hieuluat

TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 with amendment 1:1986 Cần trục-Sơ đồ và đặc tính điều khiển-Phần 2: Cần trục tự hành

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3592/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia - Cần trục
  Ban hành: 18/12/2017 Hiệu lực: 18/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  02
  Quyết định 3592/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia - Cần trục
  Ban hành: 18/12/2017 Hiệu lực: 18/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn
 • Văn bản đang xem

  TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 with amendment 1:1986 Cần trục-Sơ đồ và đặc tính điều khiển-Phần 2: Cần trục tự hành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:TCVN 8854-2:2011
  Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành:0
  Hiệu lực:01/01/2011
  Lĩnh vực:Công nghiệp
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:18/12/2017
  Tình trạng:Hết Hiệu lực

Văn bản mới

X