hieuluat

TCVN 12142-1:2017 ISO 683-1:2016 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt-Phần 1: Thép không hợp kim dùng cho tôi và ram

Văn bản mới

X