hieuluat

TCVN 11906:2017 ISO 16981:2003 Ván gỗ nhân tạo-Xác định độ bền bề mặt

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3950/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-10:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 10: Xác định độ bền bề mặt
  Ban hành: 31/12/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X