):

  Ghiệu chỉnh­VL = Ggốc + k1 x ∆Gvl + k2 x Ggốc x ∆GNC/GNCgốc                     (3)

  (đồng/tấn sản phẩm tinh, chỉ bao gồm chi phí trực tiếp).

  2.3.4. Đối với các thiết bị cùng chủng loại nhưng khác nhau về thông số tải trọng thì được phép điều chỉnh đơn giá theo công thức (4).

  Ghiệu chỉnh = Ggốc x K3 x K4                                                 (4)

  Hệ số k3, k4 cho từng mục đơn giá được quy định tại Phụ lục 04.

  2.4. Phạm vi áp dụng đơn giá:

  Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công là cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, tổng dự toán, thanh quyết toán hợp đồng chế tạo thiết bị cơ khí thủy công (được chỉ định thầu), cho dự án thủy điện Sơn La và các dự án thủy điện được quy định tại văn bản số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003 và số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (Trừ 05 dự án thủy điện đã được áp dụng tập đơn giá 3005/QĐ-BCN ngày 26/9/2005 và theo nội dung văn bản số 165/BCN-NLDK ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Bộ Công nghiệp).

  Phần 2.

  BẢNG ĐƠN GIÁ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ THỦY CÔNG

  TT

  Mã hiệu Đơn giá

  Tên loại thiết bị

  Đ/vị tính (đ)

  Đơn giá (Chi phí trực tiếp)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1

  TĐ00.01

  Chế tạo cửa van phẳng trượt tại: đập tràn, cửa lấy nước, cửa hạ lưu, cống dẫn dòng thi công.

  Tấn

  18.520.127,0

  2

  TĐ00.02

  Chế tạo cửa van vận hành kiểu bánh xe, bệ đỡ xi lanh thủy lực các loại, vỏ thùng dầu thủy lực.

  Tấn

  20.953.818,3

  3

  TĐ00.03

  Chế tạo bánh xe cửa van vận hành

  Tấn

  49.234.227,7

  4

  TĐ00.04

  Chế tạo cửa van cung

  Tấn

  23.366.461,6

  5

  TĐ00.05

  Chế tạo gối xoay cửa van cung

  Tấn

  59.019.955,7

  6

  TĐ00.06

  Chế tạo chốt treo xy lanh thủy lực.

  Tấn

  34.060.161,6

  7

  TĐ00.07

  Chế tạo chốt treo cửa van phẳng các loại, chốt treo lưới chắn rác và các loại chốt treo khác

  Tấn

  27.515.007,9

  8

  TĐ00.08

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt cửa van vận hành kiểu bánh xe (cửa van sự cố)

  Tấn

  21.419.803,6

  9

  TĐ00.09

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt của: cửa van phẳng trượt đập tràn, cửa van sửa chữa cửa lấy nước, cửa van hạ lưu nhà máy, cửa van cống dẫn dòng thi công, lưới chắn rác – gầu vớt rác

  Tấn

  19.612.301,7

  10

  TĐ00.10

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van cung, chi tiết đặt sẵn gối quay van cung

  Tấn

  23.645.164,3

  11

  TĐ00.11

  Chế tạo đường ống áp lực

  Tấn

  18.067.741,8

  12

  TĐ00.12

  Chế tạo khớp bù nhiệt, bù lún cho đường ống áp lực; Chế tạo nút bịt để đổ bê tông tại các khe cửa van, đường ống áp lực đoạn thép lót.

  Tấn

  25.064.454,6

  13

  TĐ00.13

  Chế tạo gối đỡ trung gian và gối cố định đường ống áp lực

  Tấn

  25.206.606,8

  14

  TĐ00.14

  Chế tạo khung giàn cầu trục chân dê các loại

  Tấn

  18.312.486,2

  15

  TĐ00.15

  Chế tạo bộ chạy (bộ di chuyển) cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy (Chưa bao gồm động cơ và thiết bị điện mua sẵn).

  Tấn

  45.837.052,8

  16

  TĐ00.16

  Chế tạo bộ ray cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy (bao gồm ray + các chi tiết đặt sẵn, cóc kẹp ray …)

  Tấn

  14.419.702,1

  17

  TĐ00.17

  Chế tạo lưới chắn rác

  Tấn

  22.138.724,3

  18

  TĐ00.18

  Chế tạo khung giàn gầu vớt rác thủy lực hàm phẳng và dầm cặp cơ khí các loại

  Tấn

  25.381.578,7

  19

  TĐ00.19

  Chế tạo cầu thang, lan can các loại

  Tấn

  12.600.716,8

  20

  TĐ00.20

  Chế tạo nắp khe van các loại

  Tấn

  13.678.195,7

  21

  TĐ00.21

  Chế tạo thanh giằng chống đường ống áp lực và cửa van các loại, giá đỡ cửa van cung và cửa van phẳng, giá đỡ gầu vớt rác và các loại giá đỡ cho thiết bị cơ khí thủy công

  Tấn

  12.969.290,7

  22

  TĐ00.22

  Chế tạo tulô quấn cáp cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy sức nâng tới 600 tấn.

  Tấn

  22.588.204,8

  23

  TĐ00.23

  Chế tạo bộ truyền động cơ khí cho cơ cấu nâng/hạ cầu trục chân dê và cầu trục gian máy (Chưa bao gồm động cơ và thiết bị điện mua sẵn)

  Tấn

  59.227.408,5

  24

  TĐ00.24

  Chế tạo khớp nối răng, khớp nối đàn hồi và các loại khớp nối cơ khí khác.

  Tấn

  42.404.546,2

  25

  TĐ00.25

  Chế tạo trục truyền động, trục nối cơ khí cầu trục chân dê, cầu trục gian máy.

  Tấn

  37.174.435,4

  26

  TĐ00.26

  Chế tạo thép lót tại tháp điều áp

  Tấn

  15.395.122,1

  27

  TĐ00.27

  Chế tạo xích nối, ống nối, thanh nối, thanh treo giữa xi lanh thủy lực và cửa van phẳng tại cửa lấy nước, cống dẫn dòng thi công

  Tấn

  28.749.082,5

  28

  TĐ00.28

  Chế tạo kho van các loại

  Tấn

  14.608.860,7

  29

  TĐ00.29

  Chế tạo neo thử tải cầu trục các loại bao gồm cả chi tiết đặt sẵn đi kèm

  Tấn

  14.926.174,1

  30

  TĐ00.30

  Chế tạo xe gòng đỡ cửa van

  Tấn

  18.948.042,9

  31

  TĐ00.31

  Chế tạo giá đỡ của: cửa van phẳng, lưới chắn rác, gầu vớt rác

  Tấn

  14.200.402,7

  Một số hạng mục công việc khác như: Công tác sơn thiết bị và kết cấu kim loại, công tác làm sạch mối hàn, công tác siêu âm mối hàn, công tác kiểm tra mối hàn bằng chụp x quang: vận dụng các định mức do Bộ Công nghiệp ban hành tại Quyết định số 2289/QĐ-NLDK ngày 12/7/2005.

  - Đơn giá sơn kết cấu kim loại:

  Đơn vị tính: đồng/m2

  TT

  Mã hiệu đơn giá

  Tên loại thiết bị

  Tổng độ dầy màng sơn khô tới (Mcr)

  Đơn giá (Chi phí trực tiếp)

  Ghi chú

  32

  TĐ00.32A

  Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước

  80

  44,292.6

   

  130

  61,705.9

   

  200

  84,296.5

   

  250

  98,799.3

   

  300

  108,204.1

   

  350

  120,030.1

   

  TĐ00.32B

  Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước

  250

  142,574.8

   

  300

  169,388.7

   

  350

  197,012.9

   

  400

  226,222.6

   

  450

  251,913.9

   

  500

  277,487.8

   

  - Đơn giá làm sạch và kiểm tra:

  TT

  Mã hiệu đơn giá

  Tên loại thiết bị

  Đ/vị tính

  Đơn giá (Chi phí trực tiếp) (đ)

  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  33

  TĐ00.33A

  Làm sạch mối hàn để kiểm tra (rộng 200 mm) ngoài hở

  m

  81,446.9

   

  TĐ00.33B

  Làm sạch mối hàn để kiểm tra (rộng 200 mm) trong hầm

  m

  163,994.5

   

  TĐ00.33C

  Làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn đạt tiêu chuẩn Sa2.5

  m2

  141,508.749

   

  34

  TĐ00.34A

  Kiểm tra mối hàn thép ngoài hở bằng chụp Xquang

  m2

  288,356.127

   

  TĐ00.34B

  Kiểm tra mối hàn thép trong hầm bằng chụp Xquang

  m2

  340,959.291

   

  35

  TĐ00.35A

  Kiểm tra siêu âm mối hàn thép ngoài hở

  m

  184,239.399

   

  TĐ00.35B

  Kiểm tra siêu âm mối hàn thép trong hầm

  m

  279,806.132

   

  * Đối với các thiết bị nhập khẩu đồng bộ như xi lanh thủy lực, xe con cầu trục … giá trị được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu hợp lệ theo quy định.

  Phần 3.

  CÁC PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ

  Phụ lục 01 Bảng tổng hợp dự toán chi phí công tác chế tạo TBCKTC.

  Phụ lục 02 Tỷ trọng vật liệu chính/Tổng tỷ trọng vật liệu dùng để chế tạo

  Phụ lục 03 Tỷ trọng nhân công/đơn giá

  Phụ lục 04 Hệ số điều chỉnh thiết bị cùng chủng loại nhưng khác thông số tải trọng tác dụng

  Phụ lục 05 Giá ca máy của một số máy chế tạo thiết bị cơ khí thủy công

  Phụ lục 06 Bảng giá của một số loại nguyên vật liệu Quý IV/2006

  Phụ lục 07 Bảng tiền lương ngày công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công

  Phụ lục 08 Tiêu chuẩn vật liệu áp dụng.

   

  PHỤ LỤC 01

  BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ
  Công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công

  STT

  Khoản mục chi

  Cách tính

  Kết quả

  1

  Chi phí chế tạo (trực tiếp):

   

  T

  II

  Chi phí hoàn thiện:

  KTktsa+KTktxq+LS+S

  HT

  1

  Chi phí làm sạch mối hàn và kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng siêu âm:

  LxDktsa

  KTktsa

  2

  Chi phí làm sạch mối hàn và kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng chụp xquang:

  PxDktxq

  KTktxq

  3

  Chi làm sạch trước khi sơn

  m2xDLS

  LS

  4

  Chi phí sơn sản phẩm

  m2xDS

  S

  III

  Chi phí chung

  5,5% x (T+HT)

  C

  IV

  Thu nhập chịu thuế tính truớc

  6% x (T+HT+C)

  TL

  V

  Tổng chi phí chế tạo

  T+HT+C+TL

  Z

  VI

  Chi phí tư vấn công tác thiết kế chế tạo

  5% x (Z+Ms)

  TVTKCT

  VII

  Tổng cộng dự toán chi phí công tác chế tạo (truớc thuế):

  Z+TVTCTK

  G

  Trong đó:

  Dktsa, Dktxq, DLS, DS: Đơn giá kiểm tra mối hàn bằng siêu âm; Đơn giá kiểm tra mối hàn bằng xquang; Đơn giá làm sạch trước khi sơn; Đơn giá sơn sản phẩm

  L, P, m2: Tổng chiều dài mối hàn cần kiểm tra; Tổng số lượng phim chụp; Tổng diện tích mặt sản phẩm cần sơn hoặc làm sạch

  Ms: Chi phí phần thiết bị mua sẵn (Giá CIF. Bao gồm cả các chi tiết liên kết giữa phần thủy công với các phần thiết bị hoặc xây dựng khác).

   

  PHỤ LỤC 02

  TỶ TRỌNG CHI PHÍ VẬT LIỆU CHÍNH/ĐƠN GIÁ

  TT

  Mã hiệu

  Nội dung đơn giá

  Tỷ lệ chi phí vật liệu chính/Đơn giá (k1)

  Đơn giá vật liệu chính trong tính toán (đồng/tấn) (CPvlc)

  Ghi chú

  1

  TĐ00.01

  Chế tạo cửa van phẳng trượt tại đập tràn, cửa lấy nước, cửa hạ lưu, cống dẫn dòng thi công

  0,5891

  10.910.670,8368

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  2

  TĐ00.02

  Chế tạo cửa van vận hành kiểu bánh xe (cửa van sự cố)

  0,6064

  12.706.599,4

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  3

  TĐ00.03

  Chế tạo bánh xe cửa van vận hành

  0,7273

  35.807.145,3

  40 XH ГOCT 4543-61

  4

  TĐ00.04

  Chế tạo cửa van cung

  0,4456

  10.410.985,9

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  5

  TĐ00.05

  Chế tạo gối xoay cửa van cung

  0,5127

  30.256.787,5

  40 XH ГOCT 4543-61

  6

  TĐ00.06

  Chế tạo chốt treo xy lanh thủy lực, chốt treo cửa van các loại

  0,7258

  24.721.104,2

  40 XH ГOCT 4543-61

  7

  TĐ00.07

  Chốt treo cửa van chốt treo lưới chắn rác và các loại chốt treo khác

  0,6530

  17.966.270,8

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  8

  TĐ00.08

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van phẳng bánh xe

  0,5965

  12.777.388,4

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  9

  TĐ00.09

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt của cửa van phẳng trượt đập tràn, cửa van sửa chữa cửa lấy nước, cửa van hạ lưu nhà máy, cửa van cống dẫn dòng thi công, lưới chắn rác – gầu vớt rác

  0,6063

  11.891.543,3

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  10

  TĐ00.10

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van cung

  0,6415

  15.168.583,4

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  11

  TĐ00.11

  Chế tạo đường ống áp lực

  0,5294

  9.565.862,5

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  12

  TĐ00.12

  Chế tạo khớp bù nhiệt, bù lún cho đường ống áp lực;

  0,6365

  15.952.908,0

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  13

  TĐ00.13

  Chế tạo gối đỡ trung gian và gối cố định đường ống áp lực

  0,6339

  15.979.176,1

  CT3KΠ-ГOCT 380 - 71

  14

  TĐ00.14

  Chế tạo khung giàn cầu trục chân dê các loại

  0,4735

  8.671.552,0

  40 XH ГOCT 4543-61

  15

  TĐ00.15

  Chế tạo bộ chạy (bộ di chuyển) cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  0,6236

  28.585.226,7

  CT3KΠ-ГOCT 380 - 71

  16

  TĐ00.16

  Chế tạo ray và chi tiết đặt sẵn cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  0,7186

  10.362.118,7

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  17

  TĐ00.17

  Chế tạo lưới chắn rác

  0,5803

  12.846.035,2

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  18

  TĐ00.18

  Chế tạo khung giàn gầu vớt rác thủy lực hàm phẳng và dầm cặp cơ khí các loại

  0,6672

  16.934.831,8

  CT3-ГOCT 380 - 71

  19

  TĐ00.19

  Chế tạo cầu thang, lan can các loại

  0,6523

  8.219.685,7

  CT3-ГOCT 380 - 71

  20

  TĐ00.20

  Chế tạo nắp khe van, nắp lỗ thông hơi...

  0,7048

  9.640.842,2

   

  21

  TĐ00.21

  Chế tạo thanh giằng chống đường ống áp lực và cửa van các loại, giá đỡ cửa van cung và cửa van phẳng, giá đỡ gầu vớt rác và các loại giá đỡ cho thiết bị cơ khí thủy công

  0,7506

  9.734.789,6

   

  22

  TĐ00.22

  Chế tạo rulô quấn cáp cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy sức nâng tới 600 tấn.

  0,4559

  10.298.403,0

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  23

  TĐ00.23

  Chế tạo bộ truyền động cho xe con nâng hạ cầu trục (hộp số, bánh răng chưa bao gồm động cơ và thiết bị điện mua sẵn)

  0,6704

  39.708.650,9

  40 XH ГOCT 4543-61

  24

  TĐ00.24

  Chế tạo khớp nối răng, khớp nối đàn hồi và các loại khớp nối cơ khí khác.

  0,8068

  34.210.420,8

  40 XH ГOCT 4543-61

  25

  TĐ00.25

  Chế tạo trục truyền động, trục nối cơ khí cầu trục chân dê, cầu trục gian máy.

  0,7932

  29.484.970,8

  40 XH ГOCT 4543-61

  26

  TĐ00.26

  Chế tạo thép lót tại tháp điều áp

  0,5967

  9.186.190,5

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  27

  TĐ00.27

  Chế tạo xích nối, ống nối, thanh nối, thanh treo giữa xi lanh thủy lực và cửa van phẳng tại cửa lấy nước, cống dẫn dòng thi công

  0,6626

  19.049.166,7

  40 XH ГOCT 4543-61

  28

  TĐ00.28

  Chế tạo kho van các loại

  0,6762

  9.878.285,7

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  29

  TĐ00.29

  Chế tạo neo thử tải cầu trục các loại bao gồm cả chi tiết đặt sẵn đi kèm

  0,6623

  9.885.476,2

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  30

  TĐ00.30

  Chế tạo xe gòng đỡ cửa van

  0,7423

  14.065.989,9

  40 XH ГOCT 4543-61

  31

  TĐ00.31

  Chế tạo giá đỡ của: cửa van phẳng, lưới chắn rác, gầu vớt rác

  0,6744

  9.577.037,5

  09Г2C- ГOCT 5521-67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

   

  PHỤ LỤC 03

  TỶ TRỌNG NHÂN CÔNG/ĐƠN GIÁ
  (Dùng cho việc điều chỉnh nhân công khi có thay đổi về chính sách)

  TT

  Mã hiệu

  Hạng mục

  Tỷ trọng nhân công/đơn giá chưa thuế (%) - k2

  Ghi chú

  1

  TĐ00.01

  Chế tạo cửa van phẳng trượt tại đập tràn, cửa lấy nước, cửa hạ lưu, cống dẫn dòng thi công

  0,1281

  Nhân công bậc 4,5/7

  2

  TĐ00.02

  Chế tạo cửa van vận hành kiểu bánh xe (cửa van sự cố)

  0,1294

  Nhân công bậc 4,5/7

  3

  TĐ00.03

  Chế tạo bánh xe cửa van vận hành

  0,0682

  Nhân công bậc 4,5/7

  4

  TĐ00.04

  Chế tạo cửa van cung

  0,1161

  Nhân công bậc 4,5/7

  5

  TĐ00.05

  Chế tạo gối xoay cửa van cung

  0,0557

  Nhân công bậc 5/7

  6

  TĐ00.06

  Chế tạo chốt treo xy lanh thủy lực, chốt treo cửa van các loại

  0,0901

  Nhân công bậc 5/7

  7

  TĐ00.07

  Chốt treo cửa van chốt treo lưới chắn rác và các loại chốt treo khác

  0,1062

  Nhân công bậc 5/7

  8

  TĐ00.08

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van phẳng bánh xe

  0,0950

  Nhân công bậc 4,5/7

  9

  TĐ00.09

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt của cửa van phẳng trượt đập tràn, cửa van sửa chữa cửa lấy nước, cửa van hạ lưu nhà máy, cửa van cống dẫn dòng thi công, lưới chắn rác – gầu vớt rác

  0,1106

  Nhân công bậc 4,5/7

  10

  TĐ00.10

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van cung

  0,1090

  Nhân công bậc 4,5/7

  11

  TĐ00.11

  Chế tạo đường ống áp lực

  0,1313

  Nhân công bậc 4,5/7

  12

  TĐ00.12

  Chế tạo khớp bù nhiệt, bù lún cho đường ống áp lực

  0,1020

  Nhân công bậc 4,5/7

  13

  TĐ00.13

  Chế tạo gối đỡ trung gian và gối cố định đường ống áp lực

  0,0941

  Nhân công bậc 4,5/7

  14

  TĐ00.14

  Chế tạo khung giàn cầu trục chân dê các loại

  0,1407

  Nhân công bậc 4,5/7

  15

  TĐ00.15

  Chế tạo bộ chạy (bộ di chuyển) cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  0,0717

  Nhân công bậc 5/7

  16

  TĐ00.16

  Chế tạo ray và chi tiết đặt sẵn cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  0,1105

  Nhân công bậc 4,5/7

  17

  TĐ00.17

  Chế tạo lưới chắn rác

  0,1072

  Nhân công bậc 4,5/7

  18

  TĐ00.18

  Chế tạo khung giàn gầu vớt rác thủy lực hàm phẳng và dầm cặp cơ khí các loại

  0,1496

  Nhân công bậc 5/7

  19

  TĐ00.19

  Chế tạo cầu thang, lan can các loại

  0,1581

  Nhân công bậc 3/7

  20

  TĐ00.20

  Chế tạo nắp khe van, nắp lỗ thông hơi …

  0,0984

  Nhân công bậc 4,5/7

  21

  TĐ00.21

  Chế tạo thanh giằng chống đường ống áp lực và cửa van các loại, giá đỡ cửa van cung và cửa van phẳng, giá đỡ gầu vớt rác và các loại giá đỡ cho thiết bị cơ khí thủy công

  0,0643

  Nhân công bậc 4,5/7

  22

  TĐ00.22

  Chế tạo rulô quấn cáp cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy sức nâng tới 600 tấn.

  0,1201

  Nhân công bậc 4,5/7

  23

  TĐ00.23

  Chế tạo bộ truyền động cho xe con nâng hạ cầu trục (hộp số, bánh răng chưa bao gồm động cơ và thiết bị điện mua sẵn)

  0,0641

  Nhân công bậc 4,5/7

  24

  TĐ00.24

  Chế tạo khớp nối răng, khớp nối đàn hồi và các loại khớp nối cơ khí khác.

  0,0896

  Nhân công bậc 4,5/7

  25

  TĐ00.25

  Chế tạo trục truyền động, trục nối cơ khí cầu trục chân dê, cầu trục gian máy.

  0,0874

  Nhân công bậc 4,5/7

  26

  TĐ00.26

  Chế tạo thép lót tại tháp điều áp

  0,0903

  Nhân công bậc 4,5/7

  27

  TĐ00.27

  Chế tạo xích nối, ống nối, thanh nối, thanh treo giữa xi lanh thủy lực và cửa van phẳng tại cửa lấy nước, cống dẫn dòng thi công

  0,1155

  Nhân công bậc 4,5/7

  28

  TĐ00.28

  Chế tạo kho van các loại

  0,1183

  Nhân công bậc 4,5/7

  29

  TĐ00.29

  Chế tạo neo thử tải cầu trục các loại bao gồm cả chi tiết đặt sẵn đi kèm

  0,1363

  Nhân công bậc 4,5/7

  30

  TĐ00.30

  Chế tạo xe gòng đỡ cửa van

  0,1214

  Nhân công bậc 5/7

  31

  TĐ00.31

  Chế tạo giá đỡ của: cửa van phẳng, lưới chắn rác, gầu vớt rác

  0,1241

  Nhân công bậc 4,5/7

   

  PHỤ LỤC 04

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH THIẾT BỊ CÙNG CHỦNG LOẠI NHƯNG KHÁC THÔNG SỐ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG

  TT

  Mã hiệu

  Nội dung đơn giá

  Thông số tải trọng

  Hệ số điều chỉnh (k3)

  Hệ số điều chỉnh (k4)

  1

  TĐ00.01

  Chế tạo cửa van phẳng trượt tại đập tràn, cửa lấy nước, cửa hạ lưu, cống dẫn dòng thi công

   

   

   

   

   

   

  Cột nước tính toán <=40 mét

  1,00

  1,00

   

   

   

  Cột nước tính toán > 40 mét

  1,03

   

   

   

  Kích thước thông thủy > 14 mét

  1,05

  2

  TĐ00.02

  Chế tạo cửa van vận hành kiểu bánh xe (cửa van sự cố)

   

   

   

   

   

   

  Cột nước tính toán <=30 mét

  1,00

  1,00

   

   

   

  Cột nước tính toán > 30 mét

  1,05

   

   

   

  Kích thước thông thủy >7,5 mét

  1,05

  3

  TĐ00.03

  Chế tạo bánh xe cửa van vận hành, chế tạo bánh xe tỳ cho cửa van các loại, lưới chắn rác và gầu vớt rác

   

   

   

   

   

  Bánh xe cửa van vận hành

  Cột nước tính toán <=30 mét

  1,00

  1,00

   

   

  Cột nước tính toán > 30 mét

  1,05

   

   

  Kích thước thông thủy >7,5 mét

  1,05

   

   

  Trường hợp bánh xe tỳ, dẫn hướng cho lưới chắn rác, gầu vớt rác và các cửa van khác

  Cho tất cả các trường hợp

  0,85

  1,00

  4

  TĐ00.04

  Chế tạo cửa van cung

  Cho tất cả các trường hợp

   

   

   

   

   

  Kích thước thông thủy>=14 mét

  1,05

  1,00

  5

  TĐ00.05

  Chế tạo gối xoay cửa van cung

  Cho tất cả các trường hợp

   

   

   

   

   

  Kích thước thông thủy>=14 mét

  1,05

  1,00

  6

  TĐ00.06a

  Chế tạo chốt treo xy lanh thủy lực, chốt treo cửa van các loại

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  7

  TĐ00.06b

  Chế tạo chốt treo lưới chắn rác và các loại chốt treo khác

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  8

  TĐ00.07

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt sẵn cửa van phẳng bánh xe

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  9

  TĐ00.08

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt của cửa van phẳng trượt đập tràn, cửa van sửa chữa cửa lấy nước, cửa van hạ lưu nhà máy, cửa van dẫn dòng thi công, lưới chắn rác – gầu vớt rác

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  10

  TĐ00.09

  Chế tạo thép khe và chi tiết đặt của cửa van cung

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  11

  TĐ00.11

  Chế tạo đường ống áp lực

   

   

   

   

   

   

  Đoạn đường ống chiều cao cột nước tính toán <= 50 mét

  0,98

  1,00

   

   

   

  Đoạn chạc 3, chiều cao cột nước tính toán <= 50 mét

  1,45

   

   

   

  Đoạn khuỷu cong, chiều cao cột nước tính toán <= 50 mét

  1,20

   

   

   

  Đoạn đường ống thẳng, chiều cao cột nước tính toán > 50 mét và <= 100 mét

  1,00

  1,00

   

   

   

  Đoạn chạc 3, chiều cao cột nước tính toán > 50 mét và <= 100 mét

  1,45

   

   

   

  Đoạn khuỷu cong, chiều cao cột nước tính toán > 50 mét và <= 100 mét

  1,20

   

   

   

  Đoạn đường ống thẳng, chiều cao cột nước tính toán > 100 mét

  1,03

  1,00

   

   

   

  Đoạn chạc 3, chiều cao cột nước tính toán >  100 mét

  1,45

   

   

   

  Đoạn khuỷu cong, chiều cao cột nước tính toán > 100 mét

  1,20

  13

  TĐ00.12

  Chế tạo khớp bù nhiệt, bù lún cho đường ống áp lực

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  14

  TĐ00.13

  Chế tạo gối đỡ trung gian và gối cố định đường ống áp lực

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  15

  TĐ00.14

  Chế tạo khung giàn cầu trục chân dê các loại

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  16

  TĐ00.15

  Chế tạo bộ chạy (bộ di chuyển) cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

   

   

   

  Sức nâng <= 50 tấn

  1,00

  1,00

   

   

   

  100 tấn => Sức nâng > 50 tấn

  1,03

   

   

   

  Sức nâng > 100 tấn

  1,07

  17

  TĐ00.16

  Chế tạo ray và chi tiết đặt sẵn cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  18

  TĐ00.17

  Chế tạo lưới chắn rác

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  19

  TĐ00.18

  Chế tạo khung giàn gầu vớt rác thủy lực hàm phẳng và dầm cặp cơ khí các loại

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  20

  TĐ00.19

  Chế tạo cầu thang, lan can các loại

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  21

  TĐ00.20

  Chế tạo nắp khe van, nắp lỗ thông hơi …

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  22

  TĐ00.21

  Chế tạo thanh giằng, chống đường ống áp lực

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  23

  TĐ00.22

  Chế tạo rulô quấn cáp cho cầu trục chân dê, cầu trục gian máy sức nâng tới 600 tấn.

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  24

  TĐ00.23

  Chế tạo bộ truyền động cho xe con nâng hạ cầu trục (hộp số, bánh răng chưa bao gồm động cơ và thiết bị mua sẵn)

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  25

  TĐ00.24

  Chế tạo khớp nối răng, khớp nối đàn hồi và các loại khớp nối cơ khí khác

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  26

  TĐ00.25

  Chế tạo trục truyền động, trục nối cơ khí cầu trục chân dê, cầu trục gian máy

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

  27

  TĐ00.26

  Chế tạo thép lót tại tháp điều áp

  Cho tất cả các trường hợp

  1,00

  1,00

   

  PHỤ LỤC 05

  BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng)

  Số TT

  LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

  Thành tiền

  Số ca năm (ca/năm)

  Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy

  Lương thợ

  Giá ca máy trước thuế

  1

  2

  3

  8

  13

  15

   

  Cần trục bánh hơi – sức căng:

   

   

   

   

  187

  16,0 T

  200

  1x3/7+1x5/7

  198.149

  1.529.494

  188

  25,0 T

  200

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  1.740.350

  189

  40,0 T

  200

  1x4/7+1x6/7

  210.143

  3.120.989

  190

  63,0 T

  200

  1x4/7+1x6/7

  210.143

  3.675.355

   

  Cổng trục – sức nâng:

   

   

   

   

  224

  10T

  170

  1x3/7+1x5/7

  126.865

  868.020

  225

  25T

  170

  1x3/7+1x5/7

  126.865

  1.072.695

  226

  30T

  170

  1x3/7+1x6/7

  138.860

  1.234.028

  227

  60T

  170

  1x3/7+1x7/7

  153.253

  1.622.414

   

  Cầu trục – sức nâng

   

   

   

   

  228

  30 T

  280

  1x3/7+1x6/7

  138.860

  421.037

  229

  40 T

  280

  1x3/7+1x6/7

  138.860

  447.257

  230

  50 T

  280

  1x3/7+1x6/7

  138.860

  496.826

  231

  60 T

  280

  1x3/7+1x7/7

  153.253

  582.822

   

  Máy nén khí, động cơ xăng – năng suất

   

   

   

   

  392

  300,0 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  675.530

  393

  600,0 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  1.031.907

   

  Máy nén khí, động cơ diezel – năng suất

   

   

   

   

  400

  300,00 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  539.711

  404

  600,00 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  765.441

  405

  660,00 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  829.317

   

  Máy nén khí, động cơ điện – năng suất:

   

   

   

   

  415

  300,0 m3/h

  150

  1x3/7

  53.837

  313.911

  416

  600,0 m3/h

  150

  1x4/7

  62.560

  524.821

   

  Máy hàn điện, động cơ xăng – công suất:

   

   

   

   

  427

  9,0 CV

  160

  1x4/7

  62.560

  138.434

  428

  20,0 CV

  160

  1x4/7

  62.560

  177.072

   

  Máy hàn điện, động cơ diezel – công suất:

   

   

   

   

  429

  4,0 CV

  160

  1x4/7

  62.560

   

  430

  10,2 CV

  160

  1x4/7

  62.560

  134.513

  431

  27,5 CV

  160

  1x4/7

  62.560

  197.508

   

  Máy hàn hơi – công suất:

   

   

   

   

  432

  1000 l/h

  100

  1x4/7

  62.560

  71.558

  433

  2000 l/h

  100

  1x4/7

  62.560

  76.644

   

  Máy phun sơn (chưa tính khí nén) – năng suất:

   

   

   

   

  435

  400,0 m2/h

  120

  1x3/7

  53.837

  69.528

  435a

  Máy sấy sơn

  220

  1x3/7

  53.837

  67.443

  436

  Máy phun cát (chưa tính khí nén)

  180

  1x3/7

  53.837

  76.489

   

  Máy khoan đứng – công suất

   

   

   

   

  437

  4,5 kW

  200

  1x3/7

  53.837

  113.420

   

  Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan:

   

   

   

   

  438

  13 mm

  120

  1x3/7

  53.837

  63.942

   

  Máy cắt sắt cầm tay – công suất:

   

   

   

   

  439

  1,0 kW

  80

  1x3/7

  53.837

  72.631

   

  Máy uốn ống – công suất:

   

   

   

   

  450

  2,8 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  82.181

   

  Máy cắt ống – công suất:

   

   

   

   

  451

  5,0 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  88.121

   

  Máy cắt tôn – công suất:

   

   

   

   

  452

  15,0 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  201.134

   

  Máy cắt đột – công suất:

   

   

   

   

  453

  2,8 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  91.470

   

  Máy cắt uốn cốt thép – công suất:

   

   

   

   

  454

  5,0 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  80.535

  454a

  Máy lốc ống công suất 30 KW, chiều dầy lốc tới 40 mm loại 03 trục

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  2.662.198

  454b

  Máy sấn tôn CNC chiều dài sấn tới 9 mét, chiều dầy vật liệu sấn tới 25 mm, công suất 22,5KW

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  1.594.609

  454c

  Máy vát mép công suất tới 2,8 KW, chiều dầy vật cần vát tới 32 mm

  220

  1x3/7

  53.837

  307.033

   

  Máy cưa kim loại – công suất:

   

   

   

   

  455

  1,7 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  75.550

   

  Máy tiện – công suất:

   

   

   

   

  456

  4,5 kW

  220

  1x3/7

  53.837

  97.249

  456c

  Máy tiện CNC

   

   

   

   

   

  Kích thước tiện (DxL) 1200x2600 mm

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  3.253.599

  456d

  Máy gia công trung tâm CNC

   

   

   

   

   

  Kích thước bàn 900x1200x800

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  2.623.318

  456e

  Máy khoan doa tọa độ NC

   

   

   

   

   

  Kích thước bàn 1200x1200x1500

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  2.792.869

  456f

  Máy mài lỗ

   

   

   

   

   

  Kích thước (đường kính x chiều dài tới 300 mm x 1000 mm)

  220

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  952.392

  456g

  Máy cắt kim loại tự động

   

   

   

   

   

  OXYTOME-5

  100

  1x3/7 +1x6/7

  138.860

  1.407.304

  456h

  Máy hàn bán tự động CO2

   

   

   

   

   

  Dây hàn đến 4 mm

  100

  1x5/7

  73.028

  214.623

  456i

  Máy hàn bán tự động CO2

   

   

   

   

   

  Dây hàn đến 2 mm

  100

  1x5/7

  73.028

  158.173

  456k

  Máy phay

   

   

   

   

   

  Kích thước bàn đến 1800x1200

  220

  1x5/7

  73.028

  418.710

  456n

  Máy bào ngang

   

   

   

   

   

  Kích thước bàn đến 2800x1200

  220

  1x2/7+1x6/7

  131.227

  710.145

  456m

  Lò giếng (tôi được vật tôi khối lượng tới 5000 Kg)

   

   

   

   

   

  Kích vật tôi đến 2800x1200

  220

  1x2/7+1x6/7

  131.227

  1.876.575

  456l

  Máy tiện cụt

   

   

   

   

   

  Đường kính tiện tới 3200 mm, chiều dài tiện tới 1,8 mét

  220

  1x2/7+1x6/7

  131.227

  661.249

  456i

  Lò buồng (tôi được vật tôi khối lượng < 500 Kg)

   

   

   

   

   

  Tôi các vật có kích thước nhỏ

  220

  1x2/7+1x6/7

  131.227

  484.658

  456j

  Máy tiện cụt

   

   

   

   

   

  Đường kính tiện tới 6000 mm, chiều dài tiện tới 3,2 mét

  220

  1x2/7+1x6/7

  131.227

  2.551.963

  456p

  Máy nâng thủy lực

   

   

   

   

   

  60 CV

  240

  1x3/4

  99.197

  409.265

  458a

  7,5 kW (mài phẳng)

  220

  1x4/7

  62.560

  159.571

  566

  Máy đo kiểm các loại

  220

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  550.611

  567

  Chụp Xray

  220

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  605.116

  568

  Máy phân tích thành phần kim loại

  220

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  1.170.245

  569

  Máy dò siêu âm

  220

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  307.374

  570

  Máy thử từ (thẩm thấu)

  220

  1x4/7+1x6/7

  147.583

  179.541

  578

  Máy khoan tay

  220

  1x4/7

  62.560

  65.889

  579

  Quạt thông gió 7,5 kw

  220

  1/7

  39.880

  65.044

   

  PHỤ LỤC 06

  ĐƠN GIÁ VẬT TƯ THÁNG 10/2006 TẠI HÀ NỘI
  (Theo Quyết định số 192/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của UBND thành phố Hà Nội)

  Danh mục

  Đơn vị

  Giá hiện trường (VND)

  090

  Cát khô tiêu chuẩn

  m3

  98.000

  123

  Dầu diezen

  Kg

  6.900

  124

  Dầu hỏa

  Kg

  3.779

  125

  Dầu mazut

  Kg

  4.616

  126

  Dầu máy

  Kg

  10.602

  134

  Dũa tròn

  Cái

  5.149

  136

  Dầu pha sơn EGA 089

  Lít

  35.423

  225

  Giấy ráp

  Tờ

  1.112

  230

  Giẻ lau

  Kg

  5.100

  270

  Gỗ kê chèn (nhóm 6)

  m3

  1.400.000

  284a

  Khí ga

  Kg

  13.750

  295

  Mỡ bò

  Kg

  9.363

  296

  Mỡ bôi trơn

  Kg

  10.000

  297

  Mỡ phấn chì YC-2

  Kg

  57.834

  317

  Năng lượng điện

  Kwh

  932

  330

  Ống cao su chịu áp lực Ф 16-20

  m

  56.260

  410

  Sơn lót EPICON ZINC HB-2 (Epoxy giàu kẽm)

  Lít

  199.640

  411

  Sơn BANNOH 500 RED BROWN CS-511

  Lít

  64.239

  412

  Que hàn E42 – fi 3-6

  Kg

  6.926

  412

  Sơn BANNOH 500 BLACK CS-650

  Lít

  64.239

  413

  Que hàn N46 Ф 4

  Kg

  6.926

  413

  EPOXY THINER A (Dung môi)

  Lít

  33.971

  415

  Que hàn Việt Đức

  Kg

  11.428

  416

  Que hàn hợp kim – Việt Đức

  Kg

  80.000

  420

  Que hàn Huyndai S4301, S6013

  Kg

  18.000

  422

  Que hàn AWSE 7016, 7018 – Việt Đức

  Kg

  18.000

  431

  Thuốc hàn

  Kg

  4.728

  432

  Thuốc rửa

  Kg

  12.668

  452

  Thép tròn trơn Ф 10 – 40 (CT3)

  Kg

  7.725

  590

  Vòi phun cát

  Cái

  2.313

  619

  Thép 092ГC

  Kg

  9.095

  619a

  Thép SM570 hoặc 10XCHд

  Kg

  14.909

  619b

  Thép SHY685

  Kg

  21.219

  619c

  Thép C35 tròn trơn các loại

  Kg

  10.952

  619d

  Thép C35 tấm các loại

  Kg

  11.500

  619e

  Thép Q345B, SM490B

  Kg

  8.095

  620

  Thép lá tráng kẽm

  Kg

  7.919

  621

  Thép lá đen thường (CT3)

  Kg

  7.771

  622

  Thép tấm dày 10 – 20 (CT3)

  Kg

  8.409

  623

  Thép bọc (CT3)

  Kg

  10.487

  624

  Thép vuông 40x40 (CT3)

  Kg

  10.487

  625

  Thép tấm dày 4 – 10 mm (CT3)

  Kg

  8.409

  626a

  Thép tấm không rỉ dày 5 đến 20 mm (SUS 304)

  Kg

  60.870

  626b

  Thép 20X13, 12X13

  Kg

  18.500

  626c

  Thép 40XH loại thép tấm thường

  Kg

  16.667

  627

  Thép dẹt – 100x4 (CT3)

  Kg

  7.360

  628

  Thép dẹt – 25x4 (CT3)

  Kg

  7.360

  629

  Thép dẹt – 40x4 (CT3)

  Kg

  7.360

  630

  Thép dẹt – 50x5 (CT3)

  Kg

  7.360

  626d

  Thép 40XH loại thép rèn dùng để làm các trục và bánh xe chịu lực D > 250 mm

  Kg

  26.167

  626e

  Thép tấm dày từ 8 đến 24 mm – Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  8.180

  626f

  Thép ống không gỉ chịu áp lực Ф từ 15 đến 80 mm (SUS 304)

  Kg

  66.667

  631

  Thép hình hệ khung treo đỡ - Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  7.575

  632

  Thép hình hệ ván khuông – Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  7.575

  633

  Thép I thái nguyên (CT3)

  Kg

  7.625

  637

  Thép góc L 40x40x3 – Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  7.425

  638

  Thép góc L cạnh đều L50 đến L120 và thép hình L các loại khác – Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  7.475

  639

  Thép hình U 160x150x5 – Thái Nguyên (CT3)

  Kg

  8.899

  640

  Thép hộp Việt Đức 50x100x1,8 mm (CT3)

  Kg

  9.691

  650

  Thang neo, tay vịn và các loại thép ống khác để làm cầu thang, lan can (CT3)

  Kg

  7.500

  680a

  Gioăng cao su phẳng 30x150 mm

  m

  468.000

  680b

  Gioăng cao su phẳng 12x70 mm

  m

  95.000

  681a

  Gioăng cao su cửa van dạng chữ P thường Ф 60/20x140x20

  m

  488.200

  681b

  Gioăng cao su cửa van dạng chữ P Ф 60/20x140x20 phủ Teflon

  m

  2.669.000

  750

  Xăng 92 không chì

  Kg

  11.800

  760

  Xút 0,2

  Kg

  9.000

  762

  Dầm mazút

  Kg

  5.445

  763

  Dầu diezen

  Kg

  8.481

  764

  Dầu xilanh 11

  Kg

  22.440

  778

  Đá mài

  Viên

  15.000

  780

  Đĩa mài kiểu chổi sắt

  Cái

  82.400

  813

  Phim ảnh (0,1 x 0,35)m

  Tấm

  24.327

  825

  Ray P43

  Kg

  10.476

  910

  Vòng bi SKF hoặc FAG

  Kg

  387.005

  910a

  Bạc tự bôi trơn ACMK

  Kg

  2.400.000

   

  PHỤ LỤC 07

  BẢNG TIỀN LƯƠNG NGÀY CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỦY ĐIỆN
  Lương tối thiểu: 450 000 đồng

  STT

  Bậc lương

  Hệ số lương

  Ngày công (đ/ngày) Tính theo công trình (NCgốc)

  1

  2

  3

  4

  I. Bảng thang lương 7 bậc

   

   

   

   

  Bậc 1

  1,67

  39.880

   

  Bậc 2

  1,96

  46.205

   

  Bậc 3

  2,31

  53.837

   

  Bậc 4

  2,71

  62.560

   

  Bậc 5

  3,19

  73.028

   

  Bậc 6

  3,74

  85.022

   

  Bậc 7

  4,4

  99.415

  II. Bảng lương B12 công nhân lái xe

   

   

   

  Loại <3,5T

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,18

  51.002

   

  Bậc 2

  2,57

  59.507

   

  Bậc 3

  3,05

  69.975

   

  Bậc 4

  3,6

  81.969

  Loại từ 3,5T – 7,5T

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,35

  54.710

   

  Bậc 2

  2,76

  63.651

   

  Bậc 3

  3,25

  74.337

   

  Bậc 4

  3,82

  86.767

  Loại từ 7,5T-16,5T

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,51

  58.199

   

  Bậc 2

  2,94

  67.576

   

  Bậc 3

  3,44

  78.480

   

  Bậc 4

  4,05

  91.783

  Loại từ 16,5T-25T

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,66

  61.470

   

  Bậc 2

  3,11

  71.283

   

  Bậc 3

  3,64

  82.842

   

  Bậc 4

  4,2

  95.054

  Loại từ 25T-40T

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,99

  68.667

   

  Bậc 2

  3,5

  79.788

   

  Bậc 3

  4,11

  93.091

   

  Bậc 4

  4,82

  108.575

  Loại >40T

   

   

   

   

  Bậc 1

  3,2

  73.246

   

  Bậc 2

  3,75

  85.240

   

  Bậc 3

  4,39

  99.197

   

  Bậc 4

  5,15

  115.771

  Lương thủy thủ (B2)

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,18

  51.002

   

  Bậc 2

  2,59

  59.943

   

  Bậc 3

  3,08

  70.629

   

  Bậc 4

  3,73

  84.804

  Lương thợ máy, thợ điện

   

   

   

   

  Bậc 1

  2,35

  54.710

   

  Bậc 2

  2,72

  62.778

   

  Bậc 3

  3,25

  74.337

   

  Bậc 4

  3,91

  88.730

  * Phụ cấp tính trên LTT (khu vực, lưu động, độc hại, ăn ca) và phụ cấp tính trên LCB (không ổn định SX, thu hút, đặc biệt) theo văn bản số 4143/LĐTBXH-TL ngày 25/11/2002.

  * Lương phụ, khoán trên LCB theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000,

  Phụ cấp tính trên LTT:

  Phụ cấp khu vực:

  Phụ cấp lưu động:

  Phụ cấp độc hại nguy hiểm

  Ăn ca

  0

  0,2

  0

   

   

  Cộng

  0,2

  Phụ cấp tính trên LCB:

  Phụ cấp không ổn định SX

  Lương phụ

  Khoán

  Phụ cấp thu hút

  Phụ cấp đặc biệt

  0,1

  0,12

  0,04

  0

  ,

   

  Cộng

  1,26

  Công thức:

  (LCB x 1,26 + 0,2 x 450.000)/26

   

  PHỤ LỤC 08

  TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU ÁP DỤNG

  Tên vật liệu

  Tiêu chuẩn

  Giới hạn chẩy (MPa)

  Giới hạn bền (MPa)

  09Г2, 09Г2C

  ГOCT 5521 – 67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  ≥ 300

  ≥ 450

  09Г2C

  ГOCT 5521 – 67 (GOST 19281 theo tiêu chuẩn mới)

  ≥ 300

  ≥ 460

  40XH

  ГOCT 4543-61

  ≥ 800

  ≥ 1000

  12X13, 20X13

  ГOCT 5949-75

  ≥ 350

  ≥ 500

  10XCHд

  ГOCT 5058-65

  ≥ 350

  ≥ 500

  SM 490 A, B, C

  JIS – G3106 – 92

  ≥ 325

  490-610

  SMA 490 AW, BW, CW

  JIS - G3114 – 88

  ≥ 365

  490-160

  CT3KΠ

  ГOCT 380 – 71

  ≥ 240

  370-470

  C45

  ГOCT 1050 – 74

  ≥ 360

  ≥ 610

  CT3, CT38, CT5

  ГOCT 380 – 71

  ≥ 230

  370-470

  SUS 304

  JIS – G4303 – 91

  ≥ 205

  ≥ 520

  SM 570

  JIS G3106

  ≥ 450

  570-720

  SHY 685

  JIS G3128

  ≥ 685

  780-900

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2519/QĐ-BCN Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công nghiệp
  Số hiệu:2519/QĐ-BCN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:24/07/2007
  Hiệu lực:24/07/2007
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Hữu Hào
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X