hieuluat

TCVN 7752:2017 ISO 2074:2007 with Amd 1:2017 Gỗ dán-Từ vựng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3950/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7752:2007 Ván gỗ dán-Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
  Ban hành: 31/12/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X