hieuluat

TCVN 12142-2:2017 ISO 683-2:2016 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt-Phần 2: Thép hợp kim dùng cho tôi và ram

Văn bản mới

X