hieuluat

TCVN 12142-3:2017 ISO 683-3:2016 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt-Phần 3: Thép tôi bề mặt

Văn bản mới

X