hieuluat

TCVN 6726:2017 ISO 535:2014 Giấy và các tông-Xác định độ hút nước-Phương pháp Cobb

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3864/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6726:2007 ISO 535:1991 Giấy và cáctông-Xác định độ hút nước-Phương pháp Cobb
  Ban hành: 2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X