hieuluat

TCVN 6090-3:2017 ISO 289-3:2015 Cao su chưa lưu hóa-Phần 3: Xác định giá trị Mooney Delta đối với SBR trùng hợp nhũ tương, chứa dầu, không có bột màu

Văn bản mới

X