hieuluat

TCVN 12047-4:2017 ISO 6974-4:2000 Khí thiên nhiên-Phần 4: Xác định nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và C6+

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3623/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Khí thiên nhiên
  Ban hành: 20/12/2017 Hiệu lực: 20/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12047-1:2017 ISO 6974-1:2012 và đính chính kỹ thuật 1:2012 Khí thiên nhiên-Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí-Phần 1: Hướng dẫn chung và tính toán thành phần
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  03
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12047-2:2017 ISO 6974-2:2012 Khí thiên nhiên-Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí-Phần 2: Tính độ không đảm bảo
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  04
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12047-3:2017 ISO 6974-3:2000 Khí thiên nhiên-Xác định thành phần với độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí-Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  05
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12047-6:2017 ISO 6974-6:2000 Khí thiên nhiên-Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí-Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  TCVN 12047-4:2017 ISO 6974-4:2000 Khí thiên nhiên-Phần 4: Xác định nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và C6+

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:TCVN 12047-4:2017
  Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành:0
  Hiệu lực:01/01/2017
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X