hieuluat

TCVN 11907:2017 ISO 27528:2009 Ván gỗ nhân tạo-Xác định lực bám vít

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3950/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-11:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít
  Ban hành: 31/12/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X